Domov Skauti Duchovno Akcie Skautský týždeň za mier Aktivity pre skautov a roverov

Aktivity pre skautov a roverov

Sviečka za mier, po staronovom

Aj tento rok začíname tradičnou aktivitou – Sviečkou za mier. Jej hlavným posolstvom je tiché vyjadrenie túžby po mieri. Sviečky za mier si môžete vyrobiť pre seba, ale i pre tých, ktorých chcete pozvať, aby sa k týždňu za mier pripojili. Sviečky tradične zapaľujeme v nedeľu – posledný deň týždňa za mier po západe slnka. Tento rok to bude 23.9. po 19:00.

Pri je svetle môžeme zotrvať krátko v tichu alebo v modlitbe za pokoj vo svete. Cieľom je, aby sa k nám postupne pripájalo stále viac ľudí a spolu so symbolickým svetielkom sa snažili pokoj šíriť i v každodennom živote.

Návody:
 • Okrem pôvodného návodu z orechových škrupín pridávame link na jednoduchý návod na výrobu sviečok z včelieho vosku.
 • Komu sa páčila minuloročná aktivita s dumkou o mieri, nájdete ju tu.
 • Návod na výrobu sviečky z orechových škrupín:

Materiál: škrupinky z vlašských orechov, vosk zo starých sviečok, knôt alebo špagát namočený vo vosku (obyčajný – jutový, nie umelý), tenší drôt, stará plechovka, v ktorej môžete roztápať vosk, sviečka

Nastrihajte knôt (alebo špagát na cca 4cm kúsky (nevadí ak je knôt dlhší, je jednoduchšie ho potom skrátiť, ako riešiť, že sa nám utopil vo vosku 🙂

Aby nachystaný knôt lepšie stál, stačí ak ho trocha obmotáte drôtom. Keď je takto pripravený, vložíte ho do škrupinky. Potom v plechovke nad sviečkou roztopte vosk. Roztopeným voskom zalejte knôt v škrupinke tak, aby dostatočná časť vytŕčala von. Takto pripravené sviečky nechajte schnúť. Skúste ich vyrobiť čo najviac, aby ste ich potom mohli rozdávať ďalej.

Topánky pokoja

Táto aktivita sa skladá z dvoch úloh so spoločným úvodom. Ako vstupný príbeh môžete použiť text: Niekedy stačí jediný slnečný lúč, ktorý nájdete na stránke so zamysleniami. Príbeh môžete rozviť zamyslením:

Niekedy stačí naozaj krátka návšteva, aby povzbudila srdce priateľa; niekedy stačí jediná pohľadnica starej mame a má sa celý týždeň z čoho radovať; niekedy stačí jediné objatie, aby dieťa prestalo plakať; niekedy stačí jediné vrece, aby vyčistilo krásnu lúku; jediný kvet, aby potešil srdce mamy; jediný nadšený chlapec dokázal rozšíriť ideu skautingu po celom meste; jediný malý hobit dokázal niesť veľké bremeno; jediné zvedavé dieťa môže inšpirovať svojho otca napísať veľdielo; Niekedy stačí naozaj málo – jediný slnečný lúč, ktorý dokáže presvietiť temnotu.

Pretože: „Aj ten najmenší človek môže zmeniť budúcnosť.“ (Galadriel, J.R.R. Tolkien)

Každý z nás môže aj malými skutkami prispieť k šíreniu pokoja a mieru: vo svojom okolí, v rodine, medzi priateľmi…

1.) TOPÁNKY POKOJA

Materiál: obľúbené topánky, obrázok holubice, lep alebo lepiaca páska

Postup: Pre tento týždeň si vyber jedny svoje obľúbené topánky. Topánky si môžeš označiť na boku (príp. na šnúrke) malou „nálepkou“ s logom mieru, ktorú si môžeš vytlačiť alebo nakresliť podľa predlohy v dokumente (na ďalších stránkach dokumentu nájdeš aj obrázky, ako si môžeš holubicu prichytiť).

Tieto topánky ti budú každý deň pripomínať, že tento týždeň si nositeľom mieru. Vždy pri obúvaní ti pripomenú, aby si aj dnes spravil niečo pre šírenie pokoja vo svojom okolí. Zároveň, keď uvidíš na ulici niekoho s takýto označením na topánkach, budeš vedieť, že je to tvoj „mierový spolubojovník“.

Tip: túto aktivitu možno prepojiť i s behom za mier: obuj si tenisky mieru – Skautský Beh za Mier

Beh môže byť uskutočňovaný individuálne jednotlivými družinami a oddielmi podľa nižšie vypísaných kategórii ALEBO môžete vyskúšať urobiť štafetu okolo obce, či mestskej časti.

