Druhé kolo Grantovej výzvy na podporu účasti sociálne slabších členov na letných táboroch Slovenského skautingu

1239

Slovenský skauting v spolupráci s neinvestičným fondom Klepáč otvára druhé kolo grantovej výzvu pre zbory a samostatné oddiely. Výzva je určená na podporu sociálne slabších členov Slovenského skautingu vo veku do 15 rokov, ktorí by si nemohli dovoliť účasť na vyvrcholení skautského programu a teda letnom tábore.

Žiadosti o podporu musí odoslať nižšia organizačná zložka Slovenského skauting s právnou subjektivitou, tj. zbor alebo oblasť. Žiadosti je možné posielať do 15. júna 2018 a budú vyhodnotené do 20. júna 2018. Maximálna výška grantu na jednu nižšiu org. zložku a všetky podporené osoby je 500 €.

Žiadosť musí obsahovať

  • popis východiskovej situácie,
  • počet znevýhodnených detí
  • účel použitia zdrojov
  • rozpis aktivít ktorých sa podporené deti zúčastnia

Súčasťou povinností podporeného zboru je zaslať do 30. 10. 2018 záverečnú správu.

Záverečná správa má obsahovať

  • počet podporených detí a región z ktorého pochádzajú,
  • popis aktivít, na ktorých sa vďaka podpore zúčastnili
  • čiastkové sumy na ktoré boli prostriedky určené – napríklad cestovné, strava prepočítaná na osobu/deň, rekvizity na program
  • ilustračné fotografie z akcie

V prípade otázok neváhajte kontaktovať riaditeľa ústredia – Juraj Lizák na emailovej adrese juraj.lizak@skauting.sk.