Červený stupeň

  1. Vediem si peňažný denník, mám prehľad o vlastných peňažných operáciách.
  2. Zorganizoval som edukačnú aktivitu pre družinu/oddiel/zbor/tím, kde som zábavnou  formou vysvetlil základné ekonomické termíny (mikroekonómia, makroekonómia, trhový mechanizmus, finančné inštitúcie, výrobné faktory…).
  3. Analyzoval som možné výdavky a príjmy a pripravil som model zborového rozpočtu.
  4. Zobral som si na starosť plánovanie väčšej akcie (rozpočet, nákup materiálu a stravy, doprava, cestovné zľavy, zabezpečenie ubytovania…).
  5. Počas 3 mesiacov som aktívne pomáhal pri hospodárskych aktivitách zboru (vedenie účtovných kníh, inventarizácia…)
  6. Vysvetlil som skautom princíp sporenia a oboznámil som ich s jednotlivými druhmi alternatív. Ukázal som im najčastejšie chyby, ktoré ľudia v tejto oblasti robia.
  7. Obstaral som si sporiace prasiatko alebo som si vytvoril sporiaci účet a pomenoval som ho výstižným menom či názvom. Sporil som si sem aspoň 6 mesiacov a vopred som si určil na čo tieto prostriedky využijem.
  8. Naplánoval som fundraising pre zbor, oddiel či inú skautskú jednotku, svoje nápady som odprezentoval zborovej rade alebo tímu.
  9. Viem, ako vyplniť daňové priznanie.
skauting-program-odborka-skauti-c-108

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Dôležité administratívne dátumy a online kalendár

Aj v tomto kalendárnom roku nás čakajú v rámci administratívy dôležité termíny, na ktoré treba myslieť.31. január - zaslanie registračného hárku zboru +...