Kategórie:

 • „Maugliho štvrtinka“ (vĺčatá (= 1. st. ZŠ), 250 m)
 • „Foglarova jednotka“ (skauti (= 2. st. ZŠ), 1 km)
 • „Powellova päťka“ (mladší roveri (= SŠ), 5 km)
 • „Setonova desiatka“ (starší roveri (= VŠ), 10 km)

2.) „ŠTIPCOVAČKA“ …alebo zanechaj svoju stopu pokoja

Materiál: štipce, lep, vytlačené kartičky na tvrdšom papieri

Príprava: Vyrob si štipce, ktoré budeš zanechávať pri svojej stope pokoja. Vytlač si kartičky s linkom na stránku, kde bude vysvetlená celá hra a s textom:

 • „odtlačok pokoja“
 • „túto stopu pošli ďalej“
 • „obuj si topánky pokoja“

Prípadne si vyrob kartičky s vlastným textom.

Pripravené kartičky nalep na štipce.

Priebeh: Zanechaj stopu pokoja a prištipcuj na ňu vyrobený štipec. Čo to znamená v praxi? Urob niečo dobré – pozametaj klubovňu a zanechaj štipec. Alebo kúp zdeptanému kamarátovi čokoládu a nechaj na nej štipec. Pomôž spolužiakovi s úlohou a prištipcuj na zošit štipec…atď.

Pre inšpiráciu uvádzame niekoľko nápadov na výzvy pokoja (môžeš ich doplniť podľa seba)

 • ak sa ti podarí zabrániť hádke doma, medzi priateľmi či v škole;
 • keď navštíviš niekoho, kto je opustený, alebo aj niekoho zo svojich známych, koho si už dávno nevidel;
 • zorganizuješ rodinnú aktivitu pre stmelenie vzťahov (niekedy stačí pozvať brata na kofolu a zaujímať sa ako sa mu darí;
 • pripraviť pre svojich rodičov večeru na stmelenie ich vzťahu;
 • pomôžeš mame s mladším súrodencom, napr. vezmeš ho na ihrisko (podľa veku);
 • vyzbierate smeti z okolia ihriska – ak do toho zapojíš aj súrodenca, ráta sa ti to do šírenia pokoja v okolí i venovaniu sa rodine;
 • pomôžeš susede s nákupom / vyniesť smeti;
 • zapojíš sa do dobrovoľníckej akcie…;
 • napíš pohľadnicu/mail niekomu, komu si sa už dlhšie neozval;
 • pomôž spolužiakovi s učivom, s ktorým má problém
 • …atď.

Keď niekto nájde tvoj štipec a prečíta si, o čo ide, môže ho to inšpirovať k tomu, aby urobil vlastnú stopu pokoja…a tak z jednej stopy môže vzniknúť mnoho ďalších.

Mapa mieru

Materiál: papiere, perá farbičky

Priebeh: Predstavte si svoj život ako cestu neznámou krajinou. Skúste nakresliť mapu tejto cesty tak, aby zachytila dôležité body či prekážky, ktoré ste zvládli prejsť. Napr.  všetko zlé alebo náročné, čo sa vám stalo v živote (alebo v zjednodušenej verzii za posledné dni) by predstavovali kopce a údolia. Do nich môžete zakresliť panáčikov, ktorí by predstavovali ľudí, čo mi pomohli, potešili ma a pod. Forma je úplne na vás. Snažte sa len, nech je na nej zaznačené všetko dôležité.

Na záver skúste svoje mapy porovnať a inšpirovať sa ako ste zvládali prechádzať prekážky. Čo vám pomáhalo v náročných chvíľach? Ako sa „dobre obuť“ vo svojom živote, aby sme nezanechávali za sebou konflikty, ale pokoj a pri tom sa nenechali zničiť?

Etapa 2 – spoločná mapa pokoja

Zamyslite sa nad tým, aké prekážky vás čakajú v najbližších dňoch. Môže ísť aj o úplné drobnosti, napr. prvá písomka, referát, ale aj nebudem sa hádať s bratom, ktorý ma vytáča… atď. Je dôležité, aby ste hovorili o konkrétnych veciach. Zakreslite ich na spoločnú mapu a ku každej výzve napíšte, aké topánky si musíte obuť (teda čo konkrétne musíte spraviť a nezanedbať), aby ste cez tie výzvy prešli. Na ďalšej družinovke môžete spraviť vyhodnotenie, nakoľko ste boli na svojej ceste úspešní.

Aktivity z roku 2017

Evolúcia dôvery

Cieľová skupina: Rozhodli sme sa vám ponúknuť niečo, čo síce asi nevyužijete na družinovke, ale za tomôže inšpirovať mnohé ďalše debaty. Ide o hru o evolúcii dôvery, ktorú tento rok ponúkla stránka Nicky Case. Hra je v angličtine a preto cieľovou skupinou sú roveri, ktorí ovládajú angličtinu.

Materiál: Ide o online hru, takže je nutné mať pripojenie na internet.

Popis:

Počas prvej svetovej vojny zrazu „vypukol“ mier.

Bolo to na Vianoce 1914 na západnom fronte. Britskí a nemeckí vojaci opustili svoje zákopy a napriek prísnym rozkazom, aby sa k nepriateľovi nepribližovali, prekročili krajinu nikoho a zhromaždili sa, aby pochovali svojich mŕtvych, vymenili si darčeky a hrali hry.

