Úvod Kontakt Skautské oblasti Východoslovenská oblasť

Východoslovenská oblasť

Loading map...

Loading

Kontakty

Štatutár: Michal Novák
E-mail: michal.novak@skauting.sk
Web: vso.skauting.sk | facebook

Sídlo

Východoslovenská oblasť
V. Clementisa 16
080 01 Prešov

skauting-oblast-vso

Skautské zbory v oblasti

skauting-zbor-7-presov

7. zbor Slanských vlkov Prešov
7.zborpresov@gmail.com
facebook

skauting-zbor-33-presov

33. zbor Ordo Salinae Solivar Prešov
jakubjakabcin@gmail.com
facebook

skauting-zbor-49-presov

49. zbor Geronimo Prešov
49zbor@skauting.sk
www.skautingpresov.sk
facebook

skauting-zbor-uni

65. zbor Brabeňaki Sabinov
brabenak@gmail.com
facebook

skauting-zbor-67-stropkov

67. zbor Skautov a Skautiek Stropkov
67zbor@67zbor.sk

skauting-zbor-uni

68. zbor Biele vrany Košice
68zbor@skauting.sk
www.68zbor.sk

skauting-zbor-uni

74. zbor Košice
oskarsch@oskarsch.sk
www.oskarsch.sk

skauting-zbor-uni

112. zbor Prameň Prešov – Sekčov
112pramen@gmail.com
www.112pramen.org

skauting-zbor-uni

115. zbor Skudos Lipany
jan.zilka@skauting.sk
facebook

skauting-zbor-120-humenne

120. zbor profesora Pavla Bileca Humenné
skautihe@skautihe.sk
www.skautihe.sk
facebook

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Dôležité administratívne dátumy a online kalendár

Aj v tomto kalendárnom roku nás čakajú v rámci administratívy dôležité termíny, na ktoré treba myslieť.31. január - zaslanie registračného hárku zboru +...