Štvrté kolo Dobrého nápadu – prijmeš výzvu?

1382

Miniprojekt prospešný pre miestnu komunitu v rámci družinovky, zborovej akcie, ku Dňu Zeme či k sviatku Sv. Juraja? Napríklad zorganizovanie komunitného čistenia obecného parku, zveľadenie verejného priestranstva v spolupráci s obcou, uskutočnenie hravého odpoludnia v detskom domove či domove dôchodcov, pomoc v nízkoprahovom centre pre ľudí bez domova, zorganizovanie osvetového podujatia o dôležitosti aktívneho občianstva, prípadne zapojenie sa do existujúcej miestnej dobročinnej iniciatívy?

V duchu hesla “Mysli globálne, konaj lokálne” sa otvára v poradí už štvrté kolo grantového programu Dobrý nápad, tentokrát so zameraním na komunitu a širšiu verejnosť. Toto je tá správna príležitosť vytiahnuť dobré nápady, spraviť niečo pre svoje okolie a zároveň spropagovať skauting na verejnosti.

Chceš sa dozvedieť viac o aktuálnom kole, konkrétnych náležitostiach miniprojektu či vidieť príklady miniprojektov podporených v minulosti? Všetko nájdeš na www.skauting.sk/dobrynapad.

Ak už máš nápad no nie si si istý, či môže byť podporený, radi ho s tebou prekonzultujeme – stačí sa ozvať na projekt@skauting.sk.