Ocenenie Vlčí skaut je najvyššie ocenenie, ktoré môžu vĺčatá a včielky získať. Kritéria na jeho získanie sú jednoduché, ale na jeho plnenie treba dostatok času. Deti sa musia snažiť a dlhodobo na sebe pracovať. Toto najvyššie ocenenie by malo byť motiváciou pre vĺčatá plniť všetky časti programu vĺčat. Pre vodcov a lídrov, ktorí vĺčatá vedú, má byť pomôckou, čo všetko by mali s deťmi absolvovať. Program má byť nielen pestrý a zaujímavý, ale aj poučný a mal by deti obohacovať a rozvíjať.

Podmienky splnenia

Vĺčatá a včielky musia najneskôr do prechodu ku skautskej družine alebo oddielu, alebo do nástupu do šiestej triedy základnej školy splniť nasledujúce podmienky:

  1. mať zložený sľub vĺčat/včielok,
  2. ukončiť stupne napredovania pre staršie vĺčatá a včielky (Slobodný lovec, Mauglí človek),
  3. získať minimálne 6 odboriek pre vĺčatá a včielky,
  4. získať výzvu Tri tesáky a 2 ďalšie ľubovoľné výzvy pre vĺčatá a včielky.

Ako udeľovať ocenenie Vlčí skaut

Vlčí skaut je ocenenie, ktoré je inšpirované Orlím skautom. Je to ocenenie pre vĺčatá, ktoré je prispôsobené ich veku. Ocenenie odporúčame udeliť počas rituálu prechodu ku skautskej vekovej kategórií. Následne môže dieťa nosiť nášivku Vlčieho skauta ako skaut na pravom vrecku skautskej košele.

Toto ocenenie je aj zároveň „vizitka“ pre oddiel. Ukazuje, že deti majú pripravený rôznorodý a zaujímavý program. Cieľom nie je to, aby sa deti naháňali k získavaniu všetkých nášiviek. Ide však o to, aby bol ich program vyvážený rôznymi prvkami.

skauting-program-ocenenie-vlci-skaut-3

Najčítanejšie na skauting.sk

Usmernenia pre obnovenú činnosť Slovenského skautingu

Slovenský skauting dnešným dňom obnovil svoju prezenčnú činnosť. Pre potreby implementácie všeobecne platných usmernení Úradu verejného zdravotníctva, predchádzaniu šírenia vírusového ochorenia COVID-19 a ochrany...

Čiastočné obnovenie skautskej skupinovej prezenčnej činnosti

20. májom 2020 vstupuje Slovensko do 4. fázy uvoľňovania preventívnych opatrení v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19. V rámci tejto fázy sa čiastočne uvoľňujú...

Budúcnosť skautskej služby

Život v čase koronavírusu sa pomaly vracia do normálu, opatrenia sa uvoľňujú. Čo to znamená pre skautov a skautky zapojených v Skautskej službe? Dve...

Sledujte nás

3,803fanúšikovPáči sa
2,669sledujúcichSledovať
289sledujúcichSledovať
188odberateľovOdoberať