Medzitým prišiel rok 2017: Západ bol v mieri desiatky rokov, a wow, vysali z nás dôveru. Prieskumy ukazujú, že za posledných štyridsať rokov stále menej a menej ľudí tvrdí, že si navzájom dôverujú. Takže tu je naše puzzle:

Prečo, aj v čase mieru, sa priatelia stávajú nepriateľmi?
A prečo, aj vo vojne, sa nepriatelia stanú priateľmi?

Myslím, že teória hier môže pomôcť vysvetliť našu epidémiu nedôvery – a ako to môžeme napraviť! Takže, aby sme to pochopili …

Mosty mieru

Pravidlá hry: Hra je určená pre 2 – 8 hráčov (podľa počtu zapojených členov družiny) vo vekovej kategórií skauti a roveri.

Hra obsahuje herný plán, súbor vedomostných kariet a súbor kariet s úlohami. Pre kontrolu správnosti nájdete i dokument so správnymi riešeniami.

K hre budete potrebovať jednu 6-hrannú kocku a po jednej figúrke pre každého hráča (dá sa použiť figúrka z iných hier / postavička z „kinderka“ / plastový vrchnáčik / kamienok…).

Hráči sa pohybujú jednotlivo, podľa počtu bodov hodených na kocke. Polia označené hviezdičkou sú v dvojici spojené skratkami – mostami. Ak hráč zastane na políčku s hviezdičkou, musí odpovedať na vedomostnú otázku na kartičke potiahnutej z kôpky kariet. Ak hráč odpovie na vedomostnú otázku správne, môže sa posunúť skratkou vpred (ak neodpovie správne, zostáva na mieste). Ak hráč nemá možnosť posunúť sa skratkou dopredu, ale iba dozadu, v prípade, že vedomostnú otázku zodpovie správne, nemusí sa posunúť dozadu, ak však neodpovie správne, posúva sa po skratke dozadu. Použité karty sa odkladajú na odkladaciu kôpku, ktorá sa po spotrebovaní všetkých neodkrytých kariet zamieša, otočí rubom navrch a karty sa ťahajú znova (kôpka sa môže viackrát minúť a opätovne zamiešať).

Na hracej ploche sú ešte políčka označené ľaliou. Ak hráč stúpi na takéto políčko, vytiahne si kartičku s ľaliou, ktorá mu môže pomôcť, ale i zabrzdiť ho.

Zvíťazí hráč, ktorý sa do cieľa dostane ako prvý, pričom nemusí hodiť presný počet bodov zostávajúci do konca, ale minimálne taký (napr. ak som tri políčka od cieľa, musím hodiť na kocke hodnotu 3 a viac).

Ostatní hráči môžu dohrať do konca, kto príde do cieľa posledný, upratuje po skončení družinovky.

Materiály na stiahnutie

Aktivity z roku 2016

Modrý život za mier

Modrý život asi pozná (a určite veľa krát aj plnil) každý skaut. Po prvýkrát vyšiel v roku 1934 v knihe Přístav volá autora Jaroslava Foglara. Je popísaný ako niekoľko úloh/bodov, ktoré sa snažíme každý deň naplniť, aby sme si následne, za ich splnenie, mohli vyfarbit na modro jedno políčko v kalendári. Cieľom je teda získať čo najviac modrých políčok.

Zmysel týchto podmienok asi najlepšie vysvetľuje práve Jaroslav Foglar slovami hrdinu Ládi Vilemína:

„Snažím se žít jako aristokrat. Praví a správní aristokraté byli lidé vzácných a krásných vlastností. A já chci být takovým aristokratem, ne ovšem z nějakého zděděného šlechtického titulu, který by na mě přešel bez mé zásluhy, ale který bych si zasloužil vším, co dělám. A tak jsem si vytvořil nový, vzorný Modrý život a snažím se jím žít, abych se stal pravým šlechticem. Ne titulem, ale svými činy, celým svým životem.“

Počas týždňa za mier máte príležitosť plniť špeciálny Modrý život, obetovaný myšlienke
mieru vo svete. Je to spôsob, ako prispieť k mieru vo svojom okolí.

Tabuľku si môžete prekresliť alebo stiahnuť a hor sa do plnenia!

Deň/úloha Pre druhých Priateľstvo Modlitba za mier Sebazápor Špeciálna úloha
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Nedeľa

Vysvetlenie

„Pre druhých“ – Spravil som dnes niečo pre druhých/pre svet? (Napr.: namiesto brata som vysypal smeti; pripravil som pre svojich rodičov večeru (aj mier v domácnosti je dôležitý :o)); kúpil som si Nota Bene alebo doniesol jedlo bezdomovcovi; vysvetlil som spolužiakovi problematické učivo/pomohol mu s úlohou; kolegyni/kolegovi som kúpil kávu; pozbieral odpadky v okolí…

„Priateľstvo“ – Snažil som sa dnes celý deň správať k svojmu okoliu priateľsky?

