Zelený stupeň

 1. Dva mesiace som dvakrát do týždňa behával 3 km.
 2. Za dva mesiace tréningu som sa výrazne zlepšil v skoku do diaľky.
 3. Na športovej akcii som naučil členov oddielu atletickú abecedu.
 4. Pre zlepšenie svojich výkonov som dvakrát do týždňa cvičil a posilňoval som ruky, brucho, nohy (odporúčané cviky: kľuky, skracovačky, drepy).
 5. Do atletického denníka som si zapisoval svoje výkony a zlepšenia. Po každom výkone som si tiež odmeral a zapísal tep srdca, pozoroval som zmeny vo výkone srdca.
 6. V TV som sledoval aspoň jedno svetové atletické podujatie. Do časopisu som urobil reportáž o aktuálnych víťazoch a ich výkonoch v disciplíne, ktorá ma zaujíma.
skauting-program-odborka-skauti-z-31

Červený stupeň

 1. V lese som si našiel náročnejšiu bežeckú trať aj s výstupmi a prevýšeniami. Tri mesiace som na tejto trati behával 1-krát do týždňa 30 minút v kuse.
 2. Tri mesiace som (okrem 1. bodu) raz do týždňa behával 30 minút fartlekovým behom (striedanie šprintu a poklusu, napr. po 200 m).
 3. Zameral som sa na jednu atletickú disciplínu, v ktorej som tri mesiace sledoval svoje zlepšenia.
 4. Zorganizoval som oddielové preteky na 80 m (aj s rozbehmi, semifinále a finále). Zobral som si na starosť aj meranie časov a vyhodnotenie výsledkov v rôznych kategóriách (muži, ženy, mladší a starší, družiny…).
 5. Na „slepej mape“ ľudského tela som popísal základné svalstvo (ruky, nohy, chrbát, brucho a zadok). Pomenovanie svalov ovládam aj v latinčine.
 6. Preskúmal som život, športovú kariéru a výkony jedného vybraného atléta. V profilovom článku o tomto športovcovi som sa snažil zamyslieť aj nad tým, čím ma tento športovec môže motivovať, byť pre mňa vzorom.
 7. Ak to bolo možné, zúčastnil som sa jedného orientačného behu.
skauting-program-odborka-skauti-c-32

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Projekty, ktoré sa rozbehnú v plnom prúde vďaka novej kolegyni

Na Ústredí Slovenského skautingu sme medzi sebou privítali novú kolegyňu, ktorá sa bude venovať 3 veľkým projektom, ktoré sa vám bude snažiť priblížiť. Ktoré...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...