Nový obraz, pôvodné hodnoty: Predstavujeme novú vizuálnu identitu Slovenského skautingu

4029

Deň, na ktorý sme s napätím čakali, konečne nastal. Po dlhých mesiacoch tvrdej práce dobrovoľníkov, zamestnancov Ústredia a kreatívcov z marketingovej agentúry Kreativ Gang sme sa dočkali – Slovenský skauting slávnostne spúšťa svoju novú vizuálnu identitu. Tento moment je výsledkom ohromného úsilia mnohých ľudí a grantu Messengers of Peace. Spoločne sme prešli procesom tvorby stratégie značky, kreatívnych procesov, samotnej tvorby a spätných väzieb, aby sme priniesli modernú a atraktívnu podobu našej organizácie. Poďte sa s nami pozrieť, ako to celé vyzerá.

Prečo táto zmena?

Zmena takýchto rozmerov sa v histórii našej organizácie nedeje často a predchádzajú jej analýza a strategické rozhodnutia. Prečo sme sa rozhodli pre oživenie našej vizuálnej identity? 

  • Zjednotením vizuálnej komunikácie v organizácii plníme strategický plán Slovenského skautingu.
  • Chceme posilniť povedomie o skautingu na Slovensku a vizuálne oživenie značky skautingu je jedným z nástrojov a pomôcok pre naše ďalšie aktivity spojené so šírením povedomia o skautingu.
  • Chceme dať skautským jednotkám k dispozícii materiály a pomôcky, ktoré im pomôžu prezentovať skauting s istou jednotnou líniou platnou pre celú našu organizáciu. Doteraz pracovali len s limitovanými prostriedkami.
  • Našu vizuálnu identitu chceme priniesť do rozvinutej digitálnej éry, nakoľko bola vytvorená pred štrnástimi rokmi. 

Snahy o oživenie skautskej vizuálnej identity považuje za krok vpred aj Náčelník Slovenského skautingu Ján Mitrík, ktorý dodáva: ,,Naša nová vizuálna identita prináša v modernom štýle skautské hodnoty priateľstva, obetavosti a odhodlania. Chceme, aby ešte viac mladých na Slovensku mohli objaviť svoje talenty, zažiariť a byť pripravení na život vďaka skautingu.”

Máme nové logo, ale skautský znak ostáva

Logo je vo všeobecnosti ľahko rozpoznateľný symbol, ktorý identifikuje našu a vo všeobecnosti každú organizáciu či firmu. Je to jeden zo spôsobov, ako nás odlíšiť od iných výchovných organizácií, v prostredí plnom grafických prvkov, ktoré sa každý deň snažia upútať našu pozornosť. 

Naše nové logo je tvorené symbolom ľalie a slovnou značkou Slovenský skauting.  Symbolike ľalie sme ostali verní aj v novej verzii loga Slovenského skautingu nakoľko v sebe nesie odkaz Lorda Baden-Powella, zakladateľa skautingu, ktorý si ju vybral ako symbol pre skautov. Ľalia “fleur-de-lis” pôvodne označovala na starých mapách sever a ukazovala tak správnu cestu.

Symbol ľalie v logu Slovenského skautingu je zjednodušený na minimalistickejšiu ikonu. Je založený na silných oblúkových líniách v tmavomodrej farbe, pričom výplň tvorí modrá a žltá farba, ktoré odkazujú na farebnosť v skautskom znaku. Tieto farby zároveň podčiarkujú veselosť a chuť do života skautov a skautiek spolu so stálosťou a dôveryhodnosťou skautského hnutia s vyše stodesaťročnou tradíciou. Hoci už skauting existuje takú dlhú dobu, chceme v každej dobe kráčať s dobou. Proces tvorby samotného loga trval od apríla 2022 do novembra 2022.

