Hodnoty ostávajú nezmenené, našu vizuálnu identitu len posunieme ďalej

1958

K plánu na obnove značky a vizuálnej identity Slovenského skautingu sme dospeli na základe internej analýzy, vašich potrieb v oblasti komunikácie, trendov v digitálnom svete a výsledkov prieskumu verejnej mienky. Dočítajte sa viac o našej ambícii posunúť našu komunikáciu o krok vpred!

Tradičné hodnoty „v novom šate“

Pri návrhu vylepšenej vizuálnej identity, ktorá bude spĺňať požiadavky dnešnej doby, nemeníme nič na našich hodnotách, filozofii alebo používaní základných symbolov definovaných v stanovách Slovenského skautingu. Všetko ostáva naďalej platné.

Vo vizuálnej komunikácii skautingu urobíme niekoľko vylepšení:

  • Vytvoríme nové logo, ktoré bude dopĺňať aktuálny skautský symbol – nebude ho ale nahrádzať. Používanie skautskej ľalie a loga bude jasne definované.  Kým skautská ľalia bude primárne určená na slávnostné príležitosti, vyznamenania a isté dokumenty, logo má univerzálnu reprezentatívnu funkciu pri každodennom používaní.
  • Nová vizuálna identita bude doplnená o nový slogan značky Slovenského skautingu.
  • Naša vizuálna identita dostane nový typ, resp. typy písma (typografia), ktoré budú správne fungovať v offline aj online prostredí. 
  • Nájdeme farby (farebnosť), ktoré s našimi hodnotami budú dokonale ladiť.
  • Vytvoríme flexibilný vizuálny jazyk, ktorý rozšíri možnosti našej internej aj externej komunikácie.
  • Budeme sa snažiť o zavedenie jednotného prístupu aj ku ostatným projektom a značkám pod hlavičou skautingu.

S novou identitou budeme pripravení na nové zážitky

Pri práci na vylepšení vizuálnej identity sa budeme inšpirovať skautskou tradíciou, rovnako ako tomu bolo doposiaľ. Jej svieža podoba zlepší značku Slovenského skautingu a zefektívni našu činnosť. Aktuálna a jednotná  komunikácia nám otvorí cestu k jednoduchšiemu rozširovaniu členskej základne či k rozvíjaniu partnerstiev. Naše skautky a skauti sa tak môžu tešiť na ešte viac spoločných zážitkov a nových priateľstiev.