Pripravení na evolúciu. Nie revolúciu.

1081

Ani sme sa nenazdali a september pomaly klope na dvere. Leto bolo primárne v znamení letných táborových zážitkov v skvelej partií priateľov. V Rade pre komunikáciu bolo leto okrem zdieľania vašich táborových dobrodružstiev plné práce na novej vizuálnej identite Slovenského skautingu. Ako sa nám v tomto projekte doteraz darilo a čo je nové? Dozvieš sa v nasledujúcich riadkoch.

Na úvod dovoľte krátku rekapituláciu. Prečo sme vlastne robili revíziu značky skautingu?

 • Prieskum verejnej mienky z februára 2021 naznačuje, že verejnosť nemá jasnú predstavu, čo si majú pod skautingom predstaviť a aké benefity spoločnosti prináša. 
 • Oblasti, zbory či oddiely nemajú k dispozícii pomôcky, ktoré by im pomohli prezentovať skauting s istou jednotnou líniou platnou pre celú našu organizáciu.
 • Vizuálna identita, ktorú v súčasnosti používame, vrátane nášho loga, bola vytvorená pred štrnástimi rokmi v roku 2003, ešte pred érou sociálnych sietí a nefunguje správne v digitálnom priestore a na malých aplikáciách.
 • V strategickom pláne na roky 2018 až 2023 sme sa zaviazali, že vytvoríme ucelený a jednotný brand manuál Slovenského skautingu. 

Čo bude výsledkom obnovy značky skautingu a vizuálnej identity?

Proces tvorby novej vizuálnej identity je jedným z krokov na ceste zviditeľňovania a posilňovania povedomia o skautingu na Slovensku, nakoľko takmer 50 % verejnosti o skautingu nepočulo.  Jeho výsledkom bude brand manuál – dokument, ktorý bude udávať smer tomu, ako premýšľať o skautskej vizuálnej a verbálnej komunikácii a ako ju uvádzať do praxe. Jeho tvorbou chceme docieliť jednotnú, rozpoznateľnú a nezameniteľnú prezentáciu skautingu v ústnej, textovej a vizuálnej komunikácii (1).

Naším cieľom nie je obmedziť pestrosť nášho hnutia a obmedziť ho na identické komunikačné materiály. Chceme im dať však spoločnú líniu. Takú, ktorá bude hovoriť skautským jazykom a bude ľahko rozpoznateľná verejnosťou. Možno sa nájdu nižšie organizačné zložky, ktoré budú mať túžbu komunikovať inak, než budeme popisovať v manuále. Avšak je potrebné si uvedomiť, že ak chceme byť “verejne známou a efektívne fungujúcou organizáciou s pozitívnym výchovným vplyvom na mladých ľudí” (Strategický plán SLSK), jednotná a zrozumiteľná komunikačná línia takému úsiliu výrazne napomáha. Sme v tom jednoducho spolu. 🙂

Aké kroky sme doposiaľ podnikli?

 • Vytvorili sme stratégiu značky, ktorá hovorí o tom, kto je naša cieľová skupina, aký je náš príbeh, aká je naša vízia, hodnoty, čo je na skautingu unikátne a ako šíriť naše posolstvo medzi našu cieľovú skupinu. 
 • Pripravili sme projektový plán, na základe ktorého vedieme proces zmeny vizuálnej identity.
 • Zostavili sme interný tím pozostávajúci zo zamestnancov Ústredia, kľúčových pre túto zmenu, a z dobrovoľníkov “z brandže” grafického dizajnu alebo marketingu.
 • Vytvorili sme zadanie pre marketingové agentúry a štúdiá, na základe ktorých vedeli pripraviť relevantnú ponuku. Interný tím vybral na základe vopred stanovených kritérií jednu z ponúk. 
 • Svetový skauting v spolupráci so Svetovou skautskou nadáciou poskytuje národným skautským organizáciám príležitosti uchádzať sa o granty a využívať zdroje na budovanie komunity a posilňovanie ich kapacít. O jeden z nich sme požiadali aj my a podarilo sa nám získať 21 000 Eur. 
 • Spolu s vybranou agentúrou sme odštartovali práce na novej vizuálnej identite a začali tvoriť prvé návrhy.
 • Viedli sme rozhovory so vzorkou interného a externého publika. Spätnú väzbu sme zobrali do úvahy a návrhy vylepšili.
 • Finišujeme práce na prezentácii novej identity, ktorú budeme testovať na internom a externom publiku. 

