Predstavujeme novú oficiálnu webstránku Slovenského skautingu

Od prvotnej idei na vytvorenie novej oficiálnej webstránky po jej realizáciu a následne spustenie by pretieklo aj v malej nenápadnej riečke mnoho vody. Prečo sa pristúpilo k tomuto kroku, prečo to nebola záležitosť niekoľkých mesiacov a prečo má Slovenský skauting novú internetovú prezentáciu si teda postupne zodpovieme.

Skauting.sk a potreba redizajnu

Potreba, respektíve požiadavka na vytvorenie novej webstránky vznikla snáď ešte v roku 2016, kedy sa predchádzajúce náčelníctvo uznieslo, že tento krok je nevyhnutný a Ústredie Slovenského skautingu ako výkonný orgán má spustiť celý proces. Predstava ako o vizuálnej stránka, tak po obsahovej nebolo striktne definovaná, čo poskytovalo priestor pre diskusie o analýzu na zlepšenie používateľského zážitku.

Ak sa na to pozrieme komplexne a zahladíme sa na to ako stránka vyzerala ešte včera (20. novembra 2019), tak môžeme povedať, že aj napriek niekoľkoročnému fungovaniu jej dizajn nijakým spôsobom neuberal jej obsahu, či prezentácii skautingu na Slovensku ako takému. Problém začínal byť samotný obsah, ktorý vo svojom monštruóznom objeme bol neprehľadnou spleťou, kde duplicitné informácie neraz navzájom kolidovali. Správa a administrácia vytýčila mantinely, ktoré pri možnostiach súčasných redakčných systémov obmedzovali pri práci s obsahom samotným. Chýbala responzibilita a optimalizácia pre komunikáciu so sociálnymi sieťami.

Webstránka www.skauting.sk ako sme ju dlhé roky poznali.

Všetko toto, by sa tak dalo zhrnúť do požiadaviek, ktoré by mala spĺňať nová webstránka:

  • prechod na redakčný systém, ktorý je pravidelne možné aktualizovať a reflektuje dnešné potreby
  • vytvorenie ľahkého dizajnu, ktorý bude pripravený na jednoduchú úpravu vo vyriešení veľkej otázky, ktorá už niekoľko rokov visí v Slovenskom skautingu – dizajn manuál
  • revízia textového obsahu, odstránenie duplicít, hierarchia informácii, intuitívnosť, aktualizácia
  • dizajn vhodný pre mobilné zariadenia

Riešenia

Pri redakčnom systéme sme siahli po aktuálne celosvetovo najpoužívanejšom riešení, ktoré je pravidelne aktualizované a v súvislosti s prácou s obsahom ponúka súčasný štandard. Tento krok bol najzásadnejší čo sa týka celkového chodu. Webstránka je tak pripravená na akékoľvek prípadné ďalšie zmeny.

Obsahové naplnenie bolo zase tým najkomplexnejším a časovo najnáročnejším. Nakoľko máme v skautingu niekoľko sekcií – tematických okruhov, rád, štruktúr, ktoré majú rôznorodé pôsobenie, rôznorodú náplň práce, kvôli čomu nebolo možné vytvoriť jednotnú schému. Navrhnuté riešenie nie je možno z používateľských skúseností a potrieb tým najideálnejším riešením, ktoré vyhovie každému. No je kompromisom v rozmanitosti obsahu, ktorý webstránka združuje. Cieľom zjednodušiť, sprístupniť a odstrániť duplicitné informácie sme dali dohromady štruktúru, ktorá vďaka použitému systému hlavného menu uľahčí prístup k jednotlivým informáciám. Navyše sme sa snažili odstrániť “ten jeden zbytočný klik” na začiatku, keď sa väčšina návštevníkov automaticky presúvala na sekciu Skauti.

Hlavné menu poskytne prehľad jednotlivých sekcií bez nutnosti klikania a načítavania ďalšej podstránky. Návštevník sa tak vie ľahšie orientovať a už v základnej štruktúre isť smerom k informáciám, ktoré ho zaujímajú.

Prístup k dopytovaným informáciám uľahčí aj vyhľadávanie, ktoré v reálnom čase zobrazuje najnovší obsah vzhľadom na zhodu s hľadaným výrazom.

Dizajn, teda to, čo naše oči vnímajú a na základe čoho si vytvárajú nejakú emóciu prešiel z pohľadu návštevníka najvýraznejšou zmenou. Tu sme siahli po overených veciach. Dizajn sme vyčistili, sprehľadnili a prevzdušnili. Ak vzniknutá emócia hovorí o fádnosti, či strate akejsi hravosti, tak nenamietame. Dizajn je vecou silno subjektívnou a každý z nás vnímame veci inak, občas dokonca aj opačne. Našim cieľom bolo, aby sa Slovenský skauting v jeho aktuálnej fáze neposúval vizuálne smerom, ktorý by v krátkej budúcnosti mohol kolidovať s víziou ako sa chce prezentovať. Preto vychádzame z modrej, ktorá je na veľkej ploche súčasťou oficiálneho znaku – skautskej ľalie. Celá aktuálna vizuálna stránka je tak pripravená na moment, keď budeme pripravení zodpovedať si otázku “ako chceme komunikovať smerom von”.

Pre webstránku súčasného online priestoru je aj samozrejmosť responzívneho zobrazenia. Teda prispôsobenia sa forme akou sa zobrazuje na zariadeniach s menším displejom – tabletoch, mobilných telefónoch. V priemere je mesačne až polovica prístupov webstránky www.skauting.sk práve z mobilných zariadení, z veľkej časti práve mobilných telefónov.

Projekt mnohých otázok

Nová webstránka bola z časového pohľadu dlhodobým projektom. Treba však podotknúť, že práce na nej neboli sústavné. To žiaľ časové a personálne kapacity ústredia neumožnili. Tvorila sa tak postupne, priebežne, niekedy pomalšie, inokedy rýchlejšie. Boli nárazové krátkodobé intenzívne fázy, ktoré jej tvorbu posúvali väčšími krokmi. No na to, aby takéto fázy vznikli, bolo potrebné realizovať iné úlohy z harmonogramu prác rýchlejšie. Za novou webstránkou nestojí externý tím, ale priamo Ústredie Slovenského skautingu, ktoré sa snažilo v každej vytvorenej voľnej chvíli sústrediť kapacity na naplnenie vízie a úspešné zrealizovanie tohto projektu. Už po krátkom preklikaní musí byť jasné, že nejde o jednoduchú online prezentáciu, ale o konštrukt takmer pol tisíca podstránok so štruktúrou, akou sa pri takýchto prezentáciách stretneme len málo kde. Zaujímavé je aj číslo 1 300, ktoré je počtom súborov a galérii médií. Naviac ide o živý obsah, ktorý sa ešte počas tvorby niekoľkokrát dopĺňal, upravoval, či menil.

V istom čase otázka “Kedy bude nový web?” doslova zľudovela. Išla z úst skautov a dokonca neraz aj neskautov. Často nahrádzal pozdrav a bol predmetom mnohých debát. Projekt, ktorý presahoval naše predstavy a neraz aj horizont tak v čase, kedy sa na túto častú otázku už snáď aj zabudlo a “nový web” bol len z kategórie mýtov ako SLIM strih pánskej skautskej košele, spúšťame.