6 benefitov oživenia značky skautingu

869

Oživenie značky môžeme prirovnať ku kozmetickej zmene vzhľadu, tzv.  „faceliftu“, organizácie v očiach verejnosti. Zvyčajne táto zmena zahŕňa aktualizáciu loga, zmenu písma, ktoré značka používa, vytvorenie nových grafických prvkov ako ilustrácie, ikony, tvary či vzory, alebo začlenenie nového sloganu do loga. Čo sa však nemení, je jadro značky – poslanie, vízia a hodnoty. Počas procesu oživenia značky sa zachováva meno, upevňuje a smeruje sa celkový dojem zo značky a zároveň sa zavádzajú svieže, nové prvky, ktoré prenesú logo a ďalšie vizuálne prvky identity značky do súčasnej doby. 

Prečo oživovať našu značku?

Na úvod dovoľte krátku rekapituláciu, prečo sme robili revíziu značky skautingu:

  • Prieskum verejnej mienky z februára 2021 naznačuje, že 44% verejnosti o skautingu ešte nepočulo a primárne si skauting spájajú len s aktivitami v prírode (45 %)
  • Oblasti, zbory či oddiely nemajú k dispozícii materiály a pomôcky, ktoré by im pomohli prezentovať skauting s istou jednotnou líniou platnou pre celú našu organizáciu.
  • Vizuálna identita, ktorú v súčasnosti používame, vrátane nášho loga bola vytvorená pred štrnástimi rokmi v roku 2003, ešte pred érou sociálnych sietí a nefunguje už správne v digitálnom priestore a na malých aplikáciách.
  • V strategickom pláne na roky 2018 až 2023 sme sa zaviazali, že vytvoríme ucelený a jednotný brand manuál Slovenského skautingu. 

Šesť benefitov, ktoré nám môže priniesť oživenie značky a jej spoločná implementácia

1. Prilákame pozornosť

Najväčšou výhodou osvieženia vzhľadu a štýlu našej značky je jej schopnosť osloviť nových členov, rodičov, a partnerov. Keď sa spoločne naučíme komunikovať v jednotnej línii či už vizuálne, alebo verbálne, ľudia si to všimnú. Nakoľko náš mozog dokáže spracovať obrazový podnet podstatne rýchlejšie ako text, vieme tak pomocou oživenej vizuálnej komunikácie efektívnejšie pritiahnuť zvedavé oči. Navyše vizuálmi vieme dodať informáciám emotívny náboj a umožniť zapôsobiť aj zmyslovo, a tak viac ovplyvniť vnímanie informácií. Oživenie značky nám pomôže sprostredkovať rodičom, sponzorom, deťom a mladým, že sme moderní a relevantní, aj to, že s vyše 100-ročnou tradíciou skauti v každej dobe kráčajú s dobou. 

2. Pomôže nám odlíšiť sa

Na Slovensku existuje viac ako 55 občianskych združení detí a mládeže a stovky iných organizácií, ktoré sa taktiež snažia uspokojiť potreby a želania detí a mladých, ako napríklad pohyb/šport, zábava, socializácia, sebarealizácia, potreba patriť niekam, či budovať a zlepšovať zručnosti. Všetky tieto organizácie majú vlastné logá, farby a kľúčové správy. Keď budeme mať všetci konzistentné posolstvo a podobnú líniu vizuálnej identity, ľudia nás rýchlo spoznajú ako súčasť jednej skautskej rodiny. Keď následne budeme propagovať skauting na národnej úrovni v médiách alebo cez sociálne siete, ľudia si môžu ľahšie spojiť váš zbor, oddiel, oblasť so širším a stabilným hnutím. Navyše čím viac poskytneme svojmu publiku rovnakú skúsenosť s konzistentným imidžom značky, tým bude známejšia. 

3. Dá základ ďalším komunikačným a marketingovým aktivitám

Stratégia značky a jej vizuálna identita je východiskovým bodom pre naše komunikačné a marketingové aktivity. Totiž brand manuál naznačuje všetko od tónu komunikácie až po farebnú paletu, ktorú môžeme používať na sociálnych sieťach, pozvánkach, náborových materiáloch či na webových stránkach. Čas, ktorý venujeme príprave tohto dokumentu, nových vizuálov a šablón, sa zúročí v budúcnosti. Pomôže vodcom a vedúcim ušetriť čas pri tvorbe vizuálnych výstupov, aby ste sa mohli sústrediť na obsah a na prácu s vašimi členmi.

4. Pomôže podporiť naše fundrasingové aktivity

Oživenie značky je presne to, čo dnes potrebujeme, aby sme podporili naše zvýšené úsilie o získavanie finančných prostriedkov z fundraisingu a sponzoringu. Niektoré prieskumy naznačujú, že jedným z hlavných dôvodov darcovstva a sponzorstva je to, že donori „chcú byť spojení s organizáciou a jej značkou“. Profesionálne vyzerajúca značka môže tiež napomôcť tomu, že budeme pôsobiť dôveryhodnejšie. To dá darcom pocit istoty a hrdosť na to, že prispievajú do našej organizácie svojimi finančnými prostriedkami, materiálom alebo časom

5. Budeme viditeľnejší a dostupnejší, najmä online

Naša súčasná oficiálna vizuálna identita pozostáva z loga vyvinutého v roku 2003 zo špecifického fontu a farebnej palety. V našej identite sa ďalej ešte miešajú prvky vyvinuté v rámci redizajnu z roku 2010. Mnoho elementov našej identity bolo vyvinutých ešte pred érou sociálnych médií a nefungujú ideálne v online alebo v malej veľkosti. Oživenie značky v tejto dobe so sebou prináša také prvky, ktoré bude možno ľahko rozpoznať bez ohľadu na ich veľkosť, pričom farby a písmo budú navrhnuté tak, aby boli ľahko dostupné vodcom a vedúcim.

6. Pomôže ľuďom pochopiť, čo robíme

Prieskum verejnej mienky naznačil, že verejnosť si spája skautov primárne s aktivitami v prírode a s jej ochranou (45%). Bezpochyby, aj to je súčasť našej činnosti, no vidíme, že v rámci našich komunikačných aktivít sa potrebujeme výraznejšie zamerať najmä na rozdiel v dosiahnutí úspechu v živote detí a mladých –  na charakter a životné zručnosti. Použitím trefného sloganu v kombinácii s atraktívnou vizuálnou identitou môžeme pomôcť verejnosti viac ozrejmiť, o čo sa v skautingu snažíme.