„Modlitba za mier“ – zo zoznamu modlitieb za mier na stránke Modlitby za mier;

„Sebazápor“ – poznáte z klasického Modrého života asi všetci – odopriem si sladkosti/telku/hádku s rodičom, či súrodencom, šéfom aj keď si o to „koledujú“ :o), pôjdem si zabehať a venujem to myšlienke mieru, aj keď mám dobrú výhovorku, aby som niečo nespravil, zapriem sa a spravím to…

„Špeciálna úloha“ – Každý deň si vyberiem jednu zo zoznamu „Špeciálnych úloh“. Ak som v družine, na deň družinovky si družina naplánuje, ktorú špeciálnu úlohu budú spolu plniť.

 • Zoznam špeciálnych úloh:

– prečítam si životopis niekoho, kto dostal cenu za mier (z internetu – Wikipedia), a zamyslím sa, nakoľko si ju skutočne zaslúžil

– 1 deň budem/e pomáhať v útulku pre bezdomovcov;  – vhodné pre družinu

– 1 deň  pôjdem/e strážiť deti („babysitting“ ) slobodným mamičkám napr. v Krízovom centre pre matky s deťmi); – vhodné pre družinu

– nájsť človeka, ktorý je starý a dlho opustený a stráviť s ním deň

– v „mierovej myšlienke na deň“ si vyberiem rozhovory s ľuďmi, ktorí pracujú v dobrovoľných organizáciách/nadáciách/reholiach/občianskych združeniach pomáhajúcim rôznym skupinám ľudí s problémami; prečítam si o nich a prípadne sa na 1 deň sa k nim pripojím/e – nájdeme podobný projekt a budem/e pomáhať – vyskúšam/e si, aká je ťažká práca týchto ľudí a čo všetko prináša; – vhodné pre družinu

– podnikneme s družinou „špeciálnu kalváriu“ – prejdeme si hociktorú kalváriu a pri jednotlivých zastaveniach sa pozastavíme nad vojnovými konfliktami vo svete a môžeme diskutovať prečo vznikli
a ako vojnám predchádzať, čo so sebou prinášajú, atď. – každý člen družiny si vezme na starosť jedno zastavenie (jednu vojnu) a predstaví ju ostatným, potom bude diskusia (môžu sa použiť aktuálne vojenské konflikty, ale aj iné veci ako vojna, ktoré sú zlé – Sýria, čierna práca detí v Ázii, nesloboda v Mexiku, Kube, klčovanie lesov v Afrike…, ale aj historické udalosti – 1./2. svetová vojna,
otrokárstvo, vyhladenie Indiánskych kmeňov…); zároveň túto kalváriu obetujeme za mier vo svete
(na konci sa za to pomodlíme); – vhodné pre družinu

Aktivity z roku 2015

Keď chudoba postihuje najmenších

Vek: starší skauti, roveri

1. etapa – dumka

Koľkým z nás aspoň raz počas detstva, či dospievania napadla myšlienka: „Akí sú tí naši rodičia strašní“; Alebo dokonca „Prečo práve ja mám takýchto rodičov?!“ A ani nás nenapadlo, koľko detí si práve v tú istú chvíľu myslí: „Prečo práve ja NEMÁM rodičov?“ Ako dospelí sa na to už dívame trochu inak. Uvedomujeme si dar vlastnej rodiny a zároveň už vnímame aj to, že spolu s nami na tomto svete žijú aj menej šťastné deti. Áno, je nám ich ľúto. A to je všetko? Prečo je pre nás také ťažké pomôcť im? Súcit je krásny, ale niekedy nestačí. Tie deti nepotrebujú náš súcit, potrebujú nás.

Čo však znamená prísť medzi deti, ktoré vyrastajú na ulici / v rómskej osade / v detskom domove?

Strach, ako budú reagovať, či nebudú agresívne, pokrikovať na vás, určite majú aj „iný“ slovník ako vy, strach, že vás niečím nakazia, strach, že sa vás pokúsia okradnúť, strach, že ich nezvládnete… Áno, sú to problematické deti (vo väčšine prípadov). Prečo je vlastne také ťažké spolupracovať s deťmi z detských domovov, chudobných rodín či krízových centier? Bežného človeka môže určite odradiť to, ako pôsobia navonok:

1. Nemotorne. Rozprávate sa s 10 – ročným dievčatkom a obdivujete jeho inteligenciu (je to rozhovor takmer na úrovni stredoškoláka. Nie, že by pochytila nejaké tie „dospelácke“ výrazy a spôsob vyjadrovania, ale ide skôr o spôsob myslenia a úvah; tieto deti sú veľmi poznačené životom). A potom zistíte, že ani nevie čítať.

