Červený stupeň

  1. Vediem si peňažný denník, mám prehľad o vlastných peňažných operáciách.
  2. Zorganizoval som edukačnú aktivitu pre družinu/oddiel/zbor/tím, kde som zábavnou  formou vysvetlil základné ekonomické termíny (mikroekonómia, makroekonómia, trhový mechanizmus, finančné inštitúcie, výrobné faktory…).
  3. Analyzoval som možné výdavky a príjmy a pripravil som model zborového rozpočtu.
  4. Zobral som si na starosť plánovanie väčšej akcie (rozpočet, nákup materiálu a stravy, doprava, cestovné zľavy, zabezpečenie ubytovania…).
  5. Počas 3 mesiacov som aktívne pomáhal pri hospodárskych aktivitách zboru (vedenie účtovných kníh, inventarizácia…)
  6. Vysvetlil som skautom princíp sporenia a oboznámil som ich s jednotlivými druhmi alternatív. Ukázal som im najčastejšie chyby, ktoré ľudia v tejto oblasti robia.
  7. Obstaral som si sporiace prasiatko alebo som si vytvoril sporiaci účet a pomenoval som ho výstižným menom či názvom. Sporil som si sem aspoň 6 mesiacov a vopred som si určil na čo tieto prostriedky využijem.
  8. Naplánoval som fundraising pre zbor, oddiel či inú skautskú jednotku, svoje nápady som odprezentoval zborovej rade alebo tímu.
  9. Viem, ako vyplniť daňové priznanie.
skauting-program-odborka-skauti-c-108

Aktuálne najčítanejšie

Nový obraz, pôvodné hodnoty: Predstavujeme novú vizuálnu identitu Slovenského skautingu

Deň, na ktorý sme s napätím čakali, konečne nastal. Po dlhých mesiacoch tvrdej práce dobrovoľníkov, zamestnancov Ústredia a kreatívcov z marketingovej agentúry Kreativ Gang...

Prieskum o skautských časopisoch je spustený!

S vydaním jarného čísla časopisov sme spustili projekt analýzy. Na jej počiatku je veľmi potrebný aj tvoj názor a pohľad na samotné časopisy. Naše...

Táborenie na dotačných plochách

Tábory sa nám pomaly blížia, s nimi aj prípravy účastníkov a vedúcich. Jednou z otázok, ktorá máta nejedného táborového vedúceho stanového tábora je aj...