Červený stupeň

 1. Poznám základné techniky mentorovania – schopnosť dávať dobré otázky, vhodne poradiť, nastaviť cieľ a čiastkové ciele, dávať spätnú väzbu. Zároveň som splnil jeden bod z nasledujúcich:
  • prečítal som knihu zameranú na mentoring,
  • úspešne som ukončil online kurz so zameraním na mentorovanie,
  • zúčastnil som sa aspoň jednodenného workshopu na rozvoj mentorských zručností.
 2. Našiel som si svojho mentee a pomohol som mu stanoviť si cieľ aj s čiastkovými cieľmi. Viedol som ho po dobu min. 6 mesiacov (podpora, otázky, rady, spätá väzba, …) a viem naplánovať obsah jednotlivých stretnutí s mojím mentee. Celý proces sme si spoločne vyhodnotili spôsobom, ktorý som si sám pripravil.
 3. Vytvoril a spísal som si memorandum porozumenia, ktoré upravuje a špecifikuje vzťah a spôsob fungovania medzi mnou a mentee (rešpekt, nemanipulatívnosť, diskrétnosť, počúvanie…).
 4. Poznám rôzne štýly učenia sa a viem, ktorý mi najviac vyhovuje a ktorý vyhovuje môjmu mentee.
 5. Našiel som aspoň 5 zaujímavých informácií, tém alebo oblastí, v ktorých sa mentoring využíva a prešiel som si ich so svojím mentee.
 6. Viem, aký je rozdiel medzi tútorom, mentorom a koučom a pripravil som workshop/besedu o téme mentoring, kde som uviedol prínosy mentoringu a vytvoril som aj priestor na zdieľanie a výmenu skúseností.
 7. Oslovil som skúsenejšieho alebo môjho vlastného mentora a prebral som s ním metódy a spôsoby mentorovania, ktoré používam.

Metodické usmernenia a pojmy

Cieľom odborky je naučiť sa teoretický základ osobnej formy vedenia ľudí – mentoringu a hlavne si osvojiť jeho praktické zručnosti. Body odborky sú smerované k tomu, aby sa dotkli rôznych oblastí činnosti mentora a aj reflexie jeho mentorovania. Táto odborka je odporúčaná pre vodcov, lídrov a radcov v oddieloch a družinách a taktiež pre inštruktorov na rôznych stupňoch vzdelávania.

 • mentor – osoba, ktorá ovláda spôsoby osobného vedenia iných osôb
 • mentee/zverenec – osoba, ktorá je vedená mentorom k vytýčenému cieľu
skauting-program-odborka-skauti-c-92

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Projekty, ktoré sa rozbehnú v plnom prúde vďaka novej kolegyni

Na Ústredí Slovenského skautingu sme medzi sebou privítali novú kolegyňu, ktorá sa bude venovať 3 veľkým projektom, ktoré sa vám bude snažiť priblížiť. Ktoré...