2. Nenásytne. Pozvite ich na raňajky a oni budú hltať jedno sústo za druhým, akoby mali bezodný žalúdok, a to, čo nezjedia, napchajú si do vrecák. Pôsobí to od nich nevychovane a sebecky, ale toto sú malé deti, ktoré musia väčšinu svojho života viesť boj o prežitie. Oni vedia, že príležitosť je tu a teraz, a ak dnes majú jedlo, treba si vziať, lebo zajtra možno nebude. Prekvapí vás však, že medzi seberovnými sa vedia úprimne podeliť (o všetko: o posledný cukrík i o šarvátku). Vedia, že ak chcú prežiť,  musia držať spolu. A nik ich to neučil, len sám život.

3. Agresívne. Vrátia si každú strkanicu, ale nikdy sa na seba neurazia, všetko si vysvetlia (ústne či fyzicky), všetko je medzi nimi jasné. Iný človek by nechcené štuchnutie neriešil, no vrhal by na pôvodcu urazené povýšenecké pohľady. Toto oni nepoznajú.

4. Bojazlivo. Keď zdvihnete ruku, aby ste ich pohladkali, začnú sa brániť v domnienke, že ich chcete biť. Je to smutné, ale väčšina ľudí, s ktorými sa v živote stretli, si myslí, že najlepším spôsobom výchovy týchto detí sú tresty v podobe hladovania a bitiek, takže tieto deti sú väčšinou vychudnuté a plné jaziev (na tele i na duši).

Čo však môžeme očakávať od vyhoretých, otupených (či len vynervovaných?) vychovávateľov v týchto detských domovoch, ktorí majú minimálnu štátnu podporu a na starosti množstvo „problémových“ (no kto by bol iný, keby vyrastal ako oni?!) detí?

2. etapa – akcia pre deti

Skúste sa zamyslieť nad programom, ktorý by potešil opustené deti: pripravte 1 deň deťom z detského domova, krízového centra a pod. Dohodnite sa s riaditeľstvom, a vneste svojim programom trocha svetla a radosti do životov opustených detí.

Osobný pokoj

Trvanie: 30min – každý večer, najlepšie pred spaním.

Aktivita pre jednotlivca

Postup: Každý večer po dobu min. jedného týždňa si nájdi aspoň 30min. pre seba. Počas týchto 30min. sa zastav na chvíľku, obzri sa za svojím dňom. Skús sa pozrieť, čo si urobil dobre, čo zle? Čo by si mohol urobiť lepšie?

Nájdi 5 vecí, o ktorých si myslíš, že sa ti podarili, na ktoré si možno hrdý, že si vedel pomôcť druhým, či sebe, alebo si len niekomu spríjemnil deň. Pripomeň si ich – o aké situácie išlo? Poďakuj sa Bohu za ne, i za to, že sisi ich mohol teraz pripomenúť.

Mierové vyjednávanie

Vek: starší skauti, mladší roveri

Trvanie: 25min + diskusia

Materiál: 4 veľké hárky baliaceho papiera zlepené dokopy do tvaru veľkého obdĺžnika. Deliace čiary by mali byť obtiahnuté čiernou fixkou. 4 hrubé fixky rôznych farieb.

Zdroj: Pike, G., Selby, D.: Cvičení a hry pro globální výchovu 2

Postup: Oddiel sa rozdelí na 4 približne rovnaké skupiny a každá skupina zo svojho stredu vyberie ministra zahraničia a staviteľa cesty (ktorí dostanú jednu fixku). Každá skupina predstavuje štát a jeden hárok papiera predstavuje jeho územie. Cieľom každej zeme je vybudovať zo svojho územia čo najviac ciest na cudzie územie.

 • Pri budovaní ciest existuje niekoľko pravidiel:

1. Skôr než začne stavba, musia stavitelia získať súhlas každého štátu, cez ktorého územie stavba povedie.

2. Ak má nová cesta pretínať na území iného štátu cudziu cestu, je potrebné k tomu vždy získať povolenie.

3. Nie je dovolené viesť cestu cez bod, kde sa stretávajú všetky 4 zeme. (pozri obrázok)

4. Nie je dovolené stavať dve cesty rozdvojením existujúcej cesty. (pozri obrázok)

Všetky vyjednávania sú vedené medzi ministrami zahraničia. Cesty budujú stavitelia tak, že ich nakreslia fixkou. O rolách ostatných členov skupiny nepovieme nič okrem toho, že sú občanmi svojej zeme, a že môžu zastávať role, aké si myslia, že občania majú. Znovu zopakujeme cieľ aktivity a pravidlá. Nebudeme však odpovedať na ďalšie otázky a žiadosti na ďalšie informácie, aby sme neovplyvnili, čo sa bude počas aktivity diať.

