Dajte nám hlas, nech nás je počuť

1608
Foto: Rada mládeže Slovenska

Práca s mladými je to, čo nás baví. Snažíme sa z mladých ľudí vychovávať dobrých a čestných ľudí. Ale je nás dosť počuť?

Dňa 6.11. Rada mládeže Slovenska, ktorá združuje mládežnícke organizácie z celého Slovenska, medzi inými aj Slovenský skauting, zverejnila výzvu Dajte nám hlas. Táto výzva vznikla, aby sme zlepšili obraz mládeže v spoločnosti a zvýšili povedomie o činnosti mládežníckych organizácií. 

 

Prečo potrebujeme, aby nás bolo počuť?

Väčšinu mládežníckych organizácii na Slovensku trápia rovnaké problémy. Kampaň sa zameriava na ich riešenie. Pozri sa na štyri hlavné body, ktoré sú cieľom kampane a sú dôležité aj pre nás, skautov. 

1. Potrebujeme viac zapájať mladých do rozhodovania o témach, ktoré sa ich týkajú

Mladí sú pri rozhodovaní o tom, čo sa týka aj ich, stále prehliadaní. Toto je prvý bod, ktorý chceme a potrebujeme zmeniť. Nikomu sa predsa nepáči, keď jeho názor nie je vypočutý. Táto nespokojnosť často prispieva k odchodu mladých z krajiny.

2. Chceme aktivity dostupné pre každého bez rozdielu

Financovanie mládežníckych organizácií v súčasnosti nie je veľmi svetlé. Chceme dosiahnuť, aby aktivity, ktoré ponúkame, boli dostupné naozaj každému, kto o ne má záujem. S dostatkom finančných prostriedkov úzko súvisí aj kvalita programu ponúkaná mládežníckymi organizáciami.

3. Žiadame bezpečné priestory na stretávanie mladých ľudí

Na Slovensku je nedostatok miest, kde by sa mladí mohli stretávať a tráviť spoločne svoj voľný čas. Takýto bezpečný priestor je pre nich však veľmi potrebný. Aj my ako skauti vieme, že nájsť klubovňu nie je vždy jednoduché. A keď ju nájdeme, ešte ani potom nie je úplne vyhraté. Radi by sme teda našli budovy, v ktorých sú prázdne priestory a mohli by slúžiť mladým ľuďom.

4. Potrebujeme zachovať rôznorodosť a zlepšovať ponuku našich služieb

Vedeli ste, že až 50% mladých ľudí býva mimo miest – na vidieku? Chceme, aby sa naša ponuka dostala do najrozličnejších kútov Slovenska, aby sa aj naša skautská činnosť šírila po celom Slovensku. Zároveň je potrebné neustále zlepšovať ponuku služieb mládežníckych organizácií, aby si každý mladý človek mohol nájsť a venovať sa tomu, čo zaujíma práve jeho.

Aby bola kampaň úspešná, potrebuje podporu. Preto by sme ťa chceli poprosiť o podpis výzvy a zdieľanie kampaňového videa, ktoré nájdeš tu, prípadne nahratím vlastného krátkeho videa o tom, čo práve tebe dal/dáva skauting. Pri zdieľaní prosím použi #hlasmladym. 

Bude skvelé, ak sa nám spolu výzvu podarí dostať k väčšine mladých ľudí, ktorých sa to týka a ich okoliu. Pomôžeš nám, aby nás bolo lepšie počuť? 

Obrázok: Rada mládeže Slovenska