Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

1436
Foto: Roman Kortiš

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži ako nástroj sebareflexie pre vás, vodkyne a vodcov, taktiež to pomáha lepšie vnímať vaše potreby nám na národnej úrovni. Okrem toho, že je to skvelý nástroj na trackovanie cieľov a napredovania oddielu a zboru, je to skvelý pomocník aj pri zbere dát, ktoré sa spracúvajú a využívajú pri nastavení stratégie. Aj z týchto dôvodov je potrebné, aby vypĺňanie HK oddielu a zboru bolo pravidelné, v tomto prípade raz do roka, a tak, prosím, majte na pamäti, že je to jeden bod z povinností vodkýň a vodcov, a teda je povinné. 

Netreba zabúdať, že na úspešné zvládnutie hodnotenia kvality oddielov a zborov je potrebné, aby vyplnené informácie ohľadom vašich oddielov a zborov v našom informačnom systéme Tee-pee boli vždy aktuálne, keďže toto hodnotenie sa bude robiť práve cezeň a priamo systém bude za vás dopĺňať niektoré informácie. 

Spolu s Radou pre rozvoj vám odporúčame v tomto momente zobrať kalendár a zaznačiť si doň nasledujúce dôležité dátumy, ktoré ste mohli už dávnejšie zaznamenať aj v kalendári vodcu.

HK oddielov za rok 2022:

Spustenie – 1. 2. 2023

Uzavretie – 28. 2. 2023

HK zborov za rok 2022:

Spustenie – 1. 4. 2023

Uzavretie – 30. 4. 2023

Pre tých, ktorí budete vypĺňať HK oddielu po prvýkrát, ale aj tých, ktorí si nie ste stále istí, máme pripravenú pomôcku – manuál/tutoriál, ktorý by mal byť vaším sprievodcom. Mal by vám vedieť zodpovedať otázky, či dovysvetliť, ak niečomu nebudete rozumieť. 

Samozrejme, nás môžete s akýmikoľvek dotazmi, otázkami či potrebami pomoci pri vypĺňaní hodnotenia oddielu alebo zboru, kontaktovať aj na adrese kvalita@skauting.skSme tu pre vás.