Červený stupeň

  1. Vediem si peňažný denník, mám prehľad o vlastných peňažných operáciách.
  2. Zorganizoval som edukačnú aktivitu pre družinu/oddiel/zbor/tím, kde som zábavnou  formou vysvetlil základné ekonomické termíny (mikroekonómia, makroekonómia, trhový mechanizmus, finančné inštitúcie, výrobné faktory…).
  3. Analyzoval som možné výdavky a príjmy a pripravil som model zborového rozpočtu.
  4. Zobral som si na starosť plánovanie väčšej akcie (rozpočet, nákup materiálu a stravy, doprava, cestovné zľavy, zabezpečenie ubytovania…).
  5. Počas 3 mesiacov som aktívne pomáhal pri hospodárskych aktivitách zboru (vedenie účtovných kníh, inventarizácia…)
  6. Vysvetlil som skautom princíp sporenia a oboznámil som ich s jednotlivými druhmi alternatív. Ukázal som im najčastejšie chyby, ktoré ľudia v tejto oblasti robia.
  7. Obstaral som si sporiace prasiatko alebo som si vytvoril sporiaci účet a pomenoval som ho výstižným menom či názvom. Sporil som si sem aspoň 6 mesiacov a vopred som si určil na čo tieto prostriedky využijem.
  8. Naplánoval som fundraising pre zbor, oddiel či inú skautskú jednotku, svoje nápady som odprezentoval zborovej rade alebo tímu.
  9. Viem, ako vyplniť daňové priznanie.
skauting-program-odborka-skauti-c-108

Aktuálne najčítanejšie

Na ceste za aktívnym občianstvom

Sloboda, demokracia, komunita. To nie sú len prázdne slová. Naopak, sú to slová, ktoré v nás vzbudzujú chuť konať, nie nečinne sedieť a byť...

Deň Zeme: Zaujímavé fakty, o ktorých ste možno nevedeli

Každý rok 22. apríla ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Je to špeciálny deň, kedy prejavujeme uznanie našej planéte a podnikáme kroky na...

Ôsmy bod výchovnej metódy – zapojenie komunity

Skautská výchovná metóda obsahovala dlhé roky sedem bodov – sľub a zákon, družinový systém, symbolický rámec, podporu od dospelých, život v prírode, učenie sa činnosťou a...