Skauting vo svete: Ako vyzerá vizuálna identita skautingu v iných krajinách?

1118

Prinášame ti náhľad toho, ako sa vyvinula vizualita niektorých značiek skautských organizácií vo svete do svojej súčasnej podoby. Obnova vizuálnej identity čaká aj Slovenský skauting. O dôvod viac, prečo si prečítať tento blogový článok.

The Scout Association z Veľkej Británie: Moderná vizualita, efektívna prezentácia

Rebranding britských skautov prebehol v nadväznosti na stratégiu 2018-2023: Zručnosti pre život. Cieľom tohto rebrandingu bolo jednoznačne komunikovať, že vďaka skautingu britskí skauti a skautky získavajú zručnosti, ktoré vedia aktívne využívať počas celého svojho života – nielen počas táborov či podujatí, ale aj mimo skautskej činnosti. Sú to zručnosti pre život. Celkový rebranding značky mal podporiť presvedčenie verejnosti o dôležitosti ich činnosti. A to tým, že zobrazuje skautov modernejším a relevantnejším spôsobom.

Logo

Logo britských skautov s ikonickou ľaliou bolo modernizované tak, aby zodpovedalo novej značke. Vďaka premyslenému dizajnu sa stalo prispôsobiteľným pre miestnu úroveň organizácie – pridaním názvu skupiny, okresu, oblasti alebo regiónu.

Zdroj: The Scout Association

Farebnosť

Nová vylepšená paleta britských skautských farieb ponúka osem základných farieb doplnených o čiernu a bielu. Takto široká farebná paleta dáva celkovej komunikácii potrebnú flexibilitu.

Zdroj: The Scout Association

Písmo

Zvoleným písmom The Scout Association je Nunito Sans. Definovaná typografia zabezpečuje čitateľnosť každého písaného výstupu a zároveň zjednocuje celkovú vizuálnu identitu.

Zdroj: The Scout Association

Junák – český skaut: Identita, ktorá zrkadlí zmeny organizácie

Zmeny vo vizuálnej identite najväčšej českej výchovnej organizácie vyvrcholili v roku 2016, po desaťročí napredovania výchovného programu. Organizácii za ten čas narástla členská základňa o viac ako 30 % a rebranding tomuto rastu aktívne pomáha. Podľa prieskumu verejnej mienky z roku 2015 by až 81 % obyvateľov Českej republiky odporučilo členstvo v skautskom oddiele.

Logo

Vo vizuálnej identite českí skauti zmenili aj svoje logo. Nové logo, vychádzajúce z historického znaku, je pretvorené do hravého a pestrého symbolu. No aj v modernej dobe si logo udržalo svoju tradičnú symboliku – hlavu chodského psa, medzinárodný skautský symbol ľalie a trojlístok – symbol dievčenského skautingu.

Zdroj: Junák – český skaut

Vizuálny štýl

Nový vizuálny štýl českých junákov sa vyznačuje oblými tvarmi, jemnými kontrastmi a vlastným písmom Skaut Bold. Storočná skautská organizácia počíta s priebežným zbieraním spätnej väzby – a tým pádom s ďalším rozvojom vizuálneho štýlu či priebežnou úpravou brand manuálu.

Zdroj: Junák – český skaut

Scouts Australia: Dobrodružstvo v modernom štýle

Austrálski skauti aktualizovali to, ako ich značka vyzerá a jasnejšie definovali, čo ich činnosť skutočne predstavuje. Zmenami prešli jednotlivé časti vizuálnej identity vrátane loga, vizuálnych prvkov, farebnosti aj typografie. To vytvorilo priestor na lepšie zviditeľnenie sa a uznanie prínosu činnosti skautov na mládež v Austrálii – s jednoznačne identifikovateľným a osobitým vizuálnym štýlom.

Logo

Nové logo je inšpirované Južným krížom (tradičný austrálsky symbol), obrysmi máp a piatimi oddielmi skautov. V jeho centre je ľalia – medzinárodný symbol skautingu, ktorá spája prvky medzi sebou a so svetom.

Zdroj: Scouts Australia

Vizuálne prvky

S novou vizuálnou identitou bola vytvorená široká škála vizuálnych prvkov, ktoré ilustrujú kempovanie či túry v obklopení stromov eukalyptu. Zaujímavé je využitie vzoru kôry tohto stromu vo vizualite skautskej značky. Skauti týmito prvkami vedia svetu lepšie poukázať na svoje skautské dobrodružstvá v „typicky“ austrálskej prírode – čo podporuje unikátnosť rebrandingu, ale aj samotnú lokalitu Austrálie.

Zdroj: Scouts Australia

Slovenský skauting: Držíme sa tradícií, a chceme kráčať s digitálnou dobou

Vývoj našej vizuálnej identity v priebehu rokov sme ti už predstavili. Jej súčasná podoba sa vrátila do roku 2003, teda do pre-digital éry. Aktuálna digitálna doba nám však prináša potrebu zrkadliť tradíciu, ale zároveň aj mladého a dobrodružného ducha Slovenského skautingu. Práve evolúcia vizuálnej identity nám pomôže správne komunikovať to, kým sme – vizuálne aj obsahovo. Vďaka tomu sa zefektívni a skompaktní naša činnosť. Toto je jedna z hlavných výziev roku 2022, na ktorú sa už teraz tešíme. 

Premena spomenutých vizuálnych identít skautov poukazuje na to, že vizuálna časť značky zohráva veľkú úlohu pri zlepšovaní celkovej činnosti organizácie a napĺňaní jej cieľov. Na evolúcii tej našej vizuálnej identity sme v Slovenskom skautingu začali pracovať. Tešíme sa, ako sa s jej sviežou podobou spoločne posunieme vpred. Viac o tom, čo zostane zachované a čo sa zmení, si podrobnejšie prečítaš v tomto článku a okrem toho si môžeš overiť aj svoje znalosti o našej značke.