Prichádza nový voľný programový modul Ľaliový kríž

1420

Vychádza nový voľný programový modul zameraný na rozvoj duchovna, ktorý obsahuje viac ako 240 rôznorodých úloh. Na svoje si prídu hľadajúci aj veriaci.

Každému sa ujde

Aby si čo najviac ľudí mohlo „vybrať a začať“, je ĽK rozdelený na tri stupne podľa vekových kategórií. Náročnosť úloh je prispôsobená vyvíjajúcim sa záujmom a schopnostiam. Každý stupeň má tri základné úlohy, ktoré sú zamerané na budovanie návykov v duchovnom živote a určený počet voliteľných úloh.

Veková kategóriaStupeňZákladné úlohyVoliteľné úlohyPribližná doba plnenia
vĺčatá a včielky žltý3 x6 x4 mesiace
skauti a skautky zelený3 x8 x6 mesiacov
rangeri a starší fialový3 x10 x8 mesiacov
sprievodcovia ĽK biely
 • vek 16 rokov a viac
 • prečítam si znenie úloh ĽKVyberiem si a splním ľubovoľnú úlohu z ĽK
 • vyplním online formulár

Biely stupeň je určený pre činovníkov, ktorí sprevádzajú mladších členov pri plnení Ľaliového kríža. Jeho nosením dávam najavo, že pokiaľ sa na mňa obráti niekto s prosbou o pomoc pri získavaní ĽK, budem ochotný a schopný mu pomôcť.

>> ĽALIOVÝ KRÍŽ NA STIAHNUTIE <<

Dve verzie – jedna nášivka

Každý z troch stupňov (žltý, zelený a fialový) má dve verzie. Odlišujú sa náplňou úloh, nie však nášivkou. Tá je spoločná pre obidve verzie jedného stupňa.

Všeobecná verzia nie je priamo viazaná na žiadne svetové náboženstvo, no je nimi inšpirovaná. Je vhodná ako pre veriacich, tak pre hľadajúcich a aj pre tých, ktorí nie sú príslušníkmi žiadneho konkrétneho náboženstva alebo cirkvi. Úlohy stoja na našom spoločnom základe – skautingu a povinnosti voči Bohu.

Katolícka verzia je pre tých, ktorí si chcú prehĺbiť prežívanie duchovna v zmysle katolíckej viery. Jej úlohy priamo súvisia s učením katolíckej cirkvi, so sviatosťami a sú pozvánkou k budovaniu vzťahu s Bohom, ako o ňom hovorí kresťanstvo.

Prečo práve všeobecná a katolícka? Prečo nie všeobecná a židovská alebo budhistická verzia? Odpoveď je jednoduchá. Počas prípravy a analýzy tohto voľného programového modulu sa prišlo na to, že z náboženstiev máme katolíkov väčšinu a táto skupina je počtovo a historicky najväčšia.

Úlohy Ľaliového kríža sa dotýkajú niekoľkých oblastí, v ktorých sa deje duchovný rozvoj:

 • Môj vzťah k duchovnu, presvedčenie a viera (Viera a Boh)
 • Stíšenie sa a načúvanie, komunikácia a budovanie vzťahu s duchovnom (Ticho a modlitba)
 • Poznávanie motívov svojho konania, formovanie svedomia (Svedomie)
 • Súlad vnútorného a vonkajšieho života, žitie viery navonok (Autentický život)
 • Prežívanie duchovna v spoločenstve ľudí (Komunita)
 • Hľadanie zmyslu svojho života, pomoc svetu (Poslanie)

VOĽNÝ programový modul

Je doplnok hlavného programu – stupňov napredovania. A presne tým je Ľaliový kríž. Pokiaľ chcete rozvíjať duchovno, ale nemáte priestor alebo chuť plniť celý modul, je to úplne v poriadku. Jednotlivé úlohy Ľaliového kríža fungujú aj bez nášivky. Pokojne môžu slúžiť „iba“ ako inšpirácia do oddielového programu. Preto tá rozsiahlosť úloh.

V prípade podnetov, pripomienok, nápadov, alebo len čistej spätnej väzby či sa vám tento nový voľný programový modul páči neváhajte písať na maria.maria.mitrikova@gmail.com.

Veľká vďaka pri príprave a tvorbe Ľaliového kríža patrí špeciálne Márii Šumichrastovej (Mašu), Michalovi Kostrošovi (Hapčí) a Adamovi Korkosovi (Lego) a zároveň všetkým tým, ktorí akokoľvek prispeli k tomuto spoločnému dielu.

Mária Mitríková – Veverička
koordinátorka projektu Ľaliový kríž

Príklady úloh

Žltý stupeň (vĺčatá a včielky)

 • Spoločne s družinou spravíme hlasovanie o najlepší vzor dobrého správania v našom oddiele. Zaradíme do výberu aj fantasy postavy, superhrdinov a rozprávkové postavičky. O víťazovi sa v družine porozprávame.
 • Na tábore sa dohodnem s radcom alebo vodcom a 2 hodiny pozorujem a načúvam prírode osamote. Počas tohto času sa s nikým nerozprávam, negestikulujem a ani nepíšem odkazy. Do zápisníka si kreslím alebo zapisujem veci, ktoré prežívam. Po uplynutí času ukážem radcovi alebo vodcovi zápisník a poviem mu, čo som prežil.
 • Vytvoríme Ježišovi profil na sociálnej sieti – plagáte. Vyplníme jednotlivé políčka o jeho živote: narodenie, rodičia, dôležité životné udalosti, charakterové vlastnosti, záľuby a koníčky.
 • Na malé papieriky napíšeme veci, ktoré síce nevidíme, ale vieme alebo veríme, že existujú (elektrina, vôňa, strach, láska…). Pokúsime niektoré zo slov znázorniť v krátkej scénke. Porozprávame sa o veciach, ktoré sme napísali na papieriky.
 • Spoločne navštívime v našej obci cintorín a nájdeme hrob, o ktorý sa nikto nestará. Upraceme okolo neho, zapálime sviečku a pomodlíme sa za dušu zosnulého.

Zelený stupeň (skauti a skautky)

 • Spíšem si svoje osobné vyznanie, kde vymenujem princípy, v ktoré verím, a hodnoty, ktoré sú pre mňa dôležité. Vysvetlím v ňom, ako moje presvedčenie vplýva na to, ako konám.
 • Pozriem si video, prečítam si alebo osobne navštívim a vypočujem si svedectvo obráteného kresťana. Zistím, čo mu priniesla viera do jeho života, a porovnám to so svojím životom a tým, ako prežívam kresťanstvo ja.
 • Vyhľadám fotografie z miesta BíPího hrobu a zistím význam symbolu – kruhu s bodkou –, ktorý sa nachádza na náhrobnom kameni. Vymyslím a nakreslím vlastný symbol alebo motto, ktoré by som zanechal ja.
 • Spoločne vyrobíme veľký kríž, ktorý ponesieme na vopred dohodnuté vzdialenejšie miesto a podľa možností ho aj na ňom necháme. Počas cesty sa modlíme pobožnosť krížovej cesty.
 • Spíšem si zoznam sporov, ktoré som nechal nevyriešené (aj keď som nebol „na vine“). Vyberiem si jeden, ktorý urovnám – posnažím sa odpustiť, ospravedlním sa a požiadam o odpustenie.

Fialový stupeň (rangeri +)

 • Nájdem 3 umelecké diela (obraz, sochu, báseň, divadelné predstavenie, skladbu, pieseň…), ktoré ma oslovujú svojou hĺbkou, a predstavím ich priateľom. Diskutujeme o ich obsahu a o tom, čím ma oslovili.
 • Spíšem si zoznam darov a talentov, ktoré som dostal od Boha, a napíšem k nim, ako by som ich mohol využiť pre dobro seba a druhých.
 • Pozvem svojich blízkych priateľov na obed alebo večeru, kde vytvorím priestor a čas na osobný rozhovor (aj) o vnútornom prežívaní.
 • Stretnem sa s pútnikom, ktorý vykonal nejakú púť (náboženskú, osobnú) alebo práve putuje. Strávim s ním nejaký čas a vypočujem si jeho svedectvo. Ak je to potrebné, poskytnem mu prístrešie.
 • Vypočujem si niekoľko vybraných piesní o pravde, kráse a dobre a pokúsim sa zanalyzovať ich texty.