Domov Skauti Komisie a iné Historická komisia Kalendárium významných skautských dní a výročí

Kalendárium významných skautských dní a výročí

RokMesiacDeňUdalosť
1857222Narodil sa zakladateľ skautingu B.P.
187695V Prahe sa narodil A.B.Svojsík
1889222Narodila sa zakladateľka skautingu lady B.P.
1900329Narodil sa básnik a skaut Jiří Wolker
190145Narodil sa Dr.Rudolf Plajner
1902E. T. Seton založil Woodcraft Indians
1907715.7. - 9.8.Prvý tábor na ostrove Brownsea – začiatok skautingu
1908B.P. vydal knihu Scouting for Boys
19099V londýnskom Crystal Palace sa objavila prvá skupinka skautiek
1910Založená organizácie anglických skautiek
191028Založenie skautingu v USA
191010V Anglicku vzniká odbor pre vodný skauting
1911letoABS odcestoval do Anglicka, aby videl ,čo je skauting. Po návrate prekladá knihu Scouting for Boys.
191221Vydaná kniha A.B.Svojsíka "Junák, český skaut" a Základy junáctví
1912713Prvý tábor českých skautov Vorlovské lesy u Lipnice
19121030Svadba B.P.
191311Prvý vodcovský kurz v Prahe pod vedením A.B.Svojsíka
1913212Prvý kurz junáckych vodcov
1913523Prvý chlapč. skautský oddiel (maďarský) na území dnešného Slovenska - benediktínske gymnázium Komárno prof. Alexander Karle
1914V Anglii začínajú pracovať s vĺčatami
1914115Vyšlo prvé číslo časopisu Junák
19143Vzniká oddiel v Rimavskej Sobote
19144Vzniká oddiel v Lučenci
1914615Začal pracovať “Junák – Český skaut”
1915111Založený dievčenský odbor Junáka
19156. - 7.28. - 14.Prvý tábor skautiek pri Živohošti.
19175Spustený projekt pre starších skautov roverov
19181029Prvá skautská známka na svete – Skautská pošta - Pošta českých skautov
19193V Žiline pod vedením J. Vančíka a G. Khedo začína pracovať prvý slovenský oddiel
1919424V Bratislave na sv. Juraja skladajú skauti 1. oddielu skautský sľub pod vedením Alberta Dutku
191967Ustanovený “Svaz junáků – skautů RČS“
191998Prvý kurz Wood Badge
19191228Vyšlo prvé číslo časopisu Vůdce. Časopis vychádzal do zákazu Junáka 1940
19201Vyšla kniha A.B.Svojsíka "Základové skautingu"
1920730.7. - 7.8.Prvé jamboree v londýnskej Olympii, ABS obdržal Strieborného vlka od BP
1921BP povýšený do vyššieho šľachtického stavu – Lord Baden - Powell of Gillwel
19213V Košiciach vzniká prvý oldskaut oddiel na Slovensku - 21. OS klub Košice
1922629.6. - 2.7.Národné skautské slávnosti v Prahe
19227Československo je jeden zo zakladajúcich štátov medzinárodného skautského Ústredia
1922915V Žiline pod vedením Lojza Janzu začína vychádzať "Buď pripravený".
192376Prvá lesná škola v ČSR v Jemčínske obore. Vodca F.A.Elstner
192436Potvrdením stanov vzniká skautský spolok Haschomer
192414Zomrel skaut a básnik Jiří Wolker
1925Otvorená medzinárodná skautská chata Kandersteg Švajčiarsko
1926222Vyhlásenie Deň svetového sesterstva skautiek – Thinking Day
192632Spolok Haschomer Kadimah vstúpil do ZJS RČS. Zachoval si svoj sľub a zákon.
1926814Prvá dievčenská škola v ČSR. Paršovická myslivna u Hranic na Moravě. Vodkyňa L. Sobotová
1927129V "Združení slovenskej katolíckej mládeže" bola založená skautská sekcia.
19271218. a 25.Spoločný zjazd slovenských židovských skautov spojených organizácii Hašomer - Kadimah
1928Založená svetová organizácia skautiek WAGGGS
1928310V. S. Maule preberá funkciu zemského náčelníka Zemského výkonného výboru ZJS RČS pre Slovensko
1930 Lady BP zvolená za svetovú náčelníčku skautiek
1931I. Rover Moot v Kanderstegu
193111Národné skautské jamboree v Bankongu (Siam)
1931627.6. - 2.7.I. slovanské jamboree v Prahe
1933115Župná porada skautských činovníkov v Nitre
1933126Preteky v skautskom uzlovaní v Bratislave
19333Ústredie Slovenských katolíckych skautov zaviedlo miesto názvu veliteľ názov náčelník. Aj v rámci ZJS RČS si ponechalo svoj sľubový odznak a začalo používať odznak so symbolom zlatého kríža.
