Zelený stupeň

 1. Počas 3 mesiacov som aspoň 6-krát strážil dieťa po dobu aspoň 1 hodiny.
 2. Oboznámil som sa so stravovacími návykmi dieťaťa. Pripravil som vhodný celodenný jedálniček pre zverené dieťa a po dohode s rodičmi dieťaťa som pripravil aspoň dve jedlá.
 3. Pripravil som si denný harmonogram pre dieťa. Program som si podrobne rozpísal: spánok, stravovanie (konkrétne druhy jedál), aktivity (podľa veku dieťaťa).
 4. Dokážem prebaliť dieťa, správne ho nosiť na rukách, nakŕmiť a obliecť podľa ročného obdobia. Všetko som si prakticky vyskúšal. V prípade, že som sa staral o staršie dieťa, som mu pomáhal s obdobnými činnosťami.
 5. Z nasledujúcich možností som si vybral jednu:
  • vymyslel som uspávanku pre dieťa a zaspieval mu ju,
  • spolu s dieťaťom sme sa zahrali na vybranú rozprávku,
  • vyrobil som hračku pre dieťa a spoločne sme sa zahrali.
 6. Rodičom dieťaťa som ponúkol svoju pomoc aj mimo stráženie. Rozumiem, že pre správny vývoj dieťaťa je dôležitý čas s rodičmi, a preto im  pomôžem (navarím, umyjem okná, …), aby oni mohli stráviť čas s dieťaťom.
 7. Ovládam základy prvej pomoci pre malé dieťa: dusenie sa cudzím predmetom, drobné poranenia, kašeľ a hlieny v nose alebo hrdle, zvracanie, hnačka a zápcha.
skauting-program-odborka-skauti-z-94

Červený stupeň

 1. Počas 4 mesiacov som aspoň 10-krát strážil dieťa po dobu aspoň 1 hodiny. Z toho aspoň raz skautskému páru. Viem, ako pracovať s baby-vysielačkami a monitorom dychu.
 2. Viem, čo je vývinová psychológia – družine alebo priateľom som kreatívnym spôsobom odprezentoval základné znaky vývoja detí od 0 do 6 rokov.
 3. Naštudoval som si alebo prečítal knihu o prístupe k výchove a vytvoril som aspoň 2 aktivity z týchto poznatkov.
 4. Poznám správne stravovanie detí v týchto 4 vývinových štádiách: novorodenec, dojča, batoľa, predškolský vek. Aspoň jedno typické jedlo pre každý vek (okrem novorodenca) som pripravil a ochutnal.
 5. Z nasledujúcich možností si vyberiem dve, ktoré splním:
  • pripravil som pre dieťa po jednej aktivite na rozvoj jemnej a hrubej motoriky,
  • pripravil som pre dieťa 2 hudobné aktivity,
  • pripravil som pre dieťa 2 výtvarné aktivity,
  • spoločne s dieťaťom som vytvoril hračku, ktorú sme spolu otestovali,
  • získal som 2 písomné referencie od rodičov zverených detí,
  • viem, ako zaobchádzať s kočiarom (nastupovanie do autobusu, zlý terén, schody…) a absolvoval som aspoň 2 dlhšie prechádzky s kočiarom,
  • viem, ako správne nosiť v ergonomickom nosiči alebo šatke, vyskúšal som si nosenie na dvoch prechádzkach s dieťaťom.
 6. Našiel som 3 najväčšie antivakcinačné mýty a našiel som argumenty na ich vyvrátenie. Zároveň rozumiem, na čo vakcinácia slúži.
 7. Ovládam pokročilejšiu prvú pomoc pre malé dieťa – resuscitácia dieťaťa, akútna laryngitída a epiglotitída, príznaky meningokokovej meningitídy,  febrilné kŕče pri horúčke a rýchlej zmene teploty okolia.

Metodické poznámky

Odborka sa vzťahuje na starostlivosť o deti od 6 mesiacov do 6 rokov. Odborku je možné plniť po dohode s rodičom dieťaťa v súlade s jeho výchovným štýlom a metódami. Odborka nenahrádza starostlivosť o dieťa rodičmi, slúži ako výpomoc pri starostlivosti o dieťa.

skauting-program-odborka-skauti-c-94

Aktuálne najčítanejšie

Na ceste za aktívnym občianstvom

Sloboda, demokracia, komunita. To nie sú len prázdne slová. Naopak, sú to slová, ktoré v nás vzbudzujú chuť konať, nie nečinne sedieť a byť...

Deň Zeme: Zaujímavé fakty, o ktorých ste možno nevedeli

Každý rok 22. apríla ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Je to špeciálny deň, kedy prejavujeme uznanie našej planéte a podnikáme kroky na...

Ak chceš byť tvorcom zmeny, rozhliadni sa okolo seba

Dnes sme sa rozprávali s Apelkou, civilným menom tiež Líviou o tom, ako so svojim domovským 70. zborom Bizón víťazí! rozbiehala projekt pomoci Imobiliu – vznikajúcemu...