Úvod Skauti Duchovno Zahraničné vzťahy

Zahraničné vzťahy

V oblasti duchovného rozmeru existuje spolupráca i  na svetovej úrovni. Pod WOSM i WAGGGS fungujú platformy, ktoré združujú rôzne konfesie – katolíkov, protestantov, pravoslávnych, ale i moslimov, židov, či budhistov. Na Slovensku spolupracujeme s dvomi z týchto platforiem – ICCS a ICCG. Komunikáciu s nimi zabezpečuje Duchovná rada.

ICCS

Intenational Catholic Conference of Scouting – ICCS je platformou WOSM. Má štatút poradného orgánu. Po organizačnej stránke spája Svetové skautské hnutie WOSM a katolícku cirkev po celom svete. ICCS poskytuje pre svojich členov možnosť spoločného priateľského stretnutia a pre katolíckych skautov a činovníkov zdieľať skúsenosti zo služby pre výchovu mládeže z pohľadu katolíckej viery.

Cieľom ICCS je:

  • podporovať rozvoj a posilňovanie duchovného rozmeru skautingu, s ohľadom na jednotu a rozmanitosť Svetového skautského hnutia;
  • podporovať aktívnu účasť katolíckych skautov na poslaní cirkvi;
  • zabezpečovať komunikáciu medzi katolíckou cirkvou a WOSM.

ICCS bolo založené v roku 1962 asociáciami katolíckych skautov a katolíckymi skupinami v národných asociáciách, ako aj členmi svetovej organizácie skautského hnutia – WOSM. Sídlom je Rím. Jeho činnosť je definovaná v štatúte ICCS, ktorý bol schválený katolíckou cirkvou v Ríme 1977, rešpektuje stanovy WOSM a pastoráciu katolíckej cirkvi. ICCS aktívne spolupracuje s Pápežskou radou pre laikov a zároveň je súčasťou WOSM.

Náš prvý kontakt s ICCS začal už  v roku 1992, keď SLSK navštívili predstavitelia ICCS – L. Carton a C. Troesster, ktorí predstavili vtedajšiemu náčelníctvu poslanie a ciele tejto platformy, ktorá sa stará o duchovný rozvoj skautov z tradičných kresťanských vierovyznaní, ale aj o skautov bez špecifického vyznania. Následne sa zástupcovia DR SLSK najprv sporadicky a neskôr od roku 2004 začali pravidelne zúčastňovať ich medzinárodných aktivít ako pozorovatelia. Status pozorovateľa a vyhodnocovateľa plusov a mínusov členstva sa následne v diskusii v DR SLSK a N-SLSK vyhodnotilo. No dôležitú úlohu zohrala v tejto oblasti podpora členskej základne, ktorá z viacerých dôvodov (nejasný duchovný rozvoj a jeho aplikácia v širokom spektre členov SLSK, ovplyvnený aj predchádzajúcou dobou totality a popieraním základných ľudských a náboženských právd a slobôd) žiadala vstup SLSK do tejto platformy WOSM. Ďalším dôležitým partnerom – podporovateľom vstupu SLSK do ICCS bol český JUNÁK, ktorý už v tom čase bol ich členom a pozitívne hodnotil toto svoje členstvo pre ich organizáciu.

Vstup sa uskutočnil v novembri 2008, keď nás svetová rada ICCS prijala za člena spolu so skautingom Holandské Antily a Tanzániou.  Začala tak aktívna spolupráca SLSK s ICCS, ktorá vyústila do viacerých prínosov, z ktorých spomenieme aspoň niektoré:

  • aktívna spolupráca regiónu central european groups: Nemecko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko a v súčasnosti aj Ukrajiny na budovaní duchovného rozvoja pre všetkých členov;
  • každoročná účasť na konferencii krajín ICCS a na Pastoračnom seminári ICCS v strednej Európe spolu so spolufinancovaním akcie za doterajšie obdobie od 2004 to činí v sume cca 40 000€;
  • prevzali sme viaceré námety na aktivity a publikácie, z ktorých sme v roku 2009 vydali spolu s Andyho príbehmi publikáciu s názvom: Na cestu;
  • finančná podpora našich akcií vďaka zdrojom z konferencie a grantu z nemeckej katolíckej nadácie Renovabis (2 200€ na aktivity duchovného rozvoja; 10 000€ na výzvu SLSK – Prelomiť bariéry pre zbory; 18 000€ na rekonštrukciu chaty Kanné; mnohé príspevky pre našich členov na ekumenické duchovné akcie v zahraničí).

ICCG

International Catholic Conference of Guiding je platformou WAGGGS. Oficiálne bolo založené v roku 1965.  Naplňuje stanovy WAGGGS, v ktorých sa píše: Tieto stanovy riadia fungovanie Svetového združenia skautiek a zabezpečujú základné princípy dievčenského skautského hnutia, ktoré je založené na duchovných hodnotách a venuje sa vzdelávaniu dievčat a mladých žien pomocou metódy predstavenej zakladateľom.

Kontakt s ICCG sme získali vďaka spolupráci s ICCS a zvlášť s ODV Junáka. Vstúpili sme doň v lete 2015. ICCG je jedným z mála miest, kde je kladený špeciálny dôraz na vzdelávanie a rozvoj skautiek v duchovnej oblasti. Poskytuje platformu pre stretávanie, vzdelávacie akcie a materiály, ktoré možno použiť vo svojej národnej organizácii. Mnoho vecí publikuje na svojich stránkach. V SLSK sme prekladali ich materiály k adventu, pôstu, ale inšpirovali sme sa i nápadmi k Betlehemskému svetlu. Prinieslo nám mnoho inšpirácií v podobe internetových kampaní, ale i v oblasti Peace education, ktoré boli pretavené napr. pri príprave Týždňa za mier.  Viac sa o ICCG možno dočítať priamo na svetových stránkach www.cicg-iccg.com.

Dnes ICCG a ICCS úzko spolupracujú najmä v európskom regióne. Výsledkom je napr. akcia Scout week in Taizé či stretnutie národných kaplánov. Najväčším prínosom oboch platforiem je know-how, ktoré sa postupne implementuje do SLSK a nápady, inšpirácie zo vzájomných stretnutí členských krajín. Rovnako riešia podobné starosti s rôznorodosťou členov a hľadanie kvalitného duchovného rozvoja. A netreba zabúdať na kontakty – tie pomohli napr. slovenskému kontingentu na jamboree v Japonsku zabezpečiť cestovanie po Japonsku s home-hospitality. Veríme, že i vy získate veľa z členstva v týchto platformách.

Novinky v duchovne

Pribaľte si so sebou do stanu aj Táborové zamyslenia 2020

K skautskému táboru neodmysliteľne patria aj dlhé letné večery, čas pri sviečke, či plápolajúcom ohníku, čas zamyslieť sa, zastaviť sa, rozjímať. Duchovná rada si...

Duchovný rozvoj – objavovať, pýtať sa a skúmať

O duchovnom rozvoji v skautingu sa vedie množstvo debát na rôznych úrovniach. Často je ťažké nájsť spoločné záchytné body. Ľudia si rôzne vysvetľujú úlohu...

Zhrnutie výsledkov prieskumu: Duchovný rozvoj v skautingu, povinnosť voči Bohu

Podľa ústavy svetového skautského hnutia (WOSM) povinnosť voči Bohu patrí spolu s povinnosťou voči blížnym a povinnosťou voči sebe medzi tri základné princípy skautingu....

Prichádza pôstne obdobie. Máme pre vás tipy na aktivity a pôstny kalendár

V stredu 26. februára začína pôstne obdobie, ktoré trvá 40 dní bez nedieľ (vtedy oddychujeme). Už naši dávni predkovia pochopili, aké má pôst vzácne...