1933326Zjazd oldskautov v Prahe
1934326Sýrske národné jamboree v Damašku
1935Skautky v ČSR si začínajú podkladať sľubový odznak tmavomodrým trojlístkom
1935311Valné zhromaždenie dievčenského odboru v Prahe
193573.7. - 17.7.II. slovanské jamboree v Spale v Poľsku
19351013Vzniká Liga katolíckych skautov v ČSR
1936118Zomrel spisovateľ Rudward Kipling
193631Bol vydaný almanach Zväzu slovenských skautov
1937Na IX. Konferencii bol zavedený jediný medzinárodný skautský rad – Bronzový Vlk
193726Lyžiarske preteky skautskej Podtatranskej župy
1937311.Všeindické národné jamboree v Dillí
193739Schválený organizačný poriadok Lesných škôl
19386Vyšli posledné čísla skautských časopisov Skaut (SKS), Evanjelický skaut (ÚES) a Buď pripravený! (ZJS RČS)
1938917Zomrel A.B.Svojsík
19381012Zomrel Ján Novák tajomník ZJS RČS
19381117Hashomer Hacair vzhľadom k politickej situácii rozhodli o dobrovoľnom rozpustení organizácie
1938125rozpustenie skautských organizácii na Slovensku
1939312Veliteľ Junáka prof. Bohuslav Řehák; náčelník Dr. Rudolf Plajner
1940711Gestapo rozohnalo niektoré junácke tábory
1940114V Protektoráte zrušili skautské hnutie Junák
19411Vytvorenie leteckých skautov v Anglii
194118Zomrel lord sir Robert Stephenson Smyth Baden-Powell
1941523Minister vnútra exil. vlády v Londýne vydal súhlas s vytvorením Junáka v londýnskom exile
1941625Medzinárodná skautská kancelária uznala londýnsky exilový "Zväz československých skautov vo Veľkej Británii"
19455Obnovená činnosť Junáka
19451020V Prahe prvé povojnové číslo Junák, týždenník junácke mládeže. Šéfredaktor Jaroslav Foglár
194511111. snem Slovenského Junáka. Náčelník Miloslav Stržínek; starosta Ján Juraj Stanek
19462102. snem Českého Junáka – ustanovený Československý Junák
1946322. - 24.Prvé zasadnutie náčelníctva Československý Junák, zväz skautov a skautiek v Bratislave.
19469V Bratislave začína vychádzať časopis Slovenský Junák. Výchádza do septembra 1948.
1946921. - 28.Návšteva Lady BP v ČSR. V dňoch 24. - 26. bola na Slovensku v Bratislave a Piešťanoch
1946106Založenie mohyly Ivančená
19461023Zomrel Ernest Thompson Seton v Santa Fé, svetový náčelník WOODCRAFT – INDIANS
1948228III. snem Junáka v Zlíne – komunistická strana zakázala – vytvorený Akčný výbor Junáka
1948329Junák začlenený do Zväzu československej mládeže
1948930Dátum pre povinný vstup členov Junáka do Zväzu slovenskej mládeže. Začala druhá likvidácia skautingu na Slovensku
194836Vo všetkých skautských zložkách zahajujú činnosť "Akčné výbory"
194943Junák premenený na detskú organizáciu pre vek 6 - 15 rokov
1949423. - 24.Zlučovacia konferencia mládežníckych organizácii - vytvorenie jednotného Čs. zväzu mládeže
19494Akčné Ústredie vedenia Junáka požiadalo o zbavenie členstva v Medzinárodnom skautskom ústredí
19498Prvý medzinárodný skautský tábor handicapovaných skautov
1950913Oficiálne oznámenie o zániku Junáka
1952517Prvý politický proces so skautskými činovníkmi (odsúdený Karel Průcha 15 rokov; František Němec 12 rokov; Miloslav Stržínek 10 rokov; František Jandus 11 rokov; Karel Grimm 10 rokov)
19531023V Lucerne vo Švajčiarsku založený IFOFSAG
1954812Narodil sa Ing. Marián Schmidt - tretí náčelník SlSk
19581. ročník jamboree on the Air (JOTA)
1960329V jednom z posledných vykonštruovaných procesov boli odsúdení skauti V. Kolář a M. Britva
1961Britská kráľovna slávnostne v Londýne otvorila dom Baden - Powella
19645Jeden z prvých pokusov o obnovu Junáka (Miloš Milltner)
196848ÚV ČSM prerokoval a schválil vytvorenie samostanej organizácie Junák a vrátenie jej zhabaného majetku
19661112Zomrel Alojz Janza, tajomník krajinského náčelníka
