Nová vizuálna identita: aké zmeny nás čakajú?

1508

Ľudské bytosti sú vizuálnejšie, ako by ste si mohli myslieť. Na rozdiel od psov, ktorí sa spoliehajú na čuch, alebo delfínov, ktorí sú pri vzájomnej komunikácii závislí na zvuku, my komunikujeme so svetom predovšetkým prostredníctvom vizuálnych podnetov. Zrak je jedným z našich najdominantnejších zmyslov. 

Vo väčšine prípadov platí, že keď nás niečo priťahuje, je to preto, lebo sa nám páči, ako to vyzerá. Inými slovami, aby sa nám nejaká vec, značka alebo firma páčila, musí „vyzerať pekne“ alebo prinajmenšom vyzerať povedome a príťažlivo. Zamyslite sa teraz nachvíľu nad svojou obľúbenou značkou, či už pôjde o značku obuvi, sladkosti, oblečenia alebo nejakej firmy. Viete si predstaviť jej logo, farby, typické obrázky či vzory, ktoré používajú? To, čo si predstavujete je vizuálna identita alebo spôsob, akým sa táto značka rozhodla graficky prezentovať svetu. Vizuálna identita zahŕňa všetko, čo ľudia môžu fyzicky vidieť, od loga až po billboard. Jadrom vizuálnej identity je niekoľko prvkov ako logo, typografia, farebná paleta, obrázky či iná doplnková kreatívna grafika. Tieto prvky vizuálnej identity sa spájajú a vytvárajú svoj vlastný „jazyk“ na komunikáciu podstaty značky alebo organizácie. 

Aj my, ako Slovenský skauting, sa chceme rodičom, dospelým a deťom páčiť a pritiahnuť ich do našich radov, aby zažili nezabudnuteľné dobrodružstvá, získali celoživotné priateľstvá a pritom sa naučili užitočné zručnosti pre život. Preto je v našom záujme vylepšovať to, ako navonok vizuálne komunikujeme s verejnosťou. Skauting potrebuje mať jednotný, mladistvý a originálny vizuálny obraz, ktorý si ľudia dobre zapamätajú a začnú sa o nás viac zaujímať.

Predtým, než vám už približne o 4 mesiace odhalíme nové vizuály, poďme sa spolu pozrieť na jednotlivé prvky vizuálnej identity, aby ste lepšie chápali, čoho sa zmeny v roku 2023 budú týkať. 

Logo

Logo je ľahko rozpoznateľný symbol, ktorý identifikuje našu a vo všeobecnosti každú organizáciu či firmu. Je to jeden zo spôsobov, ako nás odlíšiť od iných výchovných organizácií, v prostredí plnom grafických prvkov, ktoré sa každý deň snažia upútať našu pozornosť. Logo patrí k základom vizuálnej identity. Logo, ktoré je graficky zle spracované, zdeformované alebo príliš malé na čítanie, môže v ľuďoch vyvolať nesprávny dojem.

Slovenský skauting používa v súčasnosti logo, ktoré obsahuje skautský znak a nápis Slovenský skauting. Môžeme vám prezradiť, že nové logo bude tiež vychádzať z tvaru skautskej ľalie. 

Môžeme očakávať zmenu v našom skautskom znaku?

Nie, nezmení sa. Skautský znak, naša skautská ľalia, sa bude naďalej používať. Čo sa ale zmení je, že pribudne aj nové logo, ktoré bude jednoduché, menej detailné, rýchlo zapamätateľné a bude slúžiť na každodenné používanie, napríklad na letákoch, na plagátoch, na sociálnych sieťach, na darčekových predmetoch alebo v Scoutshope. Môže sa animovať, stvárniť rôznymi umeleckými a remeselnými technikami, prípadne pripraviť ako 3D model. Skautský znak, ako ho poznáme, bude vystupovať samostatne ako historický odkaz organizácie. S jeho použitím by sa malo šetriť, aby sme zachovali jeho autoritu, preto nebude neslúžiť ako bežný nástroj komunikácie na denno-dennej báze. Na skautskom znaku nebudú realizované žiadne zmeny.

