Úvod Kontakt Skautské zbory

Skautské zbory

Zbor je najmenšou skautskou jednotkou s právnou subjektivitou, ktorá združuje minimálne 2 skautské oddiely. V zbore bývajú zväčša zastúpené všetky vekové kategórie, preto vytvára pestré spoločenstvo ľudí. Jeho poslaním je zabezpečovať podmienky pre kvalitné fungovanie skautingu v danej lokalite.