1968329Stretnutie skautov a skutiek v holešovickej Domovine. Br. Plajner obnovil za skautov sľub republike
19683293.obnovenie činnosti Junáka
1968529Federálne Ministerstvo vnútra akceptovalo stanovy Českého a Slovenského Junáka s výhradami (bez roverov, oldskautov, duchovných rád. Podmienka bola tiež vstup do Združenia mládežníckych organizácii)
19681123. - 24.V Prahe III. český junácky snem
19681130.11. - 1.12.III. snem Slovenského Junáka a po ňom Snem Československého junáka v Bratislave
19691117UV KSČ vydalo smernicu o zrušení všetkých mládežníckych organizácii a budovaní jednotnej organizácie. Začala 3. likvidácia skautingu na Slovensku
1969718Neil Armstrong, prvý kozmonaut na mesiaci – Orlí skaut – pozdrav z mesiaca všetkým skautkám a skautom sveta
197029Zomrel miestonáčelník Slovenského Junáka Dr.František Rudáš
197035Zomrel JUDr.Vojtech Cvengroš
1970424Zrušenie Slovenského Junáka. Ministerstvo vnútra vymazalo Slovenský Junák zoz zoznamu povolených organizácii
1970523V Brne sa konala posledné zasadnutie Ústrednej rady Čs. Junáka (za Slovensko Ivan Janček, Ľudo Ozábal, Bedrich Schwab, Václav Rubeš)
1970617Československý junák bol zrušený Federálnym ministerstvom vnútra. Ďalej pracoval Český junák.
1970102Zrušený Český junák
1977625Zomrela lady Olave Baden - Powell
1983523V nemeckom Glatte zahájené 1. exiloree čs. exilových skautov
1987623Zomrel RNDr. Rudolf Plajner
1989424Vychádza prvé číslo ilegálneho skautského časopisu Čin
19891117Brutálny zásah polície proti študentom – následok: koniec komunistickej diktatúry v Československu – nádej pre skauting
1989125Prípravný výbor Náčelníctva Slovenského Junáka oznámil Ministerstvu vnútra obnovenie činnosti.
19891213Prvé zasadnutie náčelníctva Slovenský Junák, zväz skautov a skautiek v Bratislave.
19891228Na Ministerstve vnútra schválené Stanovy Slovenského Junáka
1990326Vo veku 86 rokov zomrel Jozef Horký - Marabu, zakladateľ skautského hnutia na Slovensku. Dlhoročný člen náčelníctva a doživotný člen Svojsíkovho oddielu
1990519IV. obnovujúci snem Českého junáka
1990526. - 27.IV. obnovujúci snem Slovenského junáka v Žiline. Bol prijatý názov Slovenský skauting. Ihneď po sneme stretnutie predstaviteľov Českého a Slovenského skautingu a vytvorená strešná organizácia Český a Slovenský skauting.
199061327. medzinárodná konferencia prijala československé skautky opäť do WAGGGS
19909SLSK dostal od Ministerstva školstva odškodnenie za zhabaný majetok vo výške 2.000.000 Kčs
19901221Slovenskí skauti po prvý raz priviezli na Slovensko Betlehemské svetlo, prebraté od viedenských skautov
19919.-10.29. - 5.Na 19. konferencii IFOFSAG prijatí Čs. oldskauti a oldskautky za členov svetového spoločenstva dospelých skautov a skautiek
1992613V. snem SlSk v Trenčíne
1992816Zomrel Ľudo Ozábal, miestonáčelník SlSk
1992916Zomrel Jozef Paško, tajomník sekretariátu SlSk
19921129Posledné stretnutie, pred rozdelením ČSFR, zástupcov Českého Junáka a Slovenského skautingu na zasadaní Českého a Slovenského skautingu v Brne
1994311Zomrel vo veku 87 rokov, RNDr.PhMr.Miloslav Stržínek, prvý náčelník Slovenského Junáka
19941015Zomrela PhDr. Lýdia Kyseľová, bývalá miestonáčelníčka
1995Jamboree Holandsko Dronten; Prvý samostatný kontingent Slovensko
199683Zomrel RNDr. Ivan Janček CSc. - Maršál, čestný náčelník a dlhoročný náčelník Slov. skautingu a vodca SÚLŠ
1997621. - 29.Fénix 1997 - slovanské jamboree - nástupca Táborov slovanských skautov
19986. - 7.26. - 5.Eurocor - slovanské jamboree

Aktuálne najčítanejšie

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...