Font a typografia

Font je typ písma. Predstavuje kompletnú sadu znakov abecedy jednej veľkosti a jedného konkrétneho štýlu. Typografia predstavuje návrh a použitie vybraného typu písma (fontu) alebo písem (fontov). Okrem iného, cieľom typografie je, aby bol text dobre čitateľný, viditeľný na rôznych formátoch a vizuálne príťažlivý pri zobrazení, resp. čítaní.

Slovenský skauting používa v súčasnosti font TheSans. Môžete sa tešiť na nové fonty, ktoré budú voľne dostupné.

Farebná paleta

Farby sú dôležitou súčasťou vizuálnej identity značky, pričom charakterizujú aj jej hodnoty a osobnosť. Od webovej stránky až po letáky je farebná paleta vždy prítomným a zjednocujúcim faktorom vo všetkých prvkoch vizuálnej identity. Výber farieb môže byť ovplyvnený psychológiou farieb, ktorá každej farbe priraďuje určité dojmy. Napríklad žltá symbolizuje veselosť a pozitivitu, modrá farba vzbudzuje v ľuďoch dôveryhodnosť a pokoj alebo napríklad zelená farba symbolizuje pokoj a rast. Farby vo farebnej palete pomáhajú nielen odlíšiť organizáciu, ale prenikajú hlboko do mysle ľudí, takže si značku môžu zapamätať a pociťovať určitú emóciu aj dlho po tom, čo s ňou boli v kontakte. Jednoduchý príklad je Coca Cola. Teraz vám už jednoznačne prišla na um ikonická červená.

V našej komunikácii používame modrú, žltú, tmavo oranžovú a sivú. Nová farebná paleta bude obsahovať širšiu paletu farieb ako doteraz a farby bude možno kombinovať tak, aby vytvárali rôzne emócie.

Štýl fotografie

Fotografie rozprávajú príbehy spôsobom, ktorý samotný text nedokáže. Majú silu rozprávať príbeh, sprostredkovať emócie, vytvoriť spojenie a empatiu, ktoré ľudí podnietia k akcii a inšpirujú. V komunikácii v online priestore alebo v tlačovinách chceme dbať na výber fotografií. Tie skautské by mali zachytávať dobrodružné či zábavné aktivity, ale aj samostatnosť, tímovú spoluprácu, pomoc okoliu či priateľstvo. To, ako v ideálnom prípade majú vyzerať skautské fotografie vám bližšie predstavíme v novom brand manuáli.

Doplnková grafika

Grafika sa vzťahuje na ilustrácie, kresby, vzory, ikony a iné vizuály, ktoré pomáhajú posilniť vizuálnu identitu značky na rôznych materiáloch a digitálnych médiách. Bez týchto prvkov sa pri bežnej tvorbe dá zaobísť, ale slúži na ozvláštnenie výstupov aj inak ako farbami a tvarmi. Originálny, identifikovateľný vzor, ​​ktorý sa používa napríklad na príspevkoch na Instagram či Facebook alebo konkrétny štýl ikon, alebo kresby, ktoré predstavujú produkt alebo činnosť, to všetko sú príklady grafiky, ktorá pomáha posilniť vizuálnu identitu.

V súčasnosti nemáme vyvinutú žiadnu doplnkovú grafiku. Nová vizuálna identita bude obsahovať doplnkovú grafiku.

Claim

Claim alebo tiež motto, alebo slogan je slovné spojenie alebo veta, ktorá sa spája s logom a spoluvytvára imidž spoločnosti. Keď človek počuje claim niekoľkokrát, naskočí mu potom prirodzene, keď napríklad vidí logo. Má byť výstižné, ľahko zapamätateľné a u ľudí má vzbudiť pozitívnu emóciu a podporiť charakter organizácie.

V súčasnosti Skauting nemá jasne zadefinovaný claim. S novou vizuálnou identitou vám predstavíme aj nový claim Slovenského skautingu.

Tešíte sa na pripravované zmeny? Ak máte nejaké otázky neváhajte nám napísať na komunikacia@skauting.sk.