Náš skautský znak, s ktorým sme sa doteraz stretávali v logu, ostáva naďalej integrálnou súčasťou našej skautskej identity, len s jeho použitím budeme šetriť, aby sme zachovali jeho autoritu, vzhľadom na jeho silný historický odkaz. So skautským znakom sa naďalej budete stretávať najmä na materiáloch a predmetoch pre interné skautské publikum, menovite na vzdelávacích, menovacích a slávnostných dekrétoch, certifikátoch, vyznamenaniach, oceneniach, pečatiach, plaketách, vlajkách, sľubovom odznaku a iných odznakoch, domovenkách, pamätných doskách a iných materiáloch interného a slávnostného charakteru. 

Logo je jedným z kúskov skladačky

Okrem nového loga boli pre Slovenský skauting vyvinuté aj iné prvky vizuálnej komunikácie, ktoré spolu vytvárajú jeho aktuálny, svieži a dynamický obraz.  Medzi nové prvky patrí nový typ písma Georama, základná a rozšírená farebná paleta, ilustrácie a iná doplnková kreatívna grafika. Tieto prvky vizuálnej identity sa spájajú a vytvárajú nám skautom a skautkám vlastný „jazyk“ na komunikáciu podstaty Slovenského skautingu.

Naša nová vizuálna identita bola inšpirovaná “Malým princom,” ktorý je rozprávkou pre deti a zároveň životnou inšpiráciou pre dospelých. Novovytvorené vizuály sú farebné, no designové aj pre dospelých. Zároveň je naša nová identita veľmi modulárna, vhodná na digitálnu komunikáciu a skautské jednotky ju môžu prispôsobovať jednotlivým formátom či témam. Všetky pravidlá o tom, ako pracovať s novými vizuálmi nájdu členovia a členky Slovenského skautingu v online brand manuáli.

Pripravení žiť?

Oživenie značky skautingu prichádza aj s novým sloganom, claimom, Slovenského skautingu – ,,Pripravení žiť!”

V claime odkazujeme na to, že skauting je prípravou na život, pomôže nastaviť základné morálne hodnoty, naučí užitočné zručnosti a návyky. Skautov a skautky pripraví na život a dokážu tak prežiť nielen v prírode, ale aj v “dospeláckom” modernom živote. Záleží nám totiž na tom, aby skauti a skautky v dospelosti obstáli vo svete, ako charakterní ľudia a lídri ochotní podeliť sa o svoje schopnosti a zručnosti v snahe urobiť svet lepším. Zároveň claim odkazuje na naše skautské heslo: ,,Buď pripravený.” 

Nové produkty na pultoch Scoutshopu

Naša nová vizuálna identita sa už dostala aj na pulty Scoutshopu, kde sme si v praxi vyskúšali prácu s novými vizuálmi. Aj vy si takto môžete “ohmatať” nové logo a oživiť aj svoj skautský šatník a výbavu. Stačí kliknúť na www.scoutshop.sk

Ďakujeme 

V mene Rady pre komunikáciu sa chceme srdečne poďakovať všetkým, ktorí nás počas procesu tejto zmeny sprevádzali a pomáhali s jej realizáciou. Veľká vďaka patrí dobrovoľníkom Miroslave “Mimi” Petrášovej, Vladislavovi “Láďovi” Kakodymu a všetkým dobrovoľníkom zapojeným vo webinároch. Za tím Ústredia by sme chceli vyjadriť našu vďaku Márií Budzákovej, Michalovi Šandrejovi, Mariánovi “Punťovi” Suvákovi, Márii “Gyovanne” Dirgovej a Andrejovi “Raffikymu” Mjartanovi. 

Tento projekt by sa zároveň nemohol uskutočniť v takom rozmere bez výraznej finančnej podpory z grantu Messengers of Peace. Naša vďaka patrí aj kreatívcom z marketingovej agentúry Kreativ Gang, ktorí nás svojimi výstupmi posunuli o míľový krok vpred v našej snahe oživenia značky skautingu. 

Autor: Katarína Mitríková