Použitie: Aktivitu obyčajne sprevádza intenzívna činnosť a môže vyvolať silné emócie. Je preto užitočné dať účastníkom príležitosť, aby najskôr svoje pocity a zážitky prediskutovali v menších skupinách a až potom pristúpili k diskusii so všetkými. Diskusiu je možné zahájiť tým, že vodca vyzve zástupcov jednotlivých skupín, aby popísali, ako vnímali dianie zo svojej pozície. Jednotlivé poňatia sa môžu dramaticky líšiť. Z tohto sa dá vyjsť v diskusii o presnosti popisovania histórie. Ak je v popise súčasnej udalosti týkajúcej sa malej skupiny ľudí toľko nezhôd, aká je pravdepodobnosť, že dejepisné knihy odrážajú presne a objektívne historické udalosti? A čo vlastne znamená „presne“? Inými kľúčovými oblasťami diskusie môžu byť:

 • Konflikt, súťaž, spolupráca

Účastníci sa pokúsia vysvetliť, prečo ich aktivita tak pohltila a prečo (ako sa obvykle stáva) pristupovali k úlohe ako k súťaži. Dala sa úloha riešiť spoluprácou? Vodca by mal účastníkov upozorniť na emócie spojené so súťažou. Čo vytváralo pri hre nedôveru a odštartovalo konflikty? Prečo bolo zložité obnoviť dôveru, keď už raz bola otrasená, a prečo bolo zložité ukončiť konflikt, keď už raz vzbĺkol?

 • Role a vzťahy

Ako vnímali ministri zahraničia a stavitelia ciest vzťah k ľuďom, ktorých zastupovali (teda k ostatným členom skupiny)? Ako „občania vnímali vzťah k svojim ministrom zahraničia a staviteľom? Boli spokojní so spôsobom, akým sa títo „predstavitelia štátu“ zhostili svojich rolí? Zastupovali ministri zahraničia skutočne občanov? Vznikalo nejaké napätie medzi ministrami a staviteľmi? Správali sa vo svojich roliach inak dievčatá a inak chlapci? Do akej miery odrážali role, vzťahy a napätia svet skutočnej politiky?

 • Demokracia a medzinárodná kríza

Ministri boli zavalení povinnosťami a rozhodovaním. Museli vyjednávať s inými ministrami zahraničia, viesť dialóg s vlastnými občanmi, dávať starostlivé inštrukcie staviteľom ciest a dohliadať na to, ako ich plnia. Je možné toto všetko vykonávať efektívne? Ktorú zo svojich úloh mali ministri tendenciu zanedbávať? Situáciu je dosť dobre možné zovšeobecniť tak, že ministri, ktorí efektívne vyjednávajú so zahraničnými partnermi a a reagujú na tlaky, ktoré prichádzajú zvonka, budú venovať menej času rešpektovaniu pohľadov vlastných občanov. Na druhej strane ministri, ktorí viac dbajú na pohľady a priania vlastných občanov, rozčuľujú ostatných ministrov zahraničia. Môžeme očakávať od ľudí, ktorí sa zaoberajú zahraničnými vzťahmi, že budú rešpektovať a dbať na priania občanov, zvlášť v dobe nejakej krízy? Činnosť vlády, ktorá je vystavená trvalému tlaku zo všetkých strán, spravidla vyzerá tak, že reaguje iba na podnety zvonka, aj keď sa snaží väčšinu svojich akcií vysvetliť ako výsledok starostlivého plánovania. Môže to byť inak?

Rozdelenie potravín vo svete

Vek: starší skauti, mladší roveri

Trvanie: 20min.

Materiál: 7 listov papiera, škatuľka keksíkov/ balík čipsov a pod.

Zdroj: Pike, G., Selby, D.: Cvičení a hry pro globální výchovu 2

Postup: Oddiel rozdelíme do siedmych skupín v počte zodpovedajúcom populácii v jednotlivých regiónoch sveta. Medzi členov skupín položíme na liste papiera taký počet keksíkov, ktorý zodpovedá množstvu potravy dostupnej obyvateľom v danom regióne. Nižšie uvedená tabuľka ukazuje, ako rozdeliť účastníkov do skupín a koľko keksov prideliť každej skupine, keď máme 20,25 alebo 30 účastníkov. Vodca skupinám oznámi, že počet keksov predstavuje rozloženie potravín vo svete. Ak by chceli mat dostatok potravy pre každého, potrebovali by 5 keksíkov na osobu na deň. Bohatší ľudia však jedia množstvo potravy zodpovedajúcej šiestim keksíkom na osobu a deň. Skupiny potom medzi svojich členov rozdelia prídely potravín. Výmeny a dohadovanie medzi skupinami i vo vnútri skupín je povolené a vodca by do tohto procesu nemal zasahovať. Po niekoľkých minútach poprosíme „občanov“ o komentáre. Pre koľko ľudí bol zaistený dostatok potravy? Delili sa v skupinách keksy spravodlivo, alebo si niekto v nedostatku privlastnil pre seba viac, než mu náležalo? Nasleduje diskusia spoločná so všetkými regiónmi.