Zdroj: Slovenský skauting, 2022

Platí rovnica nové logo = noví členovia?

Nové logo, písmo, pekná grafika, fotografie detí so šatkami či žiarivá farebná paleta nám automaticky neprinesú nových členov či väčšie porozumenie zo strany verejnosti. Avšak ich pravidelné opakovanie vie dopomôcť tomu, že verejnosť bude schopná spoznať značku skautingu aj bez potreby čítať text.

V rovnici “nové logo = noví členovia” chýba ešte veľa iných činiteľov. Po publikovaní nového brand manuálu neostaneme sedieť so založenými rukami a štósom nových prihlášok na skauting. Máme pred sebou ešte veľa práce, vzdelávania v oblasti komunikácie, nadväzovanie spoluprác, spoločných národných a lokálnych kampaní a pripomínania relevancie skautingu v dnešnej dobe prostredníctvom rôznych kanálov.

“Nové logo a vizualita sú len jedným z činiteľov rovnice. Zvýšenie členskej základne a podporovateľov skautingu je dlhodobý proces a súhra práce všetkých rád v rámci Slovenského skautingu.” Katarína Mitríková, Predsedníčka Rady pre komunikáciu.

Pravidelné používanie výstupov nového brand manuálu výrazne pomôže tomu, aby nás verejnosť rýchlo a s istotou spoznala. Pomôže nám posilňovať tzv. brand, značku našej organizácie, ktorá je súhrnom všetkého, čo sa niekomu objaví v mysli, keď počuje alebo vidí názov organizácie. Značka je oveľa viac než len slogan alebo logo, je to rozpoznateľný pocit, ktorý tieto elementy vyvolávajú. Vďaka značke a dobrej komunikácii si nás ľudia budú pamätať a naučia sa spájať si s nami správne charakteristiky a atribúty.

Pevne veríme, že z dlhodobého hľadiska nám komunikácia podľa jednotnej línie a budovanie pozitívneho obrazu skautingu prinesie nových členov, rodičov, ktorí skautingu dôverujú a vedia si predstaviť, čo od neho očakávať, nových dospelých dobrovoľníkov, ktorí vedia, že svoj voľný čas budú venovať niečomu zmysluplnému a nové príležitosti a podporovateľov (2).

Aký je ďalší postup?

V tomto momente máme na stole prezentáciu návrhu novej vizuálnej identity spolu s príbehom našej značky. Na jeseň a na jar budeme pokračovať s vývojom nových vzorových dokumentov, plagátov a iných propagačných materiálov. Avšak predtým, ako sa do toho pustíme, chceme zozbierať spätnú väzbu od nášho interného publika. Do konzultácie a testovania značky plánujeme zapojiť rôznych činovníkov a počas online webinárov im predstavíme smerovanie a novú vizualitu Slovenského skautingu. Ich spätnú väzbu zoberieme do úvahy a budeme pokračovať v práci.

Kedy všetci členovia a verejnosť uvidí nové výstupy?

Priznám sa, že viem byť občas naozaj netrpezlivá. Ale práve v situáciách a komplexných projektoch, akým je aj tento, sa práve trpezlivosť a pedantnosť vypláca. Hoci máme už sľubný návrh na stole, čaká nás ešte kus práce na pláne implementácie. Budeme pre vás pripravovať metodickú pomôcku, ktorá vám pomôže lokálne implementovať nové výstupy a tiež online brand centrum, kde budú nové výstupy pekne pohromade. Preto sa odhalenie novej vizuálnej identity a publikovanie brand manuálu plánuje v apríli 2023. Ak by sa niečo zmenilo, dozviete sa o tom ako prví.

Ak máte nejaké otázky, prosím, neváhajte nám napísať na komunikacia@skauting.sk.

(1) Zdroj: https://www.lesensky.cz/sk/brand-manual
(2) Zdroj: Jak mluvit o skautingu – Barbora Trojak & Anna Skuhravá & Jan Dočekal