Zelený stupeň

 1. Sledoval som život rastliny, pozoroval som ju počas dlhšieho obdobia. Skúmal a zakresľoval som žilnatinu lístkov, zapisoval som fázy klíčenia, vývoja listov, kvitnutia či tvorby plodov.
 2. Pod dohľadom skúseného dospelého som pripravil 4 odvary z bylín, ktoré sa užívajú pri nachladnutí, chrípke, resp. kašli a spravil ich ochutnávku pre družinu.
 3. Družinu som sprevádzal po botanickej záhrade (arboréte, skleníku…) a ukázal som im najrôznejšie druhy našich pôvodných a nepôvodných rastlinných druhov. Ak v blízkosti nie je podobné miesto, vytvoril som pred prehliadkou vlastnú „botanickú záhradu“ v okolí, kde som jednotlivé byliny a dreviny vopred označil.
 4. Viem pracovať s rôznymi druhmi atlasov a kľúčov na určovanie rastlín.
 5. Zostavil som malý herbár z nižších (machy) a vyšších rastlín (byliny a dreviny).
 6. Do klubovne som vytvoril plagát, ktorý ukazuje typické rastliny z rôznych biotopov (lesy, lúky, kosodrevina, pasienky…) v našom okolí.
 7. Doma pestujem rôzne druhy rastlín, aspoň jeden druh som úspešne rozmnožil. Ak je to možné, starám sa o rastliny aj v klubovni.
skauting-program-odborka-skauti-z-49

Červený stupeň

 1. Rozlišujem hlavné byliny a dreviny vo svojom okolí. Poznám latinské názvy najčastejších druhov.
 2. Do môjho herbáru som zaradil druhy lúčnych, lesných, vlhkomilných, na suchých miestach rastúcich spoločenstiev.
 3. Zoznámil som sa s čeľaďou Orchideaceae, poznám ich areál rozšírenia, prečo sú chránené a čo ohrozuje ich výskyt. Na túto tému som vytvoril plagát.
 4. Zbieram a suším si rôzne druhy liečivých rastlín, z ktorých pripravujem čaje, tinktúry a masti.
 5. Zasadil som rôzne druhy semien alebo sadeníc stromov a pozoroval som ich rast aspoň niekoľko mesiacov.
 6. Stal som sa oddielovým botanikom. Na akciách som učil skautov spoznávať rôzne druhy rastlín.

Odporúčaná literatúra

 • Atlas liečivých rastlín
 • Prírodná lekáreň
 • Kľúč na určovanie rastlín
skauting-program-odborka-skauti-c-50

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Projekty, ktoré sa rozbehnú v plnom prúde vďaka novej kolegyni

Na Ústredí Slovenského skautingu sme medzi sebou privítali novú kolegyňu, ktorá sa bude venovať 3 veľkým projektom, ktoré sa vám bude snažiť priblížiť. Ktoré...