Použitie:

Aktivita veľmi jednoduchým spôsobom simuluje rozloženie spotreby potravín vo svete. Diskusiu možno začať otázkami: Akým spôsobom jednotlivé skupiny rozhodovali o vzťahu k ostatným skupinám? Čo urobila Európa, Severná Amerika a Oceánia s prebytkom jedla? Aké možnosti tieto oblasti mali? Aké boli dôsledky ich rozhodnutí? Ako vnímali spôsob rozdelenia potravín ostatné skupiny? Oddiel môže spočítať, či je vo svete celkovo dostatok  potravín pre každého – teda či môže mať každý k dispozícii 5 keksíkov, ktoré zodpovedajú dostatočnému dennému prídelu. Čo by sa stalo, keby každý chcel 6 keksíkov? Aktivita umožňuje účastníkom prežiť pocity prameniace zo značnej nerovnomernosti rozdelenia potravín vo svete, ale nevšíma si hlbšie príčiny tohto stavu.

Aktivita by mala podčiarknuť komplexnosť problému a odštartovať diskusiu o opatreniach, ktoré pre zmiernenie tejto nerovnováhy prijali medzinárodné i národné organizácie. Rovnako je potrebné zdôrazniť možné budúce problémy prameniace z rastu bohatstva a spotreby v niektorých najľudnatejších zemiach sveta, zvlášť v Číne. Je možné, že dopyt po potravinách nebude môcť Zem v budúcnosti uspokojiť.

Rozšírenie, či pokračovanie:

Pokračujúca diskusia sa môže týkať hlavných prísad používaných na výrobu keksíkov – cukru a kakaa. Môže skúmať závislosť niektorých národných ekonomík menej rozvinutých zemí na pestovanie týchto plodín na vývoz (označované ako cash crop).To je okrem iného problematické z hľadiska dostupnosti pôdy pre pestovanie plodín určených pre domáci trh a spotrebu. Taktiež sa môžeme venovať ďalším problematickým témam svetového obchodného systému.

Počet účastníkov Subsahar. AfrikaÁziaEurópaLatinská AmerikaStr. východ a sev. AfrikaSeverná AmerikaAustrália a Oceánia
20Veľkosť skupiny2113211
Počet keksíkov854191057
25Veľkosť skupiny31432111
Počet keksíkov12691910577
30Veľkosť skupiny31742211
Počet keksíkov128325101177

Kto sú oni?

Cieľ: Spoznať motivácie migrácie prisťahovalcov na Slovensku, vedieť pomenovať rozdiel medzi pojmami migrant a utečenec, dialóg dvoch kultúr.

Vek: roveri

Na Slovensku stretneme celkom nemálo imigrantov. Niektorí z nich sú utečencami, iní nie. Viete však niečo o nich? Skúste počas týždňa za mier nájsť niekoho, kto sa na Slovensko prisťahoval z inej krajiny. Pozvite ho na družinovku/oddielovku a porozprávajte sa o tom, ako sa sem dostal, prečo práve na Slovensko, aké boli jeho začiatky, čo musel opustiť,…ale spýtajte sa ho i na to, ako on vidí nás – Slovákov. Čo boli pre neho najväčšie problémy, keď sem prišiel? Porozprávajte sa i o jeho kultúre a krajine, z ktorej vychádza, o rozdieloch, ktoré musel prekonávať, ale možno i o veciach, ktoré sú mu v našej kultúre blízke.

Aktivity z roku 2014

Ak hľadáte naozaj len niečo jednoduché, vyberte si ľubovoľnú z výziev z druhej etapy Búrania Berlínskeho múru.

Zbúrať Berlínsky múr

Materiál: obdĺžniky z kartónu, veľký papier s nápisom MIER (alebo nejakým vhodným citátom), fixky.

Veková kategória: kompletná aktivita je vhodná pre roverov; skauti si môžu vybrať niektorú z výziev v druhej etape

Uvedenie do problematiky:

Dôsledkom vojen často vznikajú nové štátne usporiadania, či režimy, nové hranice, nové múry. Neraz ide o vznik neprekonateľných bariér, ktoré nerozdeľujú len dajaké územie, ale priateľov, dokonca rodiny. Nastávajú situácie, keď rodičia sa nemôžu stretať s vlastnými deťmi, súrodenci sa po mnoho rokov nemajú šancu vidieť. Asi najbizarnejšou z týchto bariér bol Berlínsky múr postavený uprostred jediného mesta, rozdeľujúci jedno Nemecko.Práve táto absurdita dala názov aktivite Zbúrať Berlínsky múr. Jej cieľom je spoznať múry okolo nás a malými krôčikmi búrať to, čo nás vzďaľuje od pokoja a mieru.

Priebeh:

1. etapa – dumka a stavba múru

Prvým krokom by mala byť snaha pochopiť, čo je to vojna. V dumke sa skúsme zamyslieť nad nasledujúcimi otázkami (prípadne nebáť sa pridať vlastné):

 • Nie je mier to, po čom všetci túžime? Tak ako to, že i dnes sa jej musíme obávať?
 • Aký bol stav pred 1. a 2. svetovou vojnou? Má niečo spoločné s dnešným stavom?
 • Ktoré vlastnosti človeka nútia k vojne? Dá sa jej predísť? Ak áno, tak ako?

Závery dumky zapíšte na vopred pripravené kartónové obdĺžniky, ktoré budú symbolicky predstavovať všetky neprávosti, ktoré vojnu spôsobujú. Kartóny potom upevnite vedľa seba na pripravený papier s nápisom MIER (alebo iným vhodným citátom) tak, aby ho prekrývali, ale aby ste ich vedeli neskôr dávať dole.

2. etapa – búranie múru

Pred nami stojí múr, ktorý nás oddeľuje od pokoja, od mieru. Zbúrať ho môžeme len tak, že neostaneme pasívnymi a začneme konať – zaujímať sa o to, čo sa deje (nielen) okolo nás, snažiť sa konať dobro. Ako na to?

Každú tehličku múru môžeme dať dole, ak splníme (buď ako jednotlivec, alebo ako družina) jednu z výziev. Nižšie nájdete niekoľko výziev, nebojte sa však vymyslieť si vlastné.

Výzvy:

 • Zistite kto (a za čo) dostal Nobelovu cenu za mier: čo títo ľudia urobili, kto skutočne prispel k šíreniu mieru vo svete? Kto bol naopak kontroverznou postavou? Informácie, ktoré získate o jednotlivých postavách porozprávajte družine. Za každú naštudovanú postavu môžete dať jednu kartónovú tehličku dať dole.
 • Návštívte múzeum osloboditeľov, či zločinov komunizmu, pracovných táborov alebo sa choďte na nejakú podobnú výstavu.
 • Usporiadať putovanie (výstup) za mier:

Indiáni každý rok putujú na miesto Wounded Knee – miesto najväčšieho masakru Indiánov. Mnohé kmene tam boli úplne alebo skoro úplne vyhladené. Dnes tam chodia, aby si pripomenuli a vystríhali ďalšie generácie pred podobnými udalosťami; Putovanie za mier má byť podobným mementom, preto neváhajte pohľadať nejaké miesto, ktoré bude pripomínať ťažkú udalosť z našich dejín, príp. si vyberte nejaké pútnické miesto.

 • Každodenná meditácia – je to výzva pre jednotlivcov každý deň sa na chvíľu stíšiť, zamyslieť sa. Zopár zamyslení nájdete aj na podstránkach týždňa za mier.
 • Zastavenie sa – Uponáhľaná doba potláča pokoj a prináša nesvár. Snažte sa aspoň raz za týždeň sa zastaviť – napr. na hodinu v parku počúvať spev vtákov, posedieť si na lavičke, prihovoriť sa nejakému starému človeku, venovať sa súrodencovi, navštíviť starého známeho, urobiť niečo (pokojné) na čo sme inokedy nemali čas.
 • Zmapovanie pamätníkov svetových vojen:

Nájdite vo svojom meste alebo okolí čo najviac (ideálne všetky) pamätníky I. a II. svetovej vojny. Pamätník si odfoťte, zamerajte GPS súradnice a skúste niečo o ňom zistiť. Neváhajte sa na chvíľku zastaviť a zapáliť pri ňom sviečku. Za každý pamätník môžete dať dole jednu kartónovú tehličku. (Zoznam nájdených pamätníkov s fotkami aj ďalšími informáciami môžete poslať na katarina.rausova@skauting.sk . Nezabudnite pripísať názov vášho zboru a družiny.)

 • Pomôžte ohrozeným: Poinformujte sa o aktuálnych zbierkach (oblečenie/jedla/peňazí) pre ľudí v ohrozených oblastiach sveta (prípadne pre iných ľudí v núdzi) . Nebojte sa prispieť do konkrétnej zbierky, prípadne o nej informovať svoje okolie.
 • Viete byť samostatní? Vedeli by ste prežiť, keby sa nejaký konflikt udial v našej krajine? Pokúste sa nájsť praktické riešenia, ako by ste prežili, keby nám v zime dlhodobo vypadla elektrina a plyn. Alebo keby bol akútny nedostatok potravy. Vedeli by sta sa postarať nielen o seba, ale i o vlastné okolie?
 • Povzbudenie: získajte kontakt niekoho (zo skautov) z oblastí konfliktu, modlite sa za konkrétneho človeka, prípadne mu napíšte povzbudzujúci mail, že ste (aspoň v modlitbách) pri ňom.

Aktuálne najčítanejšie

Deň Zeme: Zaujímavé fakty, o ktorých ste možno nevedeli

Každý rok 22. apríla ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Je to špeciálny deň, kedy prejavujeme uznanie našej planéte a podnikáme kroky na...

Deň svätého Juraja, patróna skautov, oslávime už deviatykrát

O týždeň nás čaká už deviaty ročník Dňa so skautskou šatkou. Pri rannom zakladaní skautskej šatky na krk si spomenieme na nášho patróna, svätého Juraja....

Tipy na oslavy Dňa zamyslenia 2017

Témou tohtoročného Dňa zamyslenia je „RAST“. S vašou pomocou chceme dopriať čo najviac ľuďom možnosť spoznať skauting. Hoci sa Deň zamyslenia usporadúva každý rok presne...