Vznik oddielov s rozšírenou náboženskou výchovou

1294
Ilustračná fotografia. Foto: Marián Suvák

Posledný Skautský snem v Prievidzi zaviazal Duchovnú radu Slovenského skautingu, aby pripravila koncept vzniku a fungovania oddielov s rozšírenou duchovnou (náboženskou) výchovou. Pred samotným procesom tvorby novej koncepcie chceme zmapovať reálny dopyt po vzniku takýchto oddielov. 

  • Prosíme všetkých vodcov o vyplnenie krátkeho dotazníka do 27.4. 2021.
  • Vodcovia nájdu dotazník vo svojich mailových schránkach, alebo TU.

Inšpirácia pre vznik oddielov s rozšírenou náboženskou výchovou prichádza z Česka, kde takéto oddiely fungujú dlhodobo. „Viac duchovne zameraný“ program vytvára vodca oddielu. Ten dostáva podporu a inšpirácie pre duchovnú formáciu z národnej úrovne. Takéto oddiely spolupracujú s cirkevnými inštitúciami, ale dbajú aj na svoju autonómiu. Na spoločných skautských podujatiach sa zapájajú do programu ostatných (aj v zbore), popri tom však rozvíjajú svoje špecifikum (mimo spoločného programu). Vieme, že niektoré oddiely už teraz podobne fungujú aj u nás, aj keď nie sú nijako špecifikované ani formované. Naším zámerom je vytvoriť zázemie pre tieto už existujúce oddiely a poskytnúť podporu pre vznik nových oddielov.

Jedným z rozmerov skautskej výchovy je napomáhať mladému človeku v objavovaní existujúcej duchovnej reality (Boh), aby mohol objaviť krásu duchovného života a potom nájsť vhodné nástroje (napr. náboženstvo), ktoré mu umožnia túto oblasť života uchopiť, rozvíjať a prežívať.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať tajomníčku Duchovnej rady – Elenu Strečanskú na e-mailovú adresu duchovno@skauting.sk.