Už zajtra si volíme poslancov do Europarlamentu

1454

Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú každých 5 rokov. Občania všetkých členských krajín Európskej únie si volia svojich zástupcov, ktorí budú reprezentovať ich hlas pri rozhodovacích procesoch.

Európsky parlament je spolu s Radou EÚ a Európskou komisiou jednou z troch hlavných inštitúcii Európskej únie. Je to zároveň jediný priamo volený orgán občanmi EÚ, ktorý má 3 hlavné úlohy: legislatívnu, kontrolnú a rozpočtovú.

Slováci budú voliť 14 poslancov, čo je o jedného viac ako v roku 2014. Zatiaľ mandát získa iba 13 z nich, 14 mandát získa Slovensko po odchode Veľkej Británie z Európskej únie. Celkovo sa teda počet poslancov EP zníži zo 751 na 705. Je dôležité podotknúť, že poslanci EP sa združujú podľa politickej, a nie podľa štátnej príslušnosti.

Európska únia, ako všetko, má svoje výhody aj nevýhody. Dotýka sa nášho každodenného života, aj keď si to častokrát neuvedomujeme. Ak sa chceš dozvedieť viac o konkrétnych príkladoch, na tejto stránke sa dočítate viac. Pomôže ti napríklad aj pri plnení odborky pre skautky a skautov – občan Európskej únie, vďaka ktorej sa dozvieš viac o EÚ!

Ísť voliť, je veľmi dôležité. Nemalo by nám byť ľahostajné, akým smerom sa bude Slovensko v rámci Európskej únie uberať.

Slovensko vstúpilo do Európskej únie v roku 2004. Odvtedy sme sa priamych volieb zúčastnili trikrát, no zakaždým sme sa „pýšili“ najnižšou volebnou účasťou. V roku 2004 hlasovalo 16,97%, v roku 2009 19,64%, a v roku 2014 len 13,05% oprávnených voličov. Počas troch priamych volieb sme trhli rekord, a stali sa tak krajinou s historicky najnižšou volebnou účasťou oprávnených voličov.

Voľby sa konajú už zajtra, sobotu 25. mája. Ak si si ešte zodpovedne nevybral politické hnutie s kandidátmi, ktorí ťa budú najbližších 5 rokov reprezentovať v Europarlamente, možno Ti vo výbere pomôže práve táto stránka.

Tak čo, prekonáme spoločne svoj vlastný rekord, a zdvihneme volebnú účasť?