Nitrianski skauti zmapovali najstaršie obdobie existencie skautingu v Nitre

1203
Nitrianski skauti na výlete na Zobor, v strede bez košele bratia Ernest a Vilo Gavalovičovci (1923). Zdroj: Osobný archív Ivana Gavaloviča.

Nitrianski skauti prichádzajú s projektom, ktorý poteší skautov, pamätníkov aj všetkých záujemcov o históriu Nitry. Po rokoch bádania sa im podarilo zmapovať najstaršie obdobie existencie skautingu v Nitre.

Skauti z 23. zboru Nitrava predstavujú v týchto dňoch filmový dokument, na ktorom pracovali niekoľko rokov. Hlavným cieľom projektu bolo zmapovať osobnosti, ktoré pôsobili v skautskom hnutí na území mesta Nitra v 20. storočí. Výstupom je filmový dokument, brožúra, podporné webové stránky a sprievodné podujatia, ktoré budú súvisieť s prezentáciou dokumentu na verejnosti. Projekt sledoval aj vedľajšie ciele. Napríklad atraktívnym spôsobom inšpirovať mladých dospelých prostredníctvom odkrývania životných príbehov zabudnutých skautských osobností mesta a viesť ich k podobným verejno-prospešným a dobrovoľníckym aktivitám. To by v konečnom dôsledku mohlo prispieť ku zvyšovaniu kultúrnosti spoločenského prostredia, v ktorom žijú a pôsobia, a tiež k zlepšeniu medzigeneračného dialógu.

Priekopníci skautingu

V dokumente uvidíme zaujímavé osobnosti skautingu, ktoré by nemali zostať zabudnuté a ktoré nás môžu v mnohom inšpirovať. Chceme kráčať ďalej po cestách, ktoré oni objavili, a zároveň rozvíjať tradície, ktoré títo skauti, skautky, ale aj ďalší sympatizanti  mládežníckych hnutí založili. Boli to zlaté časy skautingu, keď v meste Nitra žili a aktívne pracovali stovky skautov a skautiek, konali sa tu veľké skautské stretnutia, súťaže, hry a spoločenské aktivity. Vznikali priateľstvá, z ktorých mnohé vydržali po celý život. Skauti sa zapájali do verejného života, do kultúry aj športu, zveľaďovali mesto a prispievali k jeho dobrému menu.

Skauting môže byť nádherným životným štýlom

Autori projektu, skautskí historici Rastislav Lukáč a Daniel Blažko projekt predstavujú takto: 

„My, čo sme zažili rozmach skautingu, by sme radi toto krásne dedičstvo odovzdali aj našim deťom. Opätovne sa ku skautingu vraciame, hľadáme cesty, akým spôsobom môžeme prispieť k väčšiemu rozvoju skautingu v šiestom najväčšom meste na Slovensku, v Nitre. Oprášili sme tak starý nápad a začali sme pracovať na dokumente, ktorý by mal zachytiť spomienky nitrianskych oldskautov na časy ich aktívneho skautovania, ale aj obdobia, keď sa verejne skautovať z rôznych, hlavne politických  dôvodov nemohlo. Pokúsili sme sa zachytiť kus histórie, ktorej príbehy sú určite vzácne a stoja za to, aby neostali schované kdesi za dverami. Určite majú čo povedať aj mladším generáciám, pretože skauting môže byť aj pre dnešné deti a mládež nádherným životným štýlom, ktorý stojí za to žiť. Aj spoznávaním oldskautských príbehov možno spoločne odhalíme kľúč, ako sa tešiť zo života a užívať si ho tak, ako pôvodne zamýšľal aj zakladateľ skautského hnutia, Lord Robert Baden-Powell of Gilwell.“

Výstupom projektu je dokumentárny film, podporná webová stránka k histórii skautingu v Nitre a brožúrka so stručnými životopismi skautov pochovaných v Nitre a okolí. 

Projekt sa uskutočnil s podporou Mesta Nitra v rámci výzvy „Kultúra a kreatívny priemysel 2021“, a tiež s pomocou Nitrianskej komunitnej nadácie a  Ústredia Slovenského skautingu.