Zelený stupeň

 1. Vytvoril som rodokmeň svojej rodiny minimálne s 3 generáciami predkov (rodičia, starí rodičia, prarodičia). Použil som rôzne značenie pre mužské a ženské pohlavie. U žien som uviedol aj meno za slobodna.
 2. Zozbieral som informácie  aspoň o 2 známych rodoch v obci alebo v okolí, prekreslil som ich erby, vytvoril som zjednodušený rodokmeň a svoje zistenia som kreatívnou formou predstavil družine.
 3. Viedol som si  vlastný denník 6 týždňov a robil som doňho zápisky minimálne každé 2 dni.
 4. Pripravil som si krátku prezentáciu pre družinu o tom, čo je to genealógia – predstavil som im základné názvy v tomto odbore, zdroje a miesta, kde sa dajú nájsť informácie o rodoch, aplikácie na vytváranie vlastného rodokmeňu, atď.
 5. Oboznámil som sa aspoň s jedným softvérom na spracovanie rodokmeňu a vytvoril som v ňom základný rodinný rodokmeň.
 6. Vytvoril som časovú os jedného člena svojej rodiny a zaznačil som na nej významné udalosti a momenty z jeho života (napr. narodenie, prvý zub, vstup na základnú školu, prvá poznámka za zlé správanie, ukončenie gymnázia…).
 7. Zozbieral som fotografie členov svojej rodiny a vytvoril som alebo som obnovil rodinný album, kde má každý člen rodiny venovanú jednu stranu aspoň s dvoma fotografiami.
skauting-program-odborka-skauti-z-73

Červený stupeň

 1. Vytvoril som rodokmeň svojej rodiny minimálne so 4 generáciami  predkov a doplnil som kompletný rodokmeň aj o mladšie generácie (súrodenci, bratranci, synovci a netere, ujovia a tety). Rodokmeň bol doplnený o dátumy narodenia a úmrtia jednotlivých členov rodiny.
 2. Zistil som významné udalosti, ktoré sa odohrali za posledných 70 rokov v rodine, a spracoval som ich na časovú os (minimálne 30 udalostí).
 3. Viedol som si  vlastný denník 12 týždňov a robil som doňho zápisky minimálne každé 2 dni.
 4. Spravil som pre oddiel aspoň 2-hodinovú aktivitu o genealógii, kde sa naučili nové poznatky, vytvorili si svoj vlastný rodokmeň a predstavil som im kreatívne formy rodokmeňov.
 5. Spoločne s oddielovým vodcom a oddielovou radou som spracoval rodokmeň nášho oddielu a družín. Vytvorený rodokmeň som umiestnil do klubovne, aby ho každý člen oddielu mohol vidieť a nájsť svoje meno v tomto rodokmeni.
 6. Zúčastnil som sa na akcii venovanej genealógii alebo som sa zoznámil s človekom, ktorý sa zaoberá genealógiou, a debatoval som s ním.
 7. Spracoval som rôzne štatistiky svojej rodiny. Napríklad koľko bolo ktorých mien, koľko bolo žien, mužov, najmladší otec, matka, najčastejšie zamestnanie, najstarší člen rodiny…
skauting-program-odborka-skauti-c-2

Aktuálne najčítanejšie

Na ceste za aktívnym občianstvom

Sloboda, demokracia, komunita. To nie sú len prázdne slová. Naopak, sú to slová, ktoré v nás vzbudzujú chuť konať, nie nečinne sedieť a byť...

Deň Zeme: Zaujímavé fakty, o ktorých ste možno nevedeli

Každý rok 22. apríla ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Je to špeciálny deň, kedy prejavujeme uznanie našej planéte a podnikáme kroky na...

Ak chceš byť tvorcom zmeny, rozhliadni sa okolo seba

Dnes sme sa rozprávali s Apelkou, civilným menom tiež Líviou o tom, ako so svojim domovským 70. zborom Bizón víťazí! rozbiehala projekt pomoci Imobiliu – vznikajúcemu...