Jiří Navrátil

    0

    Jiří Navrátil, novinár a prekladateľ, miestostarosta českého Junáka

    Medzinárodné skautské hnutie je svetovou jednotkou vo výchove mládeže a má mimoriadnu dôležitosť pre súčasnú mládež vo vznikajúcich demokraciách všade vo svete. Rozvíja vlastenectvo, morálne hodnoty, odvahu, buduje charakter, sebadôveru a spoločenskú zodpovednosť.