Zdroje a nástroje na rozvoj kreativity nie len pre skautov

862
Foto: Matúš Mahút

Pripravovať program na skautské stretnutia môže byť občas dosť náročné, najmä ak chceme, aby bol systematický, dobre pripravený a výchovný. Vedúci skautských skupín sa v takých chvíľach často stretávajú s výzvou nájsť nové inšpirácie a zdroje na tvorbu hier a aktivít. Ako ich však objaviť a orientovať sa v nich? Skauting ponúka niekoľko nástrojov, ktoré môžu uľahčiť tento proces.

Zostavenie celoročného programu pre skautské skupiny nie je jednoduché, obzvlášť ak sa snažíme o systematické plánovanie. Obvykle začíname s dlhodobými cieľmi pre dané obdobie (napríklad skautský rok, ktorý kopíruje ten školský, čiže od septembra do júna), ktoré potom rozdelíme na krátkodobé ciele (polrok, tri mesiace, mesiac). Tieto ciele ďalej rozdrobíme na menšie úlohy a priradíme ich ku konkrétnym aktivitám.

Po úspešnom naplánovaní celého roka nastáva etapa tvorby programu pre konkrétnu skautskú skupinu, počas ktorej môže nastať nedostatok inšpirácie a nápadov. Na pomoc prichádzajú rôzne zdroje, vrátane aktivít na webovej stránke Slovenského skautingu. Tu nájdeme napr. odkazy na hry, zbierky aktivít, kompletne pripravené 1 – 2-hodinové stretnutia, plánovacie kalendáre a metodické príručky.

Metodické príručky sú užitočným zdrojom informácií venovaných programom pre rôzne vekové kategórie. Poskytujú overené postupy, rady a tipy pre vedúcich, ako pracovať s danou vekovou skupinou a ako tvoriť programy.

Kompletne pripravené stretnutia nachádzajúce sa v tzv. Družinovkovom starterpacku môžu byť nápomocné najmä pre začínajúcich vedúcich, ktorí nemajú toľko skúseností a potrebujú inšpiráciu. Obsahuje osem pripravených stretnutí pre 4 vekové kategórie.

Ďalším užitočným zdrojom je zdieľaný Google disk, na ktorom sa nachádzajú jednotlivé aktivity, zbierky aktivít alebo pomocné materiály, ktoré boli vydané Slovenským skautingom alebo inými organizáciami zameranými na mládež. Tento disk je pravidelne aktualizovaný o nové aktivity.

Pomocné materiály môžu byť napr. plánovacie kalendáre pre prácu s príručkami, ktoré poskytujú štruktúru na plánovanie cieľov na skautský rok. Pri práci s príručkami môžeme mať problémy s určením cieľov. Plánovacie kalendáre nám pomôžu pri rozložení jednotlivých kapitol na celý skautský rok. Ďalšími pomocnými materiálmi sú metodiky alebo prehľadové tabuľky pre skautské výzvy.

Pripravila pre vás: Barbora Blahová – Lula
predsedníčka Programovej rady Slovenského skautingu