Úvod Skauti Duchovno Publikácie

Publikácie

  • Hľadáte inšpirácie pre dumky, či súkromné zamyslenia v skautskom duchu?
  • Alebo chcete viac – kompaktného duchovného sprievodcu?
  • Alebo len polemizujete o hodnotách v skautingu?

Skúste si prečítať niektorú z publikácií Duchovnej rady.

Príbehy ciest
(Andrej Legutký – Andy)

Publikácia, ktorá obsahuje obľúbené Andyho príbehy. Kniha je zameraná na duchovný rozvoj a formovanie členov skautingu. Je tiež vhodná ako doplnok do diskusie duchovného rozvoja a vzdelávania všetkých, keďže prostredníctvom hodnôt ukrytých v príbehoch sa buduje duchovný rozvoj každej skautskej osobnosti.

Jej súčasťou je úvodná stať s názvom: Ako pracovať (nielen) s Andyho príbehmi v skautingu. Obsahuje trojitú metodickú časť, ktorej cieľom je poskytnúť návod, ako možno pracovať s príbehmi v skautských družinách a oddieloch, v skupine, ale aj individuálne

Na cestu – Skautský duchovný sprievodca
(Regula Gamp. Guido Hügen OSB, Andrej Legutky)

Drobná knižôčka, v ktorej môžete nájsť modlitby na rôzne príležitosti, všeobecný duchovný formačný systém a táborové dumky, vhodné pre každého bez rozdielu vierovyznania.

Dostupnosť: možné požičať na Ústredí SLSK, u br. Xaviera, či v Univerzitnej knižnici

Dotkni sa ma
(Andrej Legutký – Andy, Martina Boratková)

V prvej časti knihy sa nachádzajú zamyslenia o skautskom zákone a jeho uplatňovaní v situáciách každodenného života. Na zamyslenia nadväzujú programové aktivity. Tvorcovia duchovných aktivít určite ocenia desiatky neošúchaných námetov s metodickými pokynmi, ako tú – ktorú aktivitu pripraviť, viesť a kam ju smerovať.

Druhú časť knihy tvorí skautská krížová cesta. Jej štrnásť zamyslení sa priamo dotýka aktuálnych problémov, ktoré prináša súčasný životný štýl, známy väčšine mladých. Kniha patrí do rúk predovšetkým vodcom a radcom, ktorí hľadajú spôsob, ako prostredníctvom skautského programu rozvíjať i duchovný rozmer človeka

Dostupnosť: možné požičať na Ústredí SLSK, u br. Xaviera, či v Univerzitnej knižnici

Novinky v duchovne

Duchovné aktivity na tábory

Leto cítiť vo vzduchu, prípravy na tábor sú už v plnom prúde. Hľadáte spôsob, ako podporiť duchovný rozvoj? Ponúkame inšpiráciu na 10 aktivít a...

Skautský pôst – Príhovor od predsedu Duchovnej rady

Obdobie pôstu sa končí a prichádza Veľká noc. Skautský pôst sa niesol v myšlienkach encykliky Laudato si. Prečítajte si príhovor predsedu Duchovnej rady -...

Príbeh stretnutia skautov s pápežom Františkom

Verejný život Slovenska v septembri zasiahla veľkolepá udalosť návštevy pápeža Františka. Jeho program svedčil o tom, že k nám neprišiel len ako najvyšší predstaviteľ...

Príhovor predsedu Duchovnej rady k návšteve pápeža Františka

Po dlhých rokoch na Slovensko znovu zavíta pápež, ktorý v septembri navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín. František prichádza ako Svätý Otec, ale aj...