Rok 2022 očami riaditeľky Ústredia

1094

Rok 2022 nám v Slovenskom skautingu priniesol veľa príbehov a výziev. Všetko sme boli schopní zvládnuť vďaka odhodlanosti a nasadeniu našich skautov a skautiek. Za odchádzajúcim rokom sme sa obzreli spolu s riaditeľkou Ústredia Máriou Budzákovou, v skautskom svete známou ako Reti.

Tento mesiac je to už vyše rok a pol odkedy si sa stala riaditeľkou Ústredia. Čo ti do života prinieslo toto obdobie? Neľutuješ svoje rozhodnutie?

Keď sa obzriem späť a zreflektujem predchádzajúce obdobie, tak mi primárne napadne slovo “rast”. Počas tohto obdobia som zažila nesmierny rast mojej osobnosti, mojich schopností a zručností v riadení, komunikácii, diplomacii a networkingu. Dôležitou súčasťou tohto rastu bola aj práca na vlastnom time manažmente, v čom som musela zabrať, aby som všetko zvládla.

Určite mi toto obdobie prinieslo aj mnoho inšpiratívnych osôb do života, či už zo skautingu, alebo z iných organizácií alebo krajín. Spoznávať a inšpirovať sa od iných, je pre mňa veľmi cenná vec, ktorú som vďaka tejto pozícii získala.

Nemyslím si, že by bola chvíľa, kedy by som to oľutovala. Hlavne moje myšlienky týmto smerom vôbec nesmerujú. Keďže to bolo rozhodnutie, ktoré výrazne ovplyvnilo môj život v dobrom, myslím, že to ani v budúcnosti ľutovať nebudem.  V skautingu som veľmi spokojná. 

Asi sa môžeme zhodnúť v tom, že tento rok priniesol so sebou mnoho výziev a krízových situácií. K obavám z pandémie koronavírusu sa pridali ešte aj obavy z vojny na Ukrajine. Ako tieto krízy otriasli Slovenským skautingom?

Tieto krízy boli výraznými udalosťami, ktoré v roku 2022 vo veľkej miere ovplyvnili aj moje pôsobenie na Ústredí. Myslím, že pre členov skautingu to bolo určite náročné obdobie lockdownov a pozastavenej činnosti SLSK. Keďže osobné stretávanie je kľúčové pri rozvoji mladých ľudí, veľmi obdivujem, ako skauti zvládli túto krízu a ukázali svoju kreativitu pri online činnosti. Zároveň som veľmi povzbudená z toho, že v roku 2022 sme sa už skautingu mohli venovať naplno a s tým zápalom, ktorý tu bol pred krízou, čo bolo vidieť aj na rôznych akciách, ktorých som sa zúčastnila.

Vojna na Ukrajine však otriasla všetkých a skauti sa snažili aj na túto krízovú situáciu reagovať promptne. Našou hlavnou iniciatívou v tejto kríze bol projekt Skautská služba. Cez Skautskú službu sme realizovali pomoc na hraniciach, zbierky, pomoc v asistenčných centrách a aj lokálnu pomoc. Myslím, že skauting sa v tejto kríze ukázal ako silný partner, hlavne kvôli ochote dobrovoľníkov, ktorí odviedli obrovský kus práce. 

Čím to najviac žilo na Ústredí v roku 2022?

Väčšiu časť roka to bola práve téma Skautskej služby a pomoci ľuďom z Ukrajiny. S tým bol spojený aj presun časti Ústredia na východné Slovensko do dedinky Juskova Vola na obdobie dvoch mesiacov. Niekoľko zamestnancov sa intenzívne podieľalo na Skautskej službe, pomáhalo s koordináciou na hraniciach a pri inklúzii detí z Ukrajiny do skautingu. Zároveň sme prijali zamestnancov do koordinačných a asistenčných centier a taktiež sme prijali novú koordinátorku Skautskej služby. Veľkým projektom bolo aj organizovanie letných táborov pre skautov z Ukrajiny. Preto práve téma krízy na Ukrajine a inklúzia detí z Ukrajiny do skautingu bola asi najsilnejšia a dotýkala sa skoro všetkých zamestnancov. Samozrejme, každý zamestnanec sa intenzívne venoval svojej agende a projektom svojich rád, no práve táto téma sa viac-menej prierezovo dotýkala všetkých. 

Na čo si hrdá, čo sa Slovenskému skautingu podarilo v roku 2022?

Nechcem byť ovplyvnená poslednými udalosťami na konci roka, ale asi to predsa bude ocenenie od Ministra spravodlivosti pre skautov za prínos v oblasti ľudských práv na Slovensku. A tým nemyslím, že som hrdá len na to, že sme toto ocenenie získali. Som hrdá na každého skauta, ktorý sa zapojil do Skautskej služby, a tak významne pomohol lepšie zvládnuť túto krízu štátu, ľuďom zasiahnutým konfliktom na Ukrajine aj malým skautom, ktorí potrebovali zažiť pocit bezpečia. A vďaka tomuto zanieteniu skautov si Slovenský skauting získal svoje miesto v občianskej spoločnosti, a to sa odzrkadlilo aj na tomto ocenení. 

V čom vidíš priestor na zlepšenie v roku 2023?

Myslím, že v transformácií Náčelníctva, kedy by sa pozícia člena Náčleníctva oddelila od predsedu rady. Ak by sa transformácia schválila na skautskom sneme v októbri 2023, bude to mať pre Ústredie veľký prínos vďaka zlepšeniu procesov a zvýšeniu kompetencií. A koniec koncov toto bude zlepšenie pre celú organizáciu. 

Na čo, aké projekty, výzvy, udalosti sa tešíš v roku 2023?

V roku 2023 toho bude tiež veľa a teším sa na viacero projektov. Teším sa na novú vizuálnu identitu, ale aj na organizáciu a účasť na sneme. Verím, že sa nám podaria aj projekty so Skautskou službou a tiež kampane na podporu Skautingu. Jednou z výziev na najbližší rok (a myslím, že aj tie ďalšie) bude dostať skauting ešte viac do povedomia verejnosti a rodičov. Takou malou výzvou pre nás všetkých bude podľa mňa hovoriť o tom, čo robíme, k čomu skauting vedie a čo prináša do našich životov. 

S príchodom Nového roka sa viažu zvyčajne aj nejaké predsavzatia či stanovovanie si nových cieľov. Máš aj ty nejaké vo svojej role?

Áno, ? určite mám. Asi by som to zhrnula do toho, že by som chcela hlbšie a precíznejšie slúžiť. Myslím tým najmä v kontexte práce na Ústredí, kde by som chcela viac pomáhať zamestnancom a vyzdvihovať ich talenty, ktorými významne pomáhajú organizácii.