Zelený stupeň

 1. Z výletu som priniesol aspoň 10 rôznych druhov kameňov. Zistil som, či sa jedná o horniny alebo minerály a začal som si zakladať moju zbierku hornín a minerálov. V nej som zaznamenával aj presnú lokalitu a dátum odberu.
 2. Svojim kamarátom som vysvetlil Mohsovu stupnicu tvrdosti a určil som tvrdosť minerálov zo svojej zbierky.
 3. Zistil som, kto je to paleontológ a čomu sa venuje.
 4. Splnil som jeden bod z nasledovných:
  • Vytvoril som pexeso najznámejších vyhynutých živočíchov a rastlín (jedna kartička obrázok a druhá názov, prípadne aj obdobie jeho výskytu).
  • V prírode som našiel aspoň jednu skamenelinu.
   Nakreslil (obkreslil) som pravdepodobnú mapku prakontinentov Pangey, Laurázie a Gondwany a pokúsil sa v nich rozpoznať súčasné kontinenty.
 5. Poznám 5 drahokamov a 5 polodrahokamov a viem, akej sú farby.
 6. Navštívil som aspoň jednu prístupnú jaskyňu, pokúsil som sa identifikovať základné krasové útvary a zistil som, akým spôsobom vznikli.
 7. Z roztoku som vypestoval kryštáliky soli a cukru a navzájom som ich porovnal.
 8. Poznám aspoň 5 slovenských minerálnych prameňov a viem, kde sa nachádzajú.
skauting-program-odborka-skauti-z-53

Červený stupeň

 1. Pre družinu či oddiel som urobil krátku prednášku o zemetraseniach; o tom, ako, kde a prečo vznikajú. Predstavil som im stupnicu merania intenzity zemetrasenia, zoznámil som ich s miestami výskytu vo svete a u nás a kde je najväčšia pravdepodobnosť výskytu zemetrasení. Svoje rozprávanie som prípadne doplnil o zaujímavé obrázky z médií.
 2. Zúčastnil som sa jedného zlatokopeckého podujatia a pokúsil som sa vyryžovať svoju prvú zlatinku.
 3. Urobil som si výlet do jedného sopečného pohoria Slovenska a nafotil som charakteristické časti. Viem, aký je rozdiel medzi magmou a lávou, a poznám aspoň 10 činných sopiek a viem, ktoré sú sopečné pohoria Slovenska.
 4. Poznám základné triedy minerálov, do svojej zbierky som sa snažil získať aspoň jedného predstaviteľa z piatich tried minerálov. Ak to bolo možné, navštívil som mineralogické múzeum alebo burzu minerálov a hornín.
 5. Zoznámil som sa so zaujímavými geologickými knihami.
 6. Preskúmal som texty o vzniku hornín a moju zbierku som obohatil o typických predstaviteľov jednotlivých skupín (najmenej 3 druhov zo sedimentárnych, vyvretých a metamorfovaných hornín.
 7. Poznám aspoň 10 druhov nerastných surovín, ktoré sa ťažia na Slovensku, miesto ich ťažby a využitie.
skauting-program-odborka-skauti-c-54

Aktuálne najčítanejšie

Nový obraz, pôvodné hodnoty: Predstavujeme novú vizuálnu identitu Slovenského skautingu

Deň, na ktorý sme s napätím čakali, konečne nastal. Po dlhých mesiacoch tvrdej práce dobrovoľníkov, zamestnancov Ústredia a kreatívcov z marketingovej agentúry Kreativ Gang...

Táborenie na dotačných plochách

Tábory sa nám pomaly blížia, s nimi aj prípravy účastníkov a vedúcich. Jednou z otázok, ktorá máta nejedného táborového vedúceho stanového tábora je aj...

Ako predísť krízovým situáciám

Skautské tábory poskytujú príležitosť na vyskúšanie a ozrejmenie si mnohých praktických vedomostí a zručností. Niekedy sa tábor nezaobíde bez nejakej krízovej situácie, ktorú je...