Komunikácia

Skauting vo svete: Ako vyzerá vizuálna identita skautingu v iných krajinách?

Prinášame ti náhľad toho, ako sa vyvinula vizualita niektorých značiek skautských organizácií vo svete do svojej súčasnej podoby. Obnova vizuálnej identity čaká aj Slovenský...

Hodnoty ostávajú nezmenené, našu vizuálnu identitu len posunieme ďalej

K plánu na obnove značky a vizuálnej identity Slovenského skautingu sme dospeli na základe internej analýzy, vašich potrieb v oblasti komunikácie, trendov v digitálnom...

Identita Slovenského skautingu stavia na tradíciách, zmena vizuality ju pripraví na súčasnosť

Nechaj sa previesť vývojom vizuálnej identity Slovenského skautingu. Ukážeme ti, akým smerom sa doteraz uberala, ale aj to, prečo je potrebná jej evolúcia. Ten...

Nová platforma pre darovanie a podporu skautingu pre všetkých

Jedným z ukazovateľov zdravého financovania organizácie sú viaczdrojové príjmy. To platí pre celý Slovenský skauting i pre nižšie organizačné zložky. Jednou z možností je...

Aj tento rok sme strávili aktívne. Pozri sa, čo chystáme v ten nasledujúci

Uplynulý rok nám v Slovenskom skautingu priniesol veľa zážitkov a výziev. Všetko sme hravo zvládli – s novou riaditeľkou Ústredia a Náčelníctvom, ktoré odštartovalo...