Hrdinovia vojny – Päť príbehov odvahy a statočnosti

1113

Projekt s názvom „Hrdinovia vojny“ je jedinečnou spoluprácou českých, poľských a slovenských skautov, ktorí sa rozhodli zachytiť a pripomenúť osudy skautov, ktorí sa v období druhej svetovej vojny stali hrdinami bojujúcimi proti nacizmu. Jeho slovenská časť sa venovala piatim neobyčajným osobnostiam, ktoré sa stali zábleskom svetla uprostred temnoty vojny.

Jednou z týchto neohrozených hrdiniek bola Chaviva Reiková, žena odhodlaná a cieľavedomá. Svojou odvahou a vytrvalosťou sa stala vzorom pre mnohých. Bola súčasťou skupiny odvážnych mužov a žien, neustále riskujúc svoj život pre slobodu a spravodlivosť.

Ďalším hrdinom bol Egon Roth, skvelý organizátor židovského skautingu, vedený silnou túžbou po slobode. Vynikal v plánovaní a organizovaní v židovskej podzemnej odbojovej sieti. Od vypuknutia vojny až do svojej smrti v jeseni 1944 bol jednou z vedúcich osobností židovského odboja na Slovensku.

Viktor Ozábal, nenápadný a oddaný skaut. Skautom bol jeho otec aj jeho súrodenci. Svojou tichou odhodlanosťou a obetavosťou dokázal vykonávať dôležité úlohy v partizánskom hnutí.

Anton Vanko, vytrvalý vodca, ktorý bol inšpiráciou pre mnohých ľudí svojho okolia. Zorganizoval úlet slovenského lietadla a po náročnej ceste sa pridal na stranu československých letcov v službách britskej RAF.

Posledným zo zúčastnených hrdinov bol Ján Nálepka, búrlivý a statočný skaut. Bol zároveň inšpiráciou aj výzvou pre ostatných svojou energiou a odhodlaním.

Projekt „Hrdinovia vojny“ bol podporený zo zdrojov Višegrádskeho fondu, ktorý umožnil zrealizovať túto spoluprácu. Poďakovanie patrí aj Historickej komisii Slovenského skautingu, ktorá pripravila a zmapovala príbehy hrdinov. Okrem toho by sme chceli poďakovať rodinám hrdinov, ktoré nám poskytli cenné informácie a príbehy, ktoré vytvorili srdcervúci obraz o osobnostiach ich blízkych. Taktiež aj múzeám a archívom, ktoré nám bez váhania a nezištne pomohli pri získavaní historických materiálov.

Projekt „Hrdinovia vojny“ nás spája s minulosťou a pripomína nám, že odvaha a statočnosť sa vynára zo srdca aj v najťažších časoch. Týchto päť príbehov hrdinov je dôkazom, že malá skupina odhodlaných jednotlivcov môže zmeniť priebeh dejín. Ich odvaha a odhodlanie slúži ako inšpirácia pre dnešnú generáciu, aby si vážila slobodu a hodnoty, za ktoré sa oplatí bojovať. Zvyšných 10 príbehov nájdete na tomto odkaze.

Autor: Michal Novák, člen Historickej komisie