Ako čeliť dezinformáciám?

490
Foto: WOSM archív

Konšpiračné teórie a zámerne šírené mylné informácie (dezinformácie) sa bohužiaľ stali neoddeliteľnou súčasťou informačného priestoru. Rozvoj mediálnej gramotnosti preto predstavuje v čase silnejúcich dezinformácií nevyhnutný cieľ skautskej výchovy. Typický deň našich skautov so všetkými nástrahami digitálneho sveta príliš nelíši od typických teenagerov, od ostatných chlapcov a dievčat. V čom sa ale líšiť môže, je, ako budú naši členovia k informáciám v médiách pristupovať. V tomto krátkom článku nájdete základné prístupy a programové inšpirácie na ozrejmenie tejto problematicky členom vašich oddielov.

Zachovajme pokoj

Niektoré témy v ľuďoch vzbudzujú silné emócie. Strach, hnev či vášeň. Hoci si to neuvedomujeme, mnohokrát si pri takýchto témach svoju pravdu „vyberáme“ na základe toho, čo zapadá do poznatkov, ktoré už o danej téme máme, alebo je to v súlade s našimi vlastnými skúsenosťami, alebo sa jedná o informáciu, o ktorej chceme, aby bola pravdivá – tento jav voláme konfirmačné skreslenie. V takých situáciách sa môžeme nechať ľahko oklamať. Dezinformačné médiá majú vo zvyku svojimi titulkami vzbudzovať strach a veľké emócie. V dôsledku toho prestávame veriť faktom.

Tip: Chceš priniesť túto tému do skautského programu? Využiť môžeš aktivitu Kukuričné pole.

Spomaľme

Predtým, než niečo prezdieľame, zastavme sa a zamyslime sa nad tým, či preberáme informáciu z dôveryhodného zdroja. Sociálne siete sa točia okolo aktuálnych informácií a preto na nich môžeme pociťovať tlak okamžite sa podeliť o novú informáciu. Nech je však táto nová informácia akokoľvek ohromujúca, považujme ju za podozrivú dokým si nepotvrdíme jej autenticitu.

Dôveryhodné zdroje informácií

Keď nám známy, rodinný príslušník či kamarát zdelí novú odhaľujúcu informáciu, buďme k nej skeptickí, pokiaľ sa nenachádza priamo na mieste diania, alebo nie je expertom v danej téme. Pokúsme sa nájsť zdroj tejto novej informácie. Pokiaľ sa o nej nikde nepíše, berme to ako výstražné znamenie.

Väčšinou sa môžeme spoliehať na dôveryhodnosť informácií zo serióznych mainstreamových médií, nakoľko robia prácu overovania informácií za nás. Ak sa napriek tomu informácia, ktorú zverejnili ukáže ako nepravdivá, upozornia nás na to a ospravedlnia sa.

Ako spoznáme nedôveryhodný text?
 • Nezvládnutá gramatika a štylistika – pokiaľ stránka, z ktorej čerpáme nie je formálne v poriadku, nemali by sme sa spoliehať ani na jej obsah.
 • Silné emocionálne reakcie – ak v nás článok vyvoláva takéto reakcie, mali by sme zhodnotiť, čo nám vlastne ponúka.
 • Zložitý jazyk – Na prvý pohľad na nás článok napísaný zložitým jazykom pôsobí profesionálne, no v skutočnosti sa mu nedá porozumieť, pretože žiadny obsah nemá.
 • Jednoduché a jasné závery – Ak text ponúka príliš jednoduché a jasné závery, berme to ako varovanie. Priestor na zamyslenie, vyjadrenie pochybností a protiargumentov je dôležitý aj pre porozumenie situácii v širších súvislostiach.
 • Názor alebo spravodajstvo – mali by sme sa tiež zamyslieť nad tým, či nám článok podsúva nejaký názor. V dôveryhodných médiách je spravodajstvo jasne odlíšené od názorov a blogov.

Tip: Chceš priniesť túto tému do skautského programu? Využiť môžeš aktivitu Hľadač zdrojov. 

Rozlišujme fakty, názory, domnienky a falošné informácie

Tým sa dostávame k dôležitej zručnosti kritického myslenia a to odlišovanie faktov, názorov, domnienok a falošných informácií. Ak niekto podsúva domnienky, názory či nepravdivé informácie ako fakty, treba sa mať na pozore. Ľudia to však môžu robiť aj nevedomky bez úmyslu manipulovať s nami. Takisto nemusia byť ako fakty prezentované iba negatívne veci za účelom vyvolania strachu či nenávisti. Vyskúšajme si k oddeľovaniu týchto vecí jednoduché cvičenie:

 1. Skauting bol založený v roku 1907.
 2. Náš zbor je najlepší zbor v Slovenskom skautingu.
 3. Plnenie odborky Znalec skautskej legislatívy nikoho nebude baviť.
 4. V Slovenskom skautingu máme aktuálne tri vodcovské lesné školy.
 5. Je zbytočné učiť sa v dnešnej dobe morzeovku.
 6. Keby B-P. žil, chcel by, aby sme naďalej nosili rovnošaty.
 7. Skautská služba rozbehla svoju pomoc Ukrajine cez štedrý finančný dar vo výške 3000 eur, venovanom humanitárnej ukrajinskej organizácii Buď láska.
 8. Bratislavská skautská oblasť je najväčšia oblasť na Slovensku.

Bolo pre vás odlišovanie jednoduché? Ak by ste mohli s niekým diskutovať o pravdivosti niektorých vyjadrení (a nevedeli by ste si pomôcť, ani žiadnymi overenými zdrojmi), zrejme pôjde o názor alebo domnienku.

Tip: Chceš priniesť túto tému do skautského programu? Využiť môžeš aktivitu Fakty vs. domnienky.

Manipulácia v správach a propaganda

Propaganda manipuluje myslenie ľudí a môže predstavovať závažný problém, nakoľko môže ohrozovať našu bezpečnosť. Propaganda sa používa s cieľom ovplyvňovať verejnú mienku a získať podporu pre svoje konanie alebo legitimizovanie svojich skutočných cieľov. Niekedy sa nás propaganda snaží zahltiť, aby našej pozornosti unikli dôležité informácie. Množstvá propagandy sa zvyčajne distribuujú cez veľké počty kanálov. Aktuálne sa ruská propaganda šíri prostredníctvom oficiálnych ruských kanálov a štátnych médií, alternatívnych médií, verejne známych osôb alebo platených trollov.

Medzi znaky propagandy patrí vytváranie čiastočných alebo úplných klamstiev, rýchla tvorba obsahu, ktorý sa častokrát opakuje a nekonzistentnosť. Bojovať s propagandou môžeme, hoci je to náročné a vyčerpávajúce. Nemali by sme sa však báť vstúpiť do debaty, pokiaľ v nej vidíme trollov a propagandu. Ak si ju všimneme, poukážme na ňu a varujme pred ňou ľudí. Pokúsme sa ju vyvrátiť. Môžeme tak pomôcť ďalším ľuďom neprepadnúť propagande a ukázať im fakty.

Tip: O ruskej propagande operujúcej na Slovensku sa viac dozvieš na tomto blogu.

Hľadajme kontext

Na internete sa objavujú rôzne fotografie a videá, na ktorých sa v skutočnosti môže diať niečo iné, než sa zdá. Tieto príspevky môžu byť mätúce či zavádzajúce. Vtedy je dôležitý kontext, v akom sa zachytená situácia stala. Nezabúdajme ani na to, že aj fotografia či video môžu byť falošné.

Tip: Chceš priniesť túto tému do skautského programu? Využiť môžeš aktivitu Umývanie slona.

Buďme trpezliví v rozhovoroch

Niektorým ľuďom je náročné vysvetliť situáciu a presvedčiť ich aj o základných faktoch, ktoré sú pre nás očividné. Majme k nim trpezlivosť a rozprávajme sa. Vypočujme si ich argumenty, pýtajme sa ich otázky, prečo veria týmto veciam a prečo si to myslia. Argumentujme a opierajme sa o pravdivé fakty, avšak pokúsme sa nehádať. Zmena názoru si niekedy vyžaduje dlhší čas a nemusí sa udiať po jednom rozhovore. Môžu však nastať situácie, keď sa niektoré osoby jednoducho nedá presvedčiť o pravde. Nie je to však naším zlyhaním a nemali by sme sa vzdávať argumentovania s inými ľuďmi. Sú však situácie, kedy je dôležitejšie zachovať si s niekým dobrý vzťah, než sa ho snažiť všemožne presvedčiť, keď vidíme, že svoj názor len tak nezmení. Aj to sa však časom môže zmeniť.

Vzbudzujme povedomie o dôležitých veciach, ktoré sa stali. Šírme overené informácie zo serióznych médií a oficiálnych zdrojov. Nenechajme sa oklamať a buďme obozretní. Za pravdu treba bojovať. Buďme pripravení.

Tip: Portál Zmudri natočil video k téme Ako sa SLUŠNE rozprávať s ľuďmi, ktorí veria hoaxom?

Autori: Sabina “Wasabi” Kissová a Monika „Sestra“ Lezová – Skauti myslia globálne