Slovenský skauting podporuje petíciu Klíma ťa potrebuje!

1715

Klimatické zmeny sa týkajú nás všetkých a ovplyvňujú kvalitu činnosti našej organizácie. Skautky a skauti sa čoraz častejšie stretávajú s tým, že na ich obľúbenom táborisku vyschla studnička s pitnou vodou alebo že potok má polovičnú hladinu ako mával. Prívalové dažde a silné búrky zažívame počas našich potuliek prírodou čoraz častejšie. Rýchle striedanie ročných období už dávno predefinovalo staré zaužívané aktivity na jeseň a jar. Zimy bez snehu potrápili už nejeden oddiel na zimnej chate. Všetci cítime, že sa príroda a klíma mení, otázne je, či s tým vieme niečo urobiť.

Slovenský skauting sa pridáva k podporovateľom petície Klíma ťa potrebuje. Skautkám a skautom záleží na osude našej planéty. Máme ju len jednu a mali by sme sa o ňu starať. Náš zakladateľ nám dal do vienka silné posolstvo, aby sme sa snažili zachovať svet v lepšom stave v akom sme ho našli. Deklaratívne pripojenie sa k bodom petície je to najmenej čo môžeme, ako skautky a skauti, urobiť. Cieľom výzvy je zaviazanie Vlády Slovenskej republiky k podnikaniu konkrétnych krokov na riešenie klimatickej zmeny a vyvolanie celospoločenskej diskusie na túto tému, týkajúcu sa nás všetkých.

Slovenský skauting podporuje zapojenie svojich členov k podpisu petície a pripojenie sa k ambicióznemu cieľu nazbierať 100 tisíc podpisov. Sme prvá generácia, ktorá pociťuje dôsledky klimatickej krízy a zároveň posledná, ktorá s tým dokáže ešte niečo urobiť. Aj pridaním svojho podpisu môžete podporiť zmenu k lepšiemu.

Iniciatíva Klíma ťa potrebuje žiada od Národnej rady Slovenskej republiky podniknúť konkrétne kroky:

  1. Vyhlásiť stav klimatickej núdze a zaviazať vládu, aby v rámci neho podriadila prípravu a schvaľovanie legislatívy, štátnych politík a štátnych projektov cieľu dosiahnuť klimatickú neutralitu v roku 2040.
  2. Zaviazať Vládu SR, aby do konca roku 2021 pripravila a schválila štátnu stratégiu uhlíkovej neutrality Slovenskej republiky do roku 2040 ako plán krokov v jednotlivých odvetviach hospodárstva.
  3. Zaviazať Vládu SR, aby podporila návrh sprísnenia klimatických cieľov, ktoré navrhuje Európska komisia.
  • Petíciu v celom znení aj najčastejšie pýtané otázky nájdete tu.

Za iniciatívou Klíma ťa potrebuje stoja Michal Sabo – moderátor a “greenfluencer”, Marta Fandlová – zakladateľka Mladí za klímu, Jakub Hrbáň – Fridays for future Slovensko, Zuzana Dutková – Platforma Udržateľnosti, Natália Pažická – #everyindividualmatters, Jakub Filo – novinár a spisovateľ. Petíciu Za klímu, za budúcnosť tiež podporujú vysoké školy a univerzity Univerzita Komenského, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Akadémia umenia a Panaeurópska vysoká škola.

Iniciatívu podporujú aj verejne známe osoby, ako napríklad Táňa Pauhofová, Kristína Tormová, Zuzana Šebová, herec Michal Kubovčík, moderátor Viktor Vincze, novinárka Veronika Cifrová Ostrihoňová, klimatológ Jozef Pecho, youtuberka a popularizátorka dejepisu Sandra Sviteková (Dejepis.Inak), fyzik Samuel Kováčik (Vedátor_sk), zakladateľ Mladí proti fašizmu Marek Mach a iní.