Zelený stupeň

 1. Dva mesiace som dvakrát do týždňa behával 3 km.
 2. Za dva mesiace tréningu som sa výrazne zlepšil v skoku do diaľky.
 3. Na športovej akcii som naučil členov oddielu atletickú abecedu.
 4. Pre zlepšenie svojich výkonov som dvakrát do týždňa cvičil a posilňoval som ruky, brucho, nohy (odporúčané cviky: kľuky, skracovačky, drepy).
 5. Do atletického denníka som si zapisoval svoje výkony a zlepšenia. Po každom výkone som si tiež odmeral a zapísal tep srdca, pozoroval som zmeny vo výkone srdca.
 6. V TV som sledoval aspoň jedno svetové atletické podujatie. Do časopisu som urobil reportáž o aktuálnych víťazoch a ich výkonoch v disciplíne, ktorá ma zaujíma.
skauting-program-odborka-skauti-z-31

Červený stupeň

 1. V lese som si našiel náročnejšiu bežeckú trať aj s výstupmi a prevýšeniami. Tri mesiace som na tejto trati behával 1-krát do týždňa 30 minút v kuse.
 2. Tri mesiace som (okrem 1. bodu) raz do týždňa behával 30 minút fartlekovým behom (striedanie šprintu a poklusu, napr. po 200 m).
 3. Zameral som sa na jednu atletickú disciplínu, v ktorej som tri mesiace sledoval svoje zlepšenia.
 4. Zorganizoval som oddielové preteky na 80 m (aj s rozbehmi, semifinále a finále). Zobral som si na starosť aj meranie časov a vyhodnotenie výsledkov v rôznych kategóriách (muži, ženy, mladší a starší, družiny…).
 5. Na „slepej mape“ ľudského tela som popísal základné svalstvo (ruky, nohy, chrbát, brucho a zadok). Pomenovanie svalov ovládam aj v latinčine.
 6. Preskúmal som život, športovú kariéru a výkony jedného vybraného atléta. V profilovom článku o tomto športovcovi som sa snažil zamyslieť aj nad tým, čím ma tento športovec môže motivovať, byť pre mňa vzorom.
 7. Ak to bolo možné, zúčastnil som sa jedného orientačného behu.
skauting-program-odborka-skauti-c-32

Aktuálne najčítanejšie

Na ceste za aktívnym občianstvom

Sloboda, demokracia, komunita. To nie sú len prázdne slová. Naopak, sú to slová, ktoré v nás vzbudzujú chuť konať, nie nečinne sedieť a byť...

Deň Zeme: Zaujímavé fakty, o ktorých ste možno nevedeli

Každý rok 22. apríla ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Je to špeciálny deň, kedy prejavujeme uznanie našej planéte a podnikáme kroky na...

Ak chceš byť tvorcom zmeny, rozhliadni sa okolo seba

Dnes sme sa rozprávali s Apelkou, civilným menom tiež Líviou o tom, ako so svojim domovským 70. zborom Bizón víťazí! rozbiehala projekt pomoci Imobiliu – vznikajúcemu...