„Zakladáme skautské jednotky” – prvá online príručka je na svete! 

882
Foto: Vladislav Kakody

Jedným z cieľov Slovenského skautingu je nepochybne aj rozvoj a rozširovanie členskej základne. Vďaka kvalitnému programu, dobrej komunikácii a jedinečnosti, ktorú nepochybne máme postupne vznikajú nové skautské jednotky. 

Prečo?

Myšlienka B.P.-ho sa šíri aj do tých najodľahlejších častí Slovenska prostredníctvom vznikania nových skautských jednotiek. Vnímali sme potrebu vytvorenia podkladov, ktoré by boli nápomocné počas celého procesu zakladania a vzniku novej jednotky.

Oslovili sme jednotlivé rady, odborníkov, dobrovoľníkov… a začali sme tvoriť. Slovo k slovu. Veta k vete.

Čo vám príručka ponúka? 

Okrem základných informácií o skautskom vzdelávaní a ponuky programu vám príručka  priblíži psychológiu, starostlivosť o dobrovoľníka, ale aj možnosti fundraisingu či dôležité body administratívy. Každý prispel svojím „know-how” tak, aby vás finálne dielo nápomocne sprevádzalo celým procesom zakladania jednotky. Od začiatku po jeho koniec. 

A čo ďalej?

Snažili sme sa o to, aby bola táto príručka dostupným a nápomocným nástrojom v procese zakladania skautskej jednotky. A keďže chceme, aby táto príručka slúžila všetkým, pracujeme aj na špecifikách týkajúcich sa vodnoskautských jednotiek, ktoré budú doplnené v druhej fáze. 

Príručku nájdete na www.zakladam.skauting.sk 

Autorka: Lucia Parcová Šálková