Zelený stupeň

 1. Vyhľadal som a naštudoval som si “Zdravotné a hygienické predpisy SLSK pre tábory a iné dlhodobé podujatia” na stránke skauting.sk. Vybranou formou si vodca overil moje vedomosti.
 2. Počas 3 mesiacov som pravidelne (minimálne raz za týždeň) čistil záchod v mojej domácnosti.
 3. Viem, akú toxicitu prírody spôsobujú obyčajné (chemické) hygienické prostriedky.
 4. Poznám aspoň 5 spôsobov, ako odstrániť vodný kameň. Každý z nich som vyskúšal na inom spotrebiči/povrchu.
 5. Poznám aspoň 5 spôsobov, ako sa “správne a ekologicky” starať o latríny (počas tábora, po tábore).
 6. Viem, kto je aktuálny hlavný hygienik SR, aké sú jeho kompetencie a aké požiadavky musí spĺňať na túto funkciu.
 7. Prezentoval som pred družinou na štýl teleshopingu 20 rôznych čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ktoré sa bežne vyskytujú v domácnosti stredoeurópana/ky a vysvetlil som, v čom sú unikátne/na čo slúžia.
 8. Viem, kto vyhlasuje pandémiu a aké sú podmienky pre vyhlásenie pandémie. Viem, aký je rozdiel medzi epidémiou a pandémiou.
skauting-program-odborka-skauti-z-109

Červený stupeň

  1. Počas celého tábora som bol zodpovedný hygienik a dohliadal som na nasledovné: latrínová správa; udržiavanie poriadku v kuchyni, umývárke a jedálni; dohliadanie na hygienu účastníkov (umývanie rúk pred jedlom, umývanie zubov, umývanie ešusov po jedle, kúpanie…).
  2. Na tábor som zabezpečil ekologické hygienické prostriedky (sprchový gél, šampón, zubná pasta, prostriedok na riad,..) a dohliadal som na ich používanie namiesto klasických chemických prostriedkov.
  3. Poznám zásady starostlivosti o infekčne chorého a správne postupy dezinfekcie priestorov, ktoré navštívil.
  4. Poznám a dodržiavam zásady bezpečnosti pri manipulácii s chemickými čistiacimi prostriedkami a 6 mesiacov dohliadam na ich dodržiavanie v klubovni.
  5. Naštudujem si a vysvetlím družine nasledujúce:
   1. médium, kde je možné informovať sa o pandémii na Slovensku;
   2. webové stránky, kde hľadať informácie o pandémii vo svete i s grafickými a mapovými výstupmi;
   3. čím sa zaoberá Odbor hygieny Úradu verejného zdravotníctva;
   4. aspoň 3 pandémie, ktoré sa vyskytli vo svete a ich bližšie detaily.
  6. Viem rozdiel medzi N95, FFP1, FFP2, FFP3 a naučil som družinu tieto rozdiely:
   1. Vieme, ako dlho sa môžu používať.
   2. Ukázali sme si jeho správne nosenie.
   3. Každý z nich sme vyskúšali v pokoji a pri aktivite.
skauting-program-odborka-skauti-c-109

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Dôležité administratívne dátumy a online kalendár

Aj v tomto kalendárnom roku nás čakajú v rámci administratívy dôležité termíny, na ktoré treba myslieť.31. január - zaslanie registračného hárku zboru +...