Komunikácia

Nová platforma pre darovanie a podporu skautingu pre všetkých

Jedným z ukazovateľov zdravého financovania organizácie sú viaczdrojové príjmy. To platí pre celý Slovenský skauting i pre nižšie organizačné zložky. Jednou z možností je...

Aj tento rok sme strávili aktívne. Pozri sa, čo chystáme v ten nasledujúci

Uplynulý rok nám v Slovenskom skautingu priniesol veľa zážitkov a výziev. Všetko sme hravo zvládli – s novou riaditeľkou Ústredia a Náčelníctvom, ktoré odštartovalo...

Most read

Rada pre vzdelávanie organizuje líderske i vodcovské skúšky!

Pre všetkých, ktorí majú záujem získať líderský alebo vodcovský dekrét, je tu nová...

Malý snem: rozpočet schválený a veľké plány pred nami

Prvýkrát od posledného Skautského snemu sa nám podarilo zorganizovať prezenčný Malý snem v Skautskom...

Bezpečné prostredie v skautingu

Poslaním skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého človeka. Tento cieľ napĺňame v...