Zelený stupeň

 1. Z výletu som priniesol aspoň 10 rôznych druhov kameňov. Zistil som, či sa jedná o horniny alebo minerály a začal som si zakladať moju zbierku hornín a minerálov. V nej som zaznamenával aj presnú lokalitu a dátum odberu.
 2. Svojim kamarátom som vysvetlil Mohsovu stupnicu tvrdosti a určil som tvrdosť minerálov zo svojej zbierky.
 3. Zistil som, kto je to paleontológ a čomu sa venuje.
 4. Splnil som jeden bod z nasledovných:
  • Vytvoril som pexeso najznámejších vyhynutých živočíchov a rastlín (jedna kartička obrázok a druhá názov, prípadne aj obdobie jeho výskytu).
  • V prírode som našiel aspoň jednu skamenelinu.
   Nakreslil (obkreslil) som pravdepodobnú mapku prakontinentov Pangey, Laurázie a Gondwany a pokúsil sa v nich rozpoznať súčasné kontinenty.
 5. Poznám 5 drahokamov a 5 polodrahokamov a viem, akej sú farby.
 6. Navštívil som aspoň jednu prístupnú jaskyňu, pokúsil som sa identifikovať základné krasové útvary a zistil som, akým spôsobom vznikli.
 7. Z roztoku som vypestoval kryštáliky soli a cukru a navzájom som ich porovnal.
 8. Poznám aspoň 5 slovenských minerálnych prameňov a viem, kde sa nachádzajú.
skauting-program-odborka-skauti-z-53

Červený stupeň

 1. Pre družinu či oddiel som urobil krátku prednášku o zemetraseniach; o tom, ako, kde a prečo vznikajú. Predstavil som im stupnicu merania intenzity zemetrasenia, zoznámil som ich s miestami výskytu vo svete a u nás a kde je najväčšia pravdepodobnosť výskytu zemetrasení. Svoje rozprávanie som prípadne doplnil o zaujímavé obrázky z médií.
 2. Zúčastnil som sa jedného zlatokopeckého podujatia a pokúsil som sa vyryžovať svoju prvú zlatinku.
 3. Urobil som si výlet do jedného sopečného pohoria Slovenska a nafotil som charakteristické časti. Viem, aký je rozdiel medzi magmou a lávou, a poznám aspoň 10 činných sopiek a viem, ktoré sú sopečné pohoria Slovenska.
 4. Poznám základné triedy minerálov, do svojej zbierky som sa snažil získať aspoň jedného predstaviteľa z piatich tried minerálov. Ak to bolo možné, navštívil som mineralogické múzeum alebo burzu minerálov a hornín.
 5. Zoznámil som sa so zaujímavými geologickými knihami.
 6. Preskúmal som texty o vzniku hornín a moju zbierku som obohatil o typických predstaviteľov jednotlivých skupín (najmenej 3 druhov zo sedimentárnych, vyvretých a metamorfovaných hornín.
 7. Poznám aspoň 10 druhov nerastných surovín, ktoré sa ťažia na Slovensku, miesto ich ťažby a využitie.
skauting-program-odborka-skauti-c-54

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Projekty, ktoré sa rozbehnú v plnom prúde vďaka novej kolegyni

Na Ústredí Slovenského skautingu sme medzi sebou privítali novú kolegyňu, ktorá sa bude venovať 3 veľkým projektom, ktoré sa vám bude snažiť priblížiť. Ktoré...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...