Pripravte sa – Hodnotenie kvality oddielov za rok 2021 je za dverami!

1321

Prichádza opäť ten čas v roku, na ktorý mnohé oddielové vodkyne a vodcovia netrpezlivo čakajú. Hodnotenie kvality za rok 2021 je tu!

Hodnotenie kvality oddielov je dôležitou sebareflexiou nielen pre národnú úroveň, ale hlavne pre vás – oddiely, oddielových vodcov a oddielové rady. Aj vďaka tomu sa viete posúvať vpred a zistiť, v čom oddiel potrebuje posilniť alebo podporiť.

Tím hodnotenia kvality začal už začiatkom roka pracovať na úpravách, zmenách a návrhoch na zmeny pre samotné hodnotenie kvality oddielov. Tieto zmeny vychádzali zo spätnej väzby a veríme, že vypĺňanie tak nebude len starosťou, ale hlavne radosťou a motiváciou – veď kto by nechcel vedieť v čom sa zlepšiť, či v čom je ich oddiel skvelý? 

Netreba však zabúdať, že na úspešné zvládnutie hodnotenia kvality oddielov je potrebné, aby vyplnené informácie ohľadom vašich oddielov v našom informačnom systéme Tee-pee boli vždy aktuálne, keďže toto hodnotenie sa bude robiť práve cez neho a priamo systém bude za vás dopĺňať niektoré informácie.

Spolu s Radou pre rozvoj vám odporúčame v tomto momente zobrať kalendár a zaznačiť si doňho dva dôležité dátumy. Spustenie hodnotenia kvality za rok 2021 bude od 12.4.2022 a možnosť vyplniť ho, bude otvorená až do 12.5.2022.

Pre tých, ktorí ho budete vypĺňať po prvýkrát, ale aj tých, ktorí si nie ste stále istí, máme pripravenú pomôcku – manuál/tutoriál, ktorý by mal byť vaším sprievodcom pri vypĺňaní hodnotenia. Mal by vám vedieť zodpovedať otázky, či dovysvetliť, ak niečomu nebudete rozumieť. Samozrejme, nás môžete s akýmikoľvek dotazmi kontaktovať aj na adrese kvalita@skauting.sk. Sme tu pre vás.