Červený stupeň

 1. Navštívil som aspoň 8 horských chát, z toho:
  • minimálne 3 horské chaty nad 1600 m.n.m.,
  • minimálne 2 chaty v zahraničí.
 2. Aspoň raz som vyniesol náklad na ľubovoľnú horskú chatu. Minimálna hmotnosť nákladu je štvrtina hmotnosti muža a pätina hmotnosti ženy.
 3. Aspoň jednu chatu som navštívil so svojou skautskou partiou (aspoň dvaja ďalší ľudia).
 4. Strávil som aspoň dve noci v turistickej útulni alebo v jej tesnej blízkosti.
 5. Na skautskom webe, v časopise alebo na sociálnej sieti som uverejnil príspevok, v ktorom som priblížil vybranú horskú chatu – jej históriu, počet miest, možnosti výletov v jej okolí, zaujímavosti,…
 6. Strávil som aspoň 3 dni za sebou na vybranej horskej chate či už ako brigádnik alebo hosť. Pomohol som sa o ňu starať.
 7. Spoznal som na chatách aspoň dvoch chatárov a piatich hostí, s ktorými som zdieľal nadšenie z hôr.
 8. Namaľoval alebo nakreslil som svoju obľúbenú chatu.
 9. Vybranú chatu som navštívil v každom ročnom období a odfotil ju aj s okolitou krajinou.
skauting-program-odborka-skauti-c-88

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Dôležité administratívne dátumy a online kalendár

Aj v tomto kalendárnom roku nás čakajú v rámci administratívy dôležité termíny, na ktoré treba myslieť.31. január - zaslanie registračného hárku zboru +...