Vlčí skaut a Medvedí skaut: Certifikáty na stiahnutie

1482

K najvyššiemu programovému oceneniu – Orliemu skautovi – sa v uplynulých mesiacoch pridali dve novinky: Vlčí skaut a Medvedí skaut. Pre úspešných plniteľov sú k dispozícii certifikáty na vyplnenie a vytlačenie, potvrdzujúce ich úspech.

Všetky tri najvyššie programové ocenenia slúžia ako určitá forma uzatvorenia vekovej kategórie a s ňou spojenej programovej ponuky. Okrem základných stupňov napredovania je potrebné na ich dosiahnutie získať taktiež určité odborky a výzvy, prípadne splniť iné podmienky. Vlčí, Medvedí ani Orlí skaut nie sú určení len pre najlepších z najlepších, každá skautka či skaut má možnosť dosiahnuť tieto méty.

V prípade Vlčieho aj Medvedieho skauta tieto ocenenia odovzdáva úspešnému členovi jeho oddielový vodca, prípadne zborový vodca či iný činovník z danej jednotky. Aby táto ceremónia bola na prípravu jednoduchšia, prinášame vám certifikáty pre Vlčieho aj Medvedieho skauta, ktoré si môžete stiahnuť, vypísať všetko potrebné a vytlačiť.

Certifikáty odporúčame vypísať, vytlačiť na tvrdý papier, podpísať a následne zalaminovať.

Certifikáty spolu s kompletnými podmienkami splnenia Vlčieho a Medvedieho skauta nájdete na týchto stránkach:

Nezabudnite úspešným držiteľom pri odovzdávaní dekrétu tiež venovať nášivku, ktorú si môžete zadovážiť v skautskom obchode Scoutshop: