Úvod Skauti Duchovno Zahraničné vzťahy

Zahraničné vzťahy

V oblasti duchovného rozmeru existuje spolupráca i  na svetovej úrovni. Pod WOSM i WAGGGS fungujú platformy, ktoré združujú rôzne konfesie – katolíkov, protestantov, pravoslávnych, ale i moslimov, židov, či budhistov. Na Slovensku spolupracujeme s dvomi z týchto platforiem – ICCS a ICCG. Komunikáciu s nimi zabezpečuje Duchovná rada.

ICCS

Intenational Catholic Conference of Scouting – ICCS je platformou WOSM. Má štatút poradného orgánu. Po organizačnej stránke spája Svetové skautské hnutie WOSM a katolícku cirkev po celom svete. ICCS poskytuje pre svojich členov možnosť spoločného priateľského stretnutia a pre katolíckych skautov a činovníkov zdieľať skúsenosti zo služby pre výchovu mládeže z pohľadu katolíckej viery.

Cieľom ICCS je:

  • podporovať rozvoj a posilňovanie duchovného rozmeru skautingu, s ohľadom na jednotu a rozmanitosť Svetového skautského hnutia;
  • podporovať aktívnu účasť katolíckych skautov na poslaní cirkvi;
  • zabezpečovať komunikáciu medzi katolíckou cirkvou a WOSM.

ICCS bolo založené v roku 1962 asociáciami katolíckych skautov a katolíckymi skupinami v národných asociáciách, ako aj členmi svetovej organizácie skautského hnutia – WOSM. Sídlom je Rím. Jeho činnosť je definovaná v štatúte ICCS, ktorý bol schválený katolíckou cirkvou v Ríme 1977, rešpektuje stanovy WOSM a pastoráciu katolíckej cirkvi. ICCS aktívne spolupracuje s Pápežskou radou pre laikov a zároveň je súčasťou WOSM.

Náš prvý kontakt s ICCS začal už  v roku 1992, keď SLSK navštívili predstavitelia ICCS – L. Carton a C. Troesster, ktorí predstavili vtedajšiemu náčelníctvu poslanie a ciele tejto platformy, ktorá sa stará o duchovný rozvoj skautov z tradičných kresťanských vierovyznaní, ale aj o skautov bez špecifického vyznania. Následne sa zástupcovia DR SLSK najprv sporadicky a neskôr od roku 2004 začali pravidelne zúčastňovať ich medzinárodných aktivít ako pozorovatelia. Status pozorovateľa a vyhodnocovateľa plusov a mínusov členstva sa následne v diskusii v DR SLSK a N-SLSK vyhodnotilo. No dôležitú úlohu zohrala v tejto oblasti podpora členskej základne, ktorá z viacerých dôvodov (nejasný duchovný rozvoj a jeho aplikácia v širokom spektre členov SLSK, ovplyvnený aj predchádzajúcou dobou totality a popieraním základných ľudských a náboženských právd a slobôd) žiadala vstup SLSK do tejto platformy WOSM. Ďalším dôležitým partnerom – podporovateľom vstupu SLSK do ICCS bol český JUNÁK, ktorý už v tom čase bol ich členom a pozitívne hodnotil toto svoje členstvo pre ich organizáciu.

Vstup sa uskutočnil v novembri 2008, keď nás svetová rada ICCS prijala za člena spolu so skautingom Holandské Antily a Tanzániou.  Začala tak aktívna spolupráca SLSK s ICCS, ktorá vyústila do viacerých prínosov, z ktorých spomenieme aspoň niektoré:

  • aktívna spolupráca regiónu central european groups: Nemecko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko a v súčasnosti aj Ukrajiny na budovaní duchovného rozvoja pre všetkých členov;
  • každoročná účasť na konferencii krajín ICCS a na Pastoračnom seminári ICCS v strednej Európe spolu so spolufinancovaním akcie za doterajšie obdobie od 2004 to činí v sume cca 40 000€;
  • prevzali sme viaceré námety na aktivity a publikácie, z ktorých sme v roku 2009 vydali spolu s Andyho príbehmi publikáciu s názvom: Na cestu;
  • finančná podpora našich akcií vďaka zdrojom z konferencie a grantu z nemeckej katolíckej nadácie Renovabis (2 200€ na aktivity duchovného rozvoja; 10 000€ na výzvu SLSK – Prelomiť bariéry pre zbory; 18 000€ na rekonštrukciu chaty Kanné; mnohé príspevky pre našich členov na ekumenické duchovné akcie v zahraničí).

ICCG

International Catholic Conference of Guiding je platformou WAGGGS. Oficiálne bolo založené v roku 1965.  Naplňuje stanovy WAGGGS, v ktorých sa píše: Tieto stanovy riadia fungovanie Svetového združenia skautiek a zabezpečujú základné princípy dievčenského skautského hnutia, ktoré je založené na duchovných hodnotách a venuje sa vzdelávaniu dievčat a mladých žien pomocou metódy predstavenej zakladateľom.

Kontakt s ICCG sme získali vďaka spolupráci s ICCS a zvlášť s ODV Junáka. Vstúpili sme doň v lete 2015. ICCG je jedným z mála miest, kde je kladený špeciálny dôraz na vzdelávanie a rozvoj skautiek v duchovnej oblasti. Poskytuje platformu pre stretávanie, vzdelávacie akcie a materiály, ktoré možno použiť vo svojej národnej organizácii. Mnoho vecí publikuje na svojich stránkach. V SLSK sme prekladali ich materiály k adventu, pôstu, ale inšpirovali sme sa i nápadmi k Betlehemskému svetlu. Prinieslo nám mnoho inšpirácií v podobe internetových kampaní, ale i v oblasti Peace education, ktoré boli pretavené napr. pri príprave Týždňa za mier.  Viac sa o ICCG možno dočítať priamo na svetových stránkach www.cicg-iccg.com.

Dnes ICCG a ICCS úzko spolupracujú najmä v európskom regióne. Výsledkom je napr. akcia Scout week in Taizé či stretnutie národných kaplánov. Najväčším prínosom oboch platforiem je know-how, ktoré sa postupne implementuje do SLSK a nápady, inšpirácie zo vzájomných stretnutí členských krajín. Rovnako riešia podobné starosti s rôznorodosťou členov a hľadanie kvalitného duchovného rozvoja. A netreba zabúdať na kontakty – tie pomohli napr. slovenskému kontingentu na jamboree v Japonsku zabezpečiť cestovanie po Japonsku s home-hospitality. Veríme, že i vy získate veľa z členstva v týchto platformách.

Novinky v duchovne

Prichádza pôstne obdobie. Máme pre vás tipy na aktivity a pôstny kalendár

V stredu 26. februára začína pôstne obdobie, ktoré trvá 40 dní bez nedieľ (vtedy oddychujeme). Už naši dávni predkovia pochopili, aké má pôst vzácne...

Pripravte sa so sériou duchovných aktivít na príchod Vianoc

Nachádzame sa v Adventnom čase a netrpezlivo sa pripravujeme na príchod Vianoc. Ak chcete naplniť svoje družinovky atmosférou Vianočného tajomstva a trochu sa ponoriť...

Inšpirujte sa sériou aktivít k tohtoročnému Pôstu

Na tohtoročný Pôst máme pre vás jednu troška netradičnú otázku: „Aký svet chceme nechať tým, ktorí prídu po nás, deťom, ktoré teraz vyrastajú?” Táto otázka...

Púť za klímu

V našej skautskej histórii už boli všelijaké púte. Najznámejšia je asi tá Levočská, ale bola i púť k sv. Anne či k Bráne milosrdenstva v Hronskom Beňadiku